of 64231 LinkedIn

LIVEBLOG CORONA 9 APRIL 2020

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
Reageer

In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.
18.15: 'Zonder overheidssteun dreigt een derde theaters om te vallen'

Als er voor 1 juni geen financiële overheidssteun komt voor Nederlandse podia, dreigt voor 33 procent van die branche het doek te vallen. Dat stellen de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform (VVP), die de financiële situatie peilden bij meer dan 140 theaters en concertgebouwen. Door de bezuinigingen die de sector de afgelopen jaren moest doen, hebben veel podia geen vet meer op de botten waardoor het moeilijk is de huidige coronacrisis te overleven. 'We moeten voorkomen dat er onherstelbare, enorme gaten gaan vallen in ons gemeentelijke culturele leven en per direct zorgen voor liquiditeit voor de podia in ons land', vindt Gabbi Mesters, voorzitter van de VSCD. Ook de gevolgen van de 1,5-meter-samenleving 'plaatst podia voor immense logistieke en financiële uitdagingen'. Een derde van de podia geeft aan het geen twaalf weken meer vol te houden als de overheid niet ingrijpt. De VSCD en VVP waarschuwen dat de financiële ellende voor podia tegen die tijd nog niet voorbij is, aangezien het coronavirus 'effect gaat hebben tot minimaal december van dit jaar'. Beide partijen doen nu een oproep aan de overheid om de zogenoemde NOW-regeling snel aan te passen voor Nederlandse podia, aangezien die momenteel te weinig zekerheid biedt. Die regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. 'Tot nu toe zijn er nog geen concrete toezeggingen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Rijksgesubsidieerde instellingen ontvingen reeds verlichtende maatregelen van de minister. Wij roepen het Rijk en VNG op om op korte termijn tot een bestuurlijk akkoord te komen en alsnog boter bij de vis te doen voor de podia. Anders zijn de gevolgen niet te overzien.' (ANP)
17.55: Vier raden kunnen digitaal besluiten over herindeling

Het spande er om, maar het is gelukt. Omdat vanochtend de tijdelijke spoedwet digitale beraadslagingen en digitale besluitvorming in de Staatscourant is gepubliceerd − en daarmee direct van kracht is geworden − kunnen de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vanavond digitaal een besluit nemen over de herindeling tot het Land van Cuijk. Een besluit is vanavond noodzakelijk omdat anders de gewenste herindelingsdatum van 1 januari 2022 niet meer zou worden gehaald. Vanaf half acht zitten zo’n zeventig raadsleden thuis achter de computer om over de opheffing van hun gemeenten een besluit nemen. Inwoners kunnen via de livestream van de vier afzonderlijke gemeenten de raadsvergaderingen volgen.  

 17.45: Thuiswerkkantoren

Thuiswerken wil niet zeggen dat men alleen werkt. Dat blijkt uit deze aflevering van onze fotoserie over thuiswerken, die volledig bestaat uit foto’s die mensen meestuurden met onze thuiswerkenquête. Voor meer beeld, volg ons op Instagram!


Afbeelding


Afbeelding
17.30: Uit fractie gezet Amsterdams FvD-raadslid wijt dit aan ‘corona-standpunt’
Gemeenteraadslid Anton van Schijndel is uit de Amsterdamse fractie van Forum voor Democratie gezet. Dat staat in een verklaring van de partij op Facebook. Van Schijndel levert zijn raadszetel niet in en gaat als eenmansfractie verder in de gemeenteraad van de hoofdstad. Hij vindt het 'ontzettend jammer dat het zover is gekomen'. 'Volgens mij onnodig en schadelijk voor alle betrokkenen.' De oorzaak van de breuk ligt volgens hem in een verschil van inzicht over het coronavirus. Hij vindt dat Amsterdam veel meer moet doen dan het rijk voorschrijft. 'Zolang het virus de stad ontwricht wil ik niet terugtreden - dan laat je je kiezers in de steek.' Van Schijndel blijft FVD-leider Thierry Baudet, volgens hem 'het beste dat de Nederlandse politiek de afgelopen 100 jaar is overkomen', steunen. 'Ik blijf op hem stemmen. Mijn lidmaatschap heb ik opgezegd.'

De Amsterdamse FvD-fractie betreurt de gang van zaken ‘ten diepste’, staat in het bericht. ‘Van Schijndels positie binnen onze fractie was echter niet te handhaven. Al sinds het debuut van FVD in de Amsterdamse raad, in maart 2018, opereerde Van Schijndel conflictueus en solistisch. Zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de gemeenteraad, in de fractie en ook op zijn eigen portefeuilles wonen, bouwen, erfpacht en ruimtelijke ordening was vrijwel nihil.’ Volgens de fractie is "herhaaldelijk’ geprobeerd Van Schijndel "te betrekken, in positie te brengen, tegemoet te komen en te motiveren" maar bleek het onmogelijk afspraken met hem te maken. ‘De grens is bereikt toen Van Schijndel eind maart en begin april herhaaldelijk een vertrouwensbreuk veroorzaakte door zonder overleg andere fracties en de pers te benaderen met standpunten buiten zijn portefeuille die ook nog eens strijdig zijn met die van de fractie FVD Amsterdam.’ Volgens de partij mislukte een uiterste poging om er samen uit te komen, waardoor hij de fractie naar eigen zeggen geen keus liet. ‘Wij opereren in lijn met onze partijbeginselen en als team hechten wij aan integriteit, vertrouwen, overleg en redelijkheid. Als deze kernwaarden keer op keer met voeten getreden worden dan houdt de samenwerking helaas op.’ De Amsterdamse fractie van FVD had drie zetels en gaat dus terug naar twee, die worden ingevuld door fractievoorzitter Annabel Nanninga en Kevin Kreuger. Van Schijndel (1960) zat eerder voor de VVD in de Tweede Kamer, maar werd ook hier uit de fractie gezet nadat hij openlijk kritiek had geuit op het verkiezingsprogramma. (ANP)17.17: Lage stijging ziekenhuisopnames per gemeente

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames is laag als men kijkt naar de gemeenten die bovenaan staan. Verschillende media meldden vandaag naar aanleiding van de RIVM-cijfers al dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in heel Nederland daalde, maar qua gemeenten zijn er nu ook weinig uitschieters. Vorige week nam het aantal bij verschillende gemeenten sommige dagen met ongeveer 20 mensen toe, maar daar is nu geen sprake van. Gisteren was Rotterdam nog een uitschieter met 19 nieuwe opnames, maar die gemeente is nu ook teruggevallen naar 9.

 

 

Aantal ziekenhuisopnames

Toename sinds gisteren

Rotterdam

239

9

s-Gravenhage

167

8

Meierijstad

160

5

Heerlen

92

5

Sittard-Geleen

81

5

Eijsden-Margraten

41

4

Venlo

105

4

Maastricht

116

4

Zaanstad

86

4

Dordrecht

60

4

 

Voor heel Nederland meldt het RIVM vandaag 21.762 positief geteste personen, 7.972 ziekenhuisopnames en 2.396 overleden personen.
16.09: Kabinet bereid om gemeenten bij te staan 
Het kabinet is bereid gemeenten, provincies en waterschappen te helpen om de extra kosten te dragen die zij maken door de uitbraak van het coronavirus. Uitgangspunt is dat deze lagere overheden er door deze crisis niet op achteruit mogen gaan, zegt verantwoordelijk minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken).

Gemeenten hebben door de coronacrisis meer kosten en minder inkomsten, meldde Binnenlands Bestuur eerder vandaag.

Knops erkent dat de financiële positie van sommige gemeenten 'best kwetsbaar' is. Maar hij benadrukt tegelijkertijd dat nog niet duidelijk is welke kosten er allemaal gecompenseerd moeten worden. 'Dat moet je eerst in beeld brengen', aldus de minister.

Ook provincies zien de kosten momenteel fors oplopen, terwijl er geen inkomsten tegenover staan, meldt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Zij zijn met name geld kwijt aan het regionaal openbaar vervoer, aan ondersteuning van de regionale economie en aan hulp aan culturele instellingen die geen rijkssubsidies ontvangen. (ANP/Redactie)13.04: Burgemeesters: we gaan handhaven, er is geen excuus meer
De politie en andere handhavers zijn in het komende paasweekeinde extra alert op samenscholingen, of dat nou op de motor, op de fiets of te voet is. Ze gaan daar zonder pardon boetes voor uitdelen. Ook recreanten die tijdelijke afzettingen en gebiedsverboden opzettelijk negeren kunnen op een bekeuring rekenen.
‘Er is geen excuus meer. Er is nu zo vaak gewaarschuwd dat iemand nog verrast kan zijn als hij een boete oploopt voor het negeren van coronamaatregelen’, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. ‘Een wandelingetje in de buurt mag best, met zijn tweeën en op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar laat traditionele paasuitjes dit jaar nou achterwege. Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis.’ (ANP)

 12.00: Musea vragen halfjaar kwijtschelding huur, ook van gemeenten en provincies

Zonder extra steunmaatregelen dreigt een kwart van de Nederlandse musea nog dit jaar om te vallen. Daarvoor waarschuwt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, in NRC. Voor rijksmusea heeft minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) het betalen van de huur al voor drie maanden uitgesteld. Moll vraagt nu aan gemeenten en provincies om hetzelfde te doen, maar dan voor zes maanden. Bovendien moet de huur volgens haar kwijtgescholden worden, niet alleen uitgesteld. Daarnaast is er volgens Moll een overbruggingsfonds van 55 miljoen euro nodig.

Directeur Moll ziet de kwetsbare positie van musea als het resultaat van tien jaar cultuurbeleid: ‘Dat begon met de bezuinigingen van de financiële crisis, waarna musea veel meer eigen inkomsten zijn gaan verwerven: meer blockbusters, meer verhuur van zalen, verkoop uit de winkel en het café. Die inkomsten vallen nu weg, zo bezien zijn we slachtoffer van ons eigen succes.’ Vooral met de kleinere en middengrote musea gaat het niet goed, want in 2018 daalde de gemeentelijke subsidie ‘tot het laagste niveau in dit decennium’, aldus Moll.

