of 64120 LinkedIn

Limburg is 'creatief met ambtenaar'

De provincie Limburg zet ambtenaren die thuiswerken en niet al teveel te doen hebben in waar ze nu meer nodig zijn: in de zorg, als maaltijdbezorger aan ouderen of toezichthouder. Ook gemeenten als Venray en Heerlen kijken creatief naar de inzet van ambtenaren als toezichthouder.

De provincie Limburg zet ambtenaren die thuiswerken en niet al teveel te doen hebben in waar ze nu meer nodig zijn: in de zorg, als maaltijdbezorger aan ouderen of toezichthouder. Ook gemeenten als Venray en Heerlen kijken creatief naar de inzet van ambtenaren als toezichthouder.

Gigantische klus in zorgsector
De provinciale organisatie is er als eerste op gericht de eigen kritieke processen te laten door lopen, maar daar waar mogelijk is de provincie bereid haar medewerkers ter beschikking te stellen aan (de ondersteuning van) de zorg, staat in de ‘Provinciale maatregelen tegen gevolgen Coronavirus’ van de provincie Limburg. In samenspraak met het management zal de algemeen directeur hier de regie over voeren, stelt het document. Die algemeen directeur is Guido Derks en die vertelt dat het uitlenen van ambtenaren aan andere organisaties al heel concreet is. ‘Laat ik vooropstellen dat ons bescheidenheid past. We willen hier geen mooie sier mee maken, maar er ligt een gigantische klus in de zorgsector.’

Tijd nuttig besteden
Sommige provincieambtenaren hebben het nu drukker dan ooit en kunnen dat nu ook ingewikkelder uitvoeren, omdat men werk met zorgtaken en kinderen moeten combineren. ‘Als dat langer gaat duren, is dat wel een worsteling.’ Maar er zijn ook ambtenaren die juist meer ruimte in de agenda gekregen hebben, zoals ondersteunende diensten (facilitair, service) en sommige beleidsambtenaren. ‘Er zijn minder interactieve processen en bijeenkomsten zijn afgelast.’ Dat leidt ertoe dat mensen zich vrijwillig melden, omdat ze hun tijd in deze crisis nuttig willen besteden. ‘Wij hebben toegestaan dat deze mensen elders in de organisatie of in de zorg aan de slag kunnen, maar dan wel gecoördineerd.’

'We zijn er voor Limburg'
Vanuit het provinciale continuïteitsteam is besloten het eigen evenementenbureau, dat nu ook zonder werk zit, die taak te laten uitvoeren. ‘Zij inventariseren de bereidheid om elders aan de slag te gaan en of het werk het ook toelaat om tijdelijk bijstand of hulp te verlenen in de zorg of in ondersteuning van de zorg.’ Ambtenaren worden met publiek geld betaald, dus mogen ook voor publieke doelen worden ingezet, vindt Derks. ‘We zijn er voor Limburg, niet alleen voor de Provincie, en leveren graag een bijdrage daar waar het nu nodig is en de meeste impact heeft, zonder dat de eigen bedrijfsvoering in de knel komt.’

GGD maakt 'matches'
Van de pakweg 900 provincieambtenaren hebben zich nu 25 mensen gemeld voor die taken. ‘We moeten voorkomen dat zij zelfstandig gaan bellen naar ziekenhuizen en zorginstellingen, dus we coördineren dat met ggd’s. Die staan in contact met instellingen en maken matches. Dat wordt de komende dagen vormgegeven.’ Tien ambtenaren zijn al aan de slag, sommige fulltime, andere een paar uur per dag. ‘Ik denk dat het er meer worden de komende dagen, de krapte wordt groter.’ De instelling Dichterbij, een zorginstelling in Noord-Limburg, bouwt noodlocaties op in Venlo en Oss en maakt gebruik van het aanbod van de provincie. Je hebt ook ambtenaren die buiten het dagelijks werk of in voorgaande banen competenties hebben opgedaan die nu van pas komen. Als je bij de scouting of het Rode Kruis hebt gezeten komen die competenties nu ineens goed van pas.’

Maaltijdbezorgers en bloedprikkers
Ook worden medewerkers ingezet bij zorgorganisatie Proteion om ouderen te ondersteunen en helpen ambtenaren van wegbeheer in de maaltijdbezorging voor ouderen. ‘Die zijn toch onderweg en pakken dat mee in hun werk.’ Enkele ambtenaren zitten bij de Belbrigade die iedere dag met oudere mensen een telefoontje plegen. ‘Normaal zitten deze medewerkers bij de servicedesk, maar daar is het nu rustiger dan normaal en ze werken van huis uit. Zij bellen iedere dag oudere mensen.’ En dan is er nog de vrijwilligerspool van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en Mosae Zorggroep. ‘Ambtenaren worden gebeld als ze daar nodig zijn. We hebben ook mensen bij het Rode Kruis, want een ambtenaar is gecertificeerd voor bloedprikken en er zijn tekorten aan bloedprikkers.’

Zorghotel Urmond
Verder is een zorghotel voor coronapatiënten geopend in Urmond. Gisteren kwam de eerste patiënt aan. ‘Op verzoek van de veiligheidsregio hebben we dat juridisch en planologisch mogelijk gemaakt. Het zorghotel ligt vlakbij Chemelot, dus je moet de veiligheidscontouren in kaart brengen. Dat is niet onze taak, maar dat hebben we wel gedaan. Vragen van de veiligheidsregio gaan bij ons voor, want daar is de nood het hoogst. Zo kunnen we toch een steentje bijdragen en het geeft perspectief in een tijd dat iedereen alleen thuis zit en wereld klein is.’

Kleine gemeenten bijstaan
Het aantal uitgeleende ambtenaren kan nog groeien. ‘Als openbare ordeproblemen ontstaan rond samenscholingen, hebben handhavers meer te doen. Als we die vraag om ondersteuning krijgen uit de veiligheidsregio, dan staat dat dichter bij onze competenties dan helpen in de zorg.’ De inzet hangt ook af van hoeveel mensen ziek worden. ‘Als in kleine gemeenten mensen uitvallen en er zijn te weinig mensen voor de kritieke processen, kijken we of we daar ook kunnen ondersteunen. We zijn daar nu mee bezig. Eerst schuif je in de eigen organisatie en dan binnen Limburg. Ook onderling schuiven gemeenten mensen door en dat doen wij als provincie ook. Dat is ook onze taak, vind ik.’

Creatief
Burgemeester Emile Roemer van Heerlen zei deze week in De Limburger dat zijn gemeente creatief wil kijken naar inzet van toezichthouders. ‘We kunnen werk herverdelen.’ Ook burgemeester Luc Winants van Venray wijst erop dat in zijn gemeente een aantal ambtenaren thuis aan het werk zijn en door de situatie ‘niet volop vooruit kunnen’. ‘Mogelijk kunnen we een aantal van deze mensen toevoegen aan onze eigen toezichthouders.’

Meer toezichthouders op straat
Navraag bij de gemeente Venray leert dat inderdaad ambtenaren zullen worden ingezet als toezichthouder, maar het gaat dan om ambtenaren die al toezichthouder waren, maar dan voor milieu en bouw. ‘We hebben zes boa’s die in koppels de straat op gaan en opsporingsbevoegdheid hebben. Daarnaast voegen we 19 toezichthouders toe die ook in koppels de straat opgaan. Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid, maar zijn de ogen en oren op straat en spreken mensen aan en adviseren hen. We wachten alleen nog op hesjes, zodat ze ook als zodanig herkenbaar zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers