of 62812 LinkedIn

Meer melders bij vertrouwenspersonen Rotterdam

Het aantal melders van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer in Rotterdam is de laatste twee jaar flink toegenomen. In 2017 waren er nog 126 melders, in 2019 waren dat er 227. Dat blijkt uit cijfers die Binnenlands Bestuur heeft opgevraagd. Volgens coördinator vertrouwenspersonen Dianne Zair-Lokhorst is sinds 2018 ingezet op het meer zichtbaar maken van vertrouwenspersonen.

Het aantal melders van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer in Rotterdam is de laatste twee jaar flink toegenomen. In 2017 waren er nog 126 melders, in 2019 waren dat er 227. Dat blijkt uit cijfers die Binnenlands Bestuur heeft opgevraagd. Volgens coördinator vertrouwenspersonen Dianne Zair-Lokhorst is sinds 2018 ingezet op het meer zichtbaar maken van vertrouwenspersonen.

Luisterend oor belangrijkste
Het totaal aantal meldingen in 2019 (224) is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar (234), maar wel flink hoger dan in 2017 (188). Overigens lag het aantal meldingen in de twee jaar ervoor ook hoger. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de pool van vertrouwenspersonen per cluster is sinds 2018 groter geworden door een flyercampagne, waarin de casuïstiek voorkwam en de anonimiteit werd benadrukt. ‘Medewerkers kunnen zelf kiezen welke vertrouwenspersoon ze willen. Ondanks dat we er niet specifiek op hebben geworven hebben we nu een mooie afspiegeling qua achtergrond en diversiteit’, vertelt Zair-Lokhorst. ‘Het is fijn dat je je als melder prettig voelt bij een bepaalde cultuur of beroepsgroep. Het luisterend oor is het belangrijkste. Het ordenen: waar gaat het precies over?’

Toename intimidatie landelijke trend
Eerder vroeg de fractie van DENK om cijfers over verbale agressie, intimidatie en bedreigingen, maar dat ging om incidenten van burgers naar ambtenaren toe. De cijfers die van de vertrouwenspersonen komen gaan puur over de werkvloer. Niettemin is ook daar een toename te zien van meldingen van agressie en geweld (intimidatie). Zair-Lokhorst wijst erop dat Rotterdam hierin niet zo afwijkt van de landelijke trend. ‘We volgen de richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en zij zien ook deze trend. Het gaat vooral om het ervaren van pestgedrag, intimidatie. Dat was er altijd al, maar de meldingsbereidheid is nu groter. Jouw positie ten opzichte van een machtspositie ervaar je al snel, maar voor de een gaat dat sneller dan voor de ander.’

Meldingen bij vertrouwenspersoon gemeente Rotterdam *

 

Aard melding:

Aantal 2019

Aantal 2018

Aantal

2017

Aantal

2016

Aantal 2015

 

 

 

 

 

 

Pesten

78

94

57

98

70

Seksuele Intimidatie

11

11

4

9

14

Agressie+ geweld (intimidatie)

129

107

89

93

83

Discriminatie

6

22

6

12

11

Vermoeden integriteitschending

18

10

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

Werksituatie (arbeidsconflict)

12

14

11

19

28

Overig (onheuse bejegening)

9

21

21

9

4

*Totaal aantal meldingen ongewenste omgangsvormen

224

234

188

240

210

Totaalaantal melders

227

192

126

150

126

* Bij een aantal meldingen betrof het verschillende categorieën.


Meer mensen durven het kenbaar te maken
Over het aantal van 11 meldingen van seksuele intimidatie in 2019 (hetzelfde aantal als in 2018) valt moeilijk conclusies te trekken, aldus Zair-Lokhorst. ‘Er zitten veel haken en ogen aan seksuele intimidatie en het heeft te maken met de cultuur op een afdeling. Gaat het om plagen, hoor je erbij? Bij ongewenste seksuele omgangsvormen is het duidelijk: één geval is al teveel.’ Rond #metoo was er extra aandacht voor vertrouwenspersonen: ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd en anders ga je naar een vertrouwenspersoon. 'Toen is de meldingsbereidheid gestegen. Meer meldingen betekent: we doen het goed, mensen durven het kenbaar maken. Ultieme hoop is dat het niet meer voorkomt.’

Bewustwording
Of veel meldingen vanuit bepaalde clusters komen kan Zair-Lokhorst niks zeggen. ‘Als er clusters zijn waar het speelt, dan weten ze dat wel. Als een melder vindt dat daar iets aan bewustwording moet gebeuren, dan gaan we naar die afdeling toe. Dat gaat wel altijd in overleg met melder.’ Het beste is om dat te doen in de preventieve sfeer, vindt Zair-Lokhorst. ‘Via voorlichting, workshops, met elkaar in gesprek gaan. De een kijkt er anders naar dan de ander. Awareness is het allerbelangrijkst.’ Sinds de coronatijd is het aantal meldingen weer afgenomen. Veel mensen werken vaker thuis. ‘Daardoor kan het aantal mensen met psychosociale klachten wel weer toenemen, maar dat staat hier los van.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.