of 58952 LinkedIn

‘Let op financiële gevolgen harmonisatie verlof’

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) waarschuwt voor de financiële effecten van het gelijktrekken van de gemeentelijke verlofregelingen. Die harmonisatie kan voor gemeenten ‘zeer verschillend’ uitpakken. Nu zijn er nog aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. Eén op de tien gemeenten kent nul dagen feestdagenverlof, terwijl in evenzoveel gemeenten juist sprake is van vier of meer van zulk soort verlofdagen.

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) waarschuwt voor de financiële effecten van het gelijktrekken van de gemeentelijke verlofregelingen. Die harmonisatie kan voor gemeenten ‘zeer verschillend’ uitpakken.

Het gelijktrekken van de lokale bovenwettelijke verlofregelingen staat in principe op de agenda voor de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao gemeenten. In de concept arbeidsvoorwaardennota van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de inzet van de gemeentelijke werkgevers aangegeven voor een sectornorm van 34 uur.

 

Aanzienlijke verschillen

Nu zijn er nog aanzienlijke verschillen tussen gemeenten in de hoeveelheid verstrekte verlofuren. Blijkens een uitvraag onder 110 gemeenten kent één op de tien gemeenten nul dagen feestdagenverlof, terwijl in evenzoveel gemeenten juist sprake is van vier of meer van zulk soort verlofdagen. Over alle gemeenten bezien, ligt het gemiddelde op net iets meer dan twee verlofdagen voor vastgestelde lokale feesten. In het verlofmandje komen behalve het verlof voor lokale/regionale feestdagen, ook schaalverlof, leeftijds- en of diensttijdverlof en niet geoormerkt bovenwettelijk en vrij-opneembaar verlof.

Gelijktrekking van de verlofregelingen houdt in dat ambtenaren er in de ene gemeente qua vrije dagen op vooruit gaan (en de werkgