of 60220 LinkedIn

Mannelijke ambtenaren meest getroffen door baanverlies

Hoewel het aantal vacatures bij de overheid gestaag aan het toenemen is, verdwijnen er tegelijkertijd ook veel ambtenarenbanen. Het meeste van de hele arbeidsmarkt.

Hoewel het goed gaat met de Nederlandse arbeidsmarkt, neemt het aantal overheidsbanen nog steeds gestaag af. Sinds 2008 zijn er maar liefst 9000 ambtenarenbanen verdwenen, het grootste aantal van alle bedrijfstakken. Van de werknemers die in die periode hun werk verloren maken de mannelijke ambtenaren het grootste deel uit. Tegelijkertijd stijgt het aantal vacatures bij de overheid ook weer langzaam, naar 2000 in 2016. Dat blijkt uit het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van het CBS.

Ouder

De overheid steekt er behalve de verdwenen banen, ook wat betreft vergrijzing en ziekteverzuim bovenuit. De werknemer in de publieke sector wordt steeds ouder. Net als de rest van de arbeidsmarkt overigens. De laatste tien jaar is het aantal werkende zestigers gestegen van 276 duizend naar 690 duizend. Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen: er komen steeds meer mensen in deze leeftijdsgroep. Maar ook de toenemende participatie van ouderen draagt hieraan bij. Ouderen werken steeds vaker en langer door.

Zieker

Of er een verband is, wordt uit de CBS-cijfers niet duidelijk maar ambtenaren melden zich het vaakst ziek. Het ziekteverzuimpercentage bij de overheid ligt met 5,3 procent aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van 3,9 procent.  De zorg staat op nummer 2 (5,1 procent), dan volgt het onderwijs (4,9 procent) en tot slot de industrie (4,8 procent). Daarentegen is het aantal werknemers dat door een arbeidsongeval minimaal een dag verzuimt weer erg laag: 1 procent tegen een gemiddelde van 3 procent.

Rijker
Toch bleek uit eerdere cijfers van het CBS (Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden) deze week dat ambtenaren ondanks alles positief naar de toekomst kijken. Vreesde in 2013 nog 31 procent van de ambtenaren zijn baan kwijt te raken, in 2016 was het percentage gezakt naar 23 procent, Dat is een fractie minder dan de gemiddelde werknemer (23,8). Tot slot wijst het arbeidsmarktonderzoek uit dat ambtenaren qua salaris niets te klagen hebben, per saldo althans. Van alle beroepsgroepen verdienen ambtenaren na de financiële dienstverlening het meeste per uur; iets meer dan 40 euro bruto. In de financiële dienstverlening verdient men gemiddeld 55 euro per uur.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door René (beleidsadviseur) op
ambtenaren verdien gemiddeld € 40,- p/uur. dat is bij 160 uur werken in de maand € 6.400,-. Dat is het salaris in schaal 14, maximum. Dat lijkt mij sterk.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Alle ambtenaren worden door het CBS (!!!) weer eens op één hoop gegooid. Door het ontbreken van enige differentiatie (bijv. Rijk (politie, onderwijs etc.), Provincie, Gemeente, Waterschap) ontstaat een veel te globaal en vertekend beeld over de arbeidsmarkt bij de Overheid en wat ambtenaren verdienen. Hier kan niemand iets uithalen of kennis op doen.
Aan deze tendentieuze verspreiding van nieuws hebben we niet veel.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (kritische burger) op
Het is hoog tijd dat politiek en samenleving met elkaar in debat gaan over wensen en verwachtingen. De stroperige bureaucratie verschaft relatief veel ambtenaren werk, maar draagt maatschappelijk weinig bij. Anderzijds heeft een slagvaardige en moderne overheid ook medewerkers nodig die met een open houding in de samenleving staan. Gemeentes mogen nooit de weg van de banken volgen, waarbij de burger 95 procent van de contacten maar via internet zelf moet regelen. Helaas zijn we hard die weg aan het opgaan. Verbaas je dan niet als de burger geen enkele binding meer voelt met het bestuur. Helaas kan hij niet even overstappen naar een andere gemeentelijke provider zonder te verhuizen!! Een bestuur zonder visie krijgt uiteindelijk ook een bureaucratisch apparaat zonder visie!! En als er dan populistische partijen (het is een raar begrip) opkomen, dan trekken ambtenaren zich nog vaker terug in hun bastion.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Als het andersom was geweest was er natuurlijk moord en brand geschreeuwd.