of 59854 LinkedIn

Luiden klok niet overal veilig

Bijna 10 procent van de lokale overheden die de enquête beantwoordden heeft nog altijd geen klokkenluidersregeling, en ongeveer een kwart voldoet niet aan de verplichte publicatie op internet. Het adviespunt roept lokale overheden op zo spoedig mogelijk aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, en werk te maken van een veilig meldklimaat.

Nog lang niet alle lokale overheden voldoen aan de wettelijke eisen voor een klokkenluidersregeling. Zo’n 9 procent van de overheidsorganisaties hebben de zaken nog niet op orde.

Dat concludeert het Adviespunt Klokkenluiders na een enquête onder gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Zij deden dit onderzoek in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeente en de Unie van Waterschappen. Al sinds 2003 is er in de Ambtenarenwet opgenomen dat lokale overheden een klokkenluidersregeling moeten hebben. Die moet ervoor zorgen dat misstanden op het werk veilig en zonder consequenties voor de klokkenluider gemeld kan worden. Bijna 10 procent van de lokale overheden die de enquête beantwoordden heeft nog altijd geen klokkenluidersregeling, en ongeveer een kwart voldoet niet aan de verplichte publicatie op internet. Het adviespunt roept lokale overheden op zo spoedig mogelijk aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, en werk te maken van een veilig meldklimaat.

‘Een klokkenluidersregeling is meer dan alleen een formele procedure’, aldus Martin van Pernis, voorzitter van het Adviespunt Klokkenluiders. ‘Voor veel werknemers is zo’n regeling vaak van doorslaggevende betekenis om een misstand binnen de eigen organisatie te melden’. Volgens Van Pernis moet men bij een misstand  denken aan corruptie, fraude, onjuist gebruik van overheidsgelden of situaties die gevaar opleveren voor het milieu of de volksgezondheid. ‘Als dat soort zaken niet snel genoeg boven water komen dan levert dat veel schade op, niet alleen voor de organisatie zelf maar ook voor de melder en de samenleving’. Er is een wet in de maak die voorziet in de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marieke op
Klokkenluiders hebben lef en zijn nodig.
Dit is altijd beter dan wegkijkers en meelopers.
Er is nu te veel beleidsvrijheid sinds 1 januari waar enorm misbruik van wordt gemaakt bij de gemeenten en wijkteams.
Dus een veilige klokkenluiders regeling hiervoor is belangrijk. Er valt veel te melden.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!