of 59162 LinkedIn

Meer keuze bij zorgverzekering

Door onder meer Europese aanbestedingen heeft de VNG afspraken gemaakt met andere en meer zorgverzekeringen voor gemeenteambtenaren. Omdat het om een collectieve regeling gaat, krijgen de ambtenaren 10 procent korting en andere voordelen.

Gemeenteambtenaren krijgen binnenkort meer keuze in zorgverzekeraars. Momenteel heeft de VNG nog een collectieve zorgverzekering afgesloten met slechts twee aanbieders; IZA en Zilveren Kruis. Per 1 januari 2017 hebben ambtenaren de mogelijkheid om zich met korting te verzekeren bij CZ, IZA of Menzis. De afspraak met Zilveren Kruis vervalt. 

Overeenkomst VNG

Bij de drie zorgverzekeraars krijgen ambtenaren in dienst van een gemeente een collectiviteitskorting van 10 procent op de verzekeringspremie. De doelgroep van de collectieve zorgverzekering bestaat uit (oud-)medewerkers en (voormalige) politieke ambtsdragers bij organisaties in de gemeentelijke sector. Overigens is de VNG de enige koepel die de overeenkomst met de verzekeraars heeft afgesloten.


Europese aanbestedingen

Deze collectieve zorgverzekeringen zijn dus niet bedoeld voor provincieambtenaren of ambtenaren in dienst van een waterschap. De reden is dat er nieuwe regels zijn voor Europese aanbestedingen en die staan het niet toe om gezamenlijk met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UVW) aan te besteden.


Concurrentie
In de nieuwe collectieve zorgverzekering is ervoor gekozen om drie, in plaats van twee, zorgverzekeringen te contracteren om de onderlinge concurrentie te vergroten. Hiermee wil de VNG een optimale prijs-kwaliteitsverhouding en keuzevrijheid voor de gemeentelijke medewerkers mogelijk te maken. De nieuwe collectieve zorgverzekering loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, met de mogelijkheid om het eenmaal met een jaar te verlengen tot 1 januari 2021. Overigens zijn er twee gemeenten waarvoor het aanbod niet geldt; Amsterdam en Den Haag. Zij hebben een eigen collectieve zorgverzekering.


Tegemoetkoming

Voor gemeenteambtenaren is er behalve de collectiviteitskorting nog een reden om zich bij IZA, CZ of Menzis te verzekeren. Medewerkers die zich onder dit contract aanvullend verzekeren bij deze verzekeraars en een aanvullende verzekering van niveau 3 of 4 hebben, ontvangen een tegemoetkoming in de ziektekosten. Deze tegemoetkoming is € 296 voor ambtenaren van wie het salaris maal de deeltijdfactor lager is dan het maximum van schaal 6, en € 168 voor ambtenaren van wie het salaris maal de deeltijdfactor hoger is dan het maximum van schaal 6. Het contract tussen de VNG en de zorgverzekeraars verplicht ambtenaren trouwens niet tot deelname aan de collectieve zorgverzekering. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.