of 59250 LinkedIn

Liefde tussen vakbonden bekoeld

Het ondertekenen van het cao-akkoord voor overheidspersoneel heeft gezorgd voor een schisma binnen de vakbeweging. De grootste vakbond voor de overheid, FNV Overheid, ondertekende niet en is nu gebrouilleerd met de bonden die wel tekenden.

Het botert momenteel niet tussen de vakbonden voor overheidspersoneel. De grootste, FNV Overheid, weigerde afgelopen vrijdag een handtekening te zetten onder de onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel. De Chr. Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) en het Ambtenarencentrum (AC) gingen wel akkoord. Een schisma binnen de vakbeweging is in deze situatie vrij uniek.

5 procent erbij
Met de ondertekening van het loonruimteovereenkomst is er een einde gekomen aan 4,5 jaar een nullijn voor rijksambtenaren. Zij krijgen er 5,05 procent bij en in september wordt eenmalig 500 euro uitgekeerd. Ook komt er die maand nog een loonstijging van 1,25 procent. Er is inmiddels al 0,8 procent met terugwerkende kracht vanaf januari uitbetaald en per er 1 januari 2016 stijgt het loon nog eens met 3 procent.

Geen compensatie nullijn

‘Een fors bedrag waar onze achterban erg blij mee is,’ zegt een verheugde Patrick Fey van de CNV (onderdeel van CCOOP). ‘Uiteindelijk gaan ze er bijna 6 procent op vooruit. Als je heel kritisch kijkt dan is die 4,5 jaar nullijn niet gecompenseerd, nee. Maar we hadden niet de illusie dat nog langer actievoeren meer op zou leveren.’


Geen veto

Over het grote twistpunt, 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar is hij positief: ‘Nee, het is geen sigaar uit eigen doos. Het ABP heeft zulke goede rendementen gehaald, dat iets minder premie betalen geen invloed heeft op hun latere pensioen.’ Over de breuk met de FNV zegt hij: ‘We verschillen van mening, dat kan. Maar de FNV heeft geen veto, dus ook zonder hun goedkeuring gaat het door. Wat ik wel jammer vindt is dat zij niet eerst hun leden hierover raadplegen. Wij doen dat wel.’

Ingewikkelde puzzel
De FNV Overheid is niet tevreden over het akkoord. ‘Er is nog heel veel onduidelijk,’ zegt Marco Ouwehand, ‘daarom hebben we de overeenkomst niet getekend. Het is een hele ingewikkelde puzzel en we wilden ons niet onder druk laten zetten zo vlak voor het reces.’


Dubbel tellen

Marco Ouwehand is zeer verbaasd over een aantal zaken waar de andere bonden mee akkoord zijn gegaan. ‘Die 5 procent verhoging klopt ten eerste niet. Daar zit al de 0,8 procent pensioencompensatie in die we eerder hadden gekregen. Dat is dus gewoon dubbel tellen,’ aldus de vakbondsman. ‘Verder zijn er in het uiteindelijke akkoord een aantal vitale punten verdwenen die er eerder wel afgesproken waren. Minder flexbanen bijvoorbeeld en alle verslechteringen van tafel.’


Geen vrienden

Hij is niet erg te spreken over de houding van de andere vakbonden voor overheidspersoneel. ‘Eén voor allen, allen voor één was de belofte. Maar uiteindelijk bleek dat toch anders uit te pakken. De FNV heeft overigens in het voortraject ook nog eens het meeste werk gedaan. We zijn dus momenteel niet de beste vrienden, nee.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Criticus (Ambtenaar) op
Mijn liefde met de vakbonden is al tien jaar geleden bekoelt.

Gezien de behaalde resultaten van de laatste jaren, is het opzeggen van mijn lidmaatschap de beste loonsverhoging in jaren geweest voor mij. Nu al opgelopen tot €16 per maand structureel!
Door H. Wiersma op
Fey snapt kennelijk nog steeds niet hoe 'ons' pensioenstelsel werkt. Van de dekkingspercentages van het ABP heeft hij helemaal geen kennis, anders gebruik je niet zulke onzinnige argumentatie. Hoe zit het dan precies?
1. premieverlaging beïnvloed natuurlijk wel degelijk de pensioenopbouw (in negatieve zin), vooral van de jongere ambtenaren.
2. de enige die van premieverlaging beter wordt is de Rijksoverheid (minder belastingaftrek).
3. premieverlaging helpt bovendien niet mee aan een verbetering van de pensioenen voor gepensioneerden, die inmiddels sinds 2001 al een achterstand hebben opgelopen van meer dan 17%.
Ook het FNV speelt een merkwaardige rol door in een eerder stadium reeds akkoord te gaan met premieverlagingen. Kortom, hoogste tijd om zeer kritisch te kijken naar de rol die uw vakbonden spelen.