Minister Van Engelshoven zegt hard aan het werk te zijn aan een pakket maatregelen. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij liet in Binnenlands Bestuur al weten dat hij vreest dat dat pakket te laat komt, en vraagt daarom de gemeente Den Haag actie te ondernemen: 'Als er niet snel iets gebeurt, halen sommige culturele instellingen in Den Haag misschien het einde van de maand niet', aldus Bos.

 11.35: Gemeente Groningen biedt 450 leenlaptops aan kwetsbare gezinnen

Tijdens de coronacrisis lopen kinderen uit gezinnen die niet de middelen hebben voor een eigen computer of tablet kans om leerachterstanden op te lopen. In Groningen krijgen gezinnen daarom zoveel mogelijk ondersteuning vanuit scholen. ‘Maar daarin zien we wel tekorten, en daarom gaat de gemeente 450 leenlaptops verzorgen’, zegt PvdA-wethouder en locoburgemeester Roeland van der Schaaf. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De laptops kunnen vanaf deze week geleverd worden.

Ook kinderen uit arme gezinnen in onder andere Arnhem en Amsterdam kunnen de gemeente om een laptop vragen.

 


 

10.44: 'Gemeenten leggen rekening opgedroogd toerisme bij huiseigenaren'
Gemeenten die hard geraakt zijn door de coronacrisis leggen de rekening voor het wegvallen van toerisme-inkomsten waarschijnlijk bij huiseigenaren. De onroerendezaakbelasting (ozb) in Texel en Amsterdam zou volgend jaar weleens kunnen verdubbelen, zegt Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) na berichtgeving op BNR Nieuwsradio.
Gemeenten krijgen door de coronacrisis te maken met grote gaten in hun begroting. Zo'n 85 procent van de gemeenten, oftewel ruim driehonderd, heft toeristenbelasting. In Amsterdam, de Waddeneilanden, Texel en Veere is de begrote opbrengst uit de toeristenbelasting zelfs hoger dan de begrote opbrengst uit de ozb, legt Hoeben uit. Bij andere toeristische gemeenten maken de inkomsten uit toerisme eveneens een groot deel van de totale omzet uit.
Daarbovenop komt de daling in parkeeropbrengsten, veroorzaakt door minder bezoekers die hun auto ergens een tijdje parkeren. De meerderheid van de gemeenten heft parkeergelden. Met name Amsterdam, Zandvoort en Texel leunen daar zwaar op. Woordvoerders van Amsterdam en Texel bevestigen tegen BNR dat de omzet door de crisis fors terugloopt.
Gemeenten hebben volgens Hoeben twee realistische keuzes: bezuinigen of de ozb verhogen. Bezuinigen zal pijnlijk zijn. Een belastingverhoging is dan vaak onvermijdelijk, aldus Hoeben. Ze merkt wel op dat er gesprekken gaande zijn over eventuele steun van de Rijksoverheid, wat nog altijd een mogelijkheid blijft.
Gemeenten voerden al in de afgelopen jaren de 'makkelijke' bezuinigingen door, zoals minder vaak gras maaien of minder wegenonderhoud. Nog een keer in uitgaven snijden, zal dan al snel gaan over bijvoorbeeld het sluiten van de bibliotheek, aldus Hoeben. ‘Dat is erg. Kinderen willen er nog steeds komen om boekjes uit te kiezen. Ook ouderen gaan geregeld naar een bibliotheek. Dat ondersteun je dan niet meer als gemeente.’
De ozb kan pas volgend jaar verhoogd worden. Voor dit jaar zijn de tarieven al afgelopen december vastgelegd. (ANP)10.19: Komend weekend opnieuw vaarverbod op Amsterdamse grachten

Ook komend weekend is het weer verboden om te varen in de Amsterdamse binnenstad. De veiligheidsregio komt met deze maatregel om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de grachten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sluizen en bruggen in de hele regio worden alleen bediend voor de beroepsvaart.
Ook is de toegang tot het Vondelpark opnieuw beperkt en als er te veel mensen komen, gaat het park tijdelijk dicht. Andere parken, zoals het Oosterpark, het Erasmuspark en het Westerpark, kunnen eveneens worden afgesloten voor het publiek. Ook houden de politie en handhavers winkelstraten en populaire fietsroutes nauwlettend in de gaten.
Verder mogen er geen motorrijders gebruik maken van de route Ronde Hoep in de gemeente Ouder-Amstel. Voor wielrenners geldt dat ze daar niet met meer dan twee personen samen rijden.
De veiligheidsregio roept wederom op zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘De druk op onze ziekenhuizen en het zorgpersoneel blijft bijzonder groot. Iedereen die thuis blijft helpt mee en voorkomt dat meer mensen ziek worden en de ziekenhuizen het nog drukker krijgen.’
Wie toch naar buiten gaat voor een frisse neus, krijgt het dringende advies: doe dat in de eigen buurt, vermijd plekken waar veel mensen komen, ga niet in een groep en houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. (ANP)


Lees hier het korte coronanieuws van de voorgaande dag

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers