of 59345 LinkedIn

Loonsverhoging voor Caribische ambtenaren

Rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba krijgen een salarisverhoging. Gemiddeld gaat het personeel er 3,25 procent op vooruit in 2013. Daarna loopt dat gemiddeld structureel op tot 6,5 procent.

Rijksambtenaren op Bonaire, Sint-Estatius en Saba krijgen gemiddeld 6,5 procent salarisverhoging. Dat is de uitkomst van het akkoord tussen de vakbonden en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) over de arbeidsvoorwaarden 2013-2014

Bijzondere gemeenten

Na het geven van de status van bijzondere gemeenten aan Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2010 bleek dat de verschillen in rechtspositie van het overheidspersoneel binnen Caribisch Nederland, voor zover niet logisch en verklaarbaar, groot waren. Na anderhalf jaar onderhandelen is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand gekomen waarin de harmonisatie is geregeld. Het akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met eind dit jaar. In principe gelden de afspraken voor het personeel dat op of vanaf 15 augustus 2014 in dienst is van de rijksoverheid op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

 

Harmonisatie salarisgebouw

Met het akkoord wordt een harmonisatie van de salarisgebouwen van alle rijksambtenaren bewerkstelligd. Er is voor gezorgd dat het huidige personeel er niet op achteruitgaat. Als gevolg van de verschillende uitgangsposities lopen wel de inkomenseffecten van de harmonisatie uiteen. Gemiddeld gaat het personeel er 3,25 procent op vooruit in 2013. Dat loopt gemiddeld structureel op tot 6,5 procent.

 

Verbetering van het inkomen

Aanvullend op de harmonisatie zijn er andere afspraken gemaakt die eveneens een verbetering van het inkomen tot gevolg hebben. Zo wordt de jaarlijkse periodieke verhoging van 1 januari 2014 eenmalig met een half jaar vervroegd. De eindejaarsuitkering 2013 wordt met terugwerkende kracht structureel verhoogd met 250 dollar en alle salarissen worden structureel verhoogd met half procent per 1 januari 2014.

Alle ambtenaren met een fulltime dienstverband, die op 1 juli 2013 in dienst waren, ontvangen bovendien een eenmalige harmonisatie-uitkering van 300 dollar. Voor parttime dienstverbanden wordt naar rato een harmonisatie-uitkering verstrekt.

De opbouw voor de vakantie-uitkering wordt ingaande 1 juli 2013 met een half procent verhoogd tot 8 procent. Verder is afgesproken dat ambtenaren, die volgens de beoordeling over het jaar 2013 naar behoren functioneren, een eenmalige uitkering te verstrekken van 100 dollar bruto.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carlos Pinto (Vuilnisman) op
Zie dat er door hooggeleerd publiek gereageerd is op dit artikel. Kan iemand van de hooggeleerde mij en de rest van Nederland uitleggen welk voordeel ons land en de beslasting betaler heeft met een paar eilanden aan de andere kant van de wereld. Om kort te zijn wat brengt het ons als nederlander?
Door Mw mr Dlk (jurist) op
Eerst leegroven en als slaven gebruiken en nu roepen 'dat ze maar eens op eigen benen moeten staan'. Waarom geven we dan niet eerst hun goud waar dr DNB over beschikt terug???
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
Het is iets, maar er zijn nog heel veel stappen te nemen om de bewoners van de BES eilanden zich gelijkwaardig te laten voelen aan de overige Nederlander. Want al die in Nederland ingehuurde ambtenaren verdienen veel meer dan de vaste ambtenaren. Dat voelt niet goed. Verhogingen in percentages is altijd oneerlijk van 1 % van veel is meer dan 1% van weinig, dat geldt voor heel Nederland.
En hoe werkt dit nu door naar de lokale ambtenaren? Gaan zij ook loonsverhoging krijgen?
De BES eilanden (22.000 inw.) biedt Nederland een prachtige kans om vereenvoudigd belastingsysteem uit te proberen, het tegendeel is helaas aan de orde. Tijdelijke maatregelen lopen dit jaar af, terwijl de evaluatie nog loopt. Maatregelen voor ondernemers en fysiotherapeuten die lucht gaven maar waar de keel eind dit jaar echt dicht wordt geknepen. Wat is het doel? Willen we niet dat iedereen zoveel mogelijk op eigen benen kan staan? Dan moet er echt nog heel wat gebeuren te beginnen in Den Haag.
Door Ed van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht) op
Via de Iphone teksten verzenden levert bij mij de nodige typefouten op, daarom hierbij een verbeterde versie van het vorige bericht.

Leuk voor die ambtnaren, maar gepensioneerde ambtenaren zien hun uitgestelde loon (=pensioen) al jaren niet geïndexeerd worden. Met dank aan VVD en PvdA, alsmede aan de nieuwe jongerenpartij D66, zal in 18 jaarlijkse stappen ook hun hele en zelf betaalde AOW worden weggefiscaliseerd, een meganivellerende pensioenroof die van de hele verdere enorme stapeling aan nivelleringen een karikatuur maakt. De ploeterende middenklasse betaalt zoals gewoonlijk het gelag!
Door Ed van Ooijen (Emeritus docent staats-en bestuursrecht) op
Leuk voor dievambtnaren, maar gepensioneerde ambtenaren zien hun uitgestelde loon (=pensioen) al jaren niet geïndexeerd worden. Met dank aan VVD en PvdA, alsmede de nieuwe jongerenpartij D66, zal in stappen ook hun hele en zelf betaalde AOW worden weggefiscaliseerd, een meganivellerende pensioenroof die van de hele verdere enorme stapelering aan nivelleringen een karikatuur maakt. De ploeterende middenklasse betaalt zoals gewoonlijk het gelag!