of 59318 LinkedIn

Meer ict-ers en schoonmakers bij Rijk

Er werd een fors aantal ict-ers in dienst genomen in plaats van dat deze werden ingehuurd. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 16 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rijksoverheid is met ruim 110.000 fte een van de grootste werkgevers van het land. Het afgelopen jaar steeg het aantal banen er met ruim duizend, een stijging van ongeveer een procent. Die stijging kwam voornamelijk doordat schoonmakers in dienst kwamen bij het rijk en er functies speciaal voor arbeidsgehandicapten werden gerealiseerd. 

En er werd een fors aantal ict-ers in dienst genomen in plaats van dat deze werden ingehuurd. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken 16 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit het rapport blijkt ook dat de man-vrouwverdeling bij het personeelsbestand van het rijk 55,1 versus 44,9 procent is. Ook de in- en uitstroomcijfers zijn redelijk evenwichtig wat betreft de man-vrouwverdeling: de instroom van vrouwen is 54,2 procent en de uitstroom van vrouwen is 45,1 procent. Wel zijn er meer oudere mannelijke en jongere vrouwelijke ambtenaren. De gemiddelde ambtenaar is 47,5 jaar oud. Aan de top is het aantal vrouwen gestegen tot 34 procent.

Minder externen
In totaal heeft het rijk in het jaar 2017 8.420 vacatures opengesteld, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral ict-medewerkers, economen, verpleegkundigen, bewaarders, inspecteurs en schoonmakers kwamen in dienst. Het aantal ingehuurde medewerkers daalde dan ook. In het afgelopen jaar gaf het rijk 0,3 procent van de personele uitgaven minder uit aan externe inhuur. Het aandeel ambtenaren met een niet-westerse achtergrond steeg in 2017 gestaag door, naar 10,3 procent. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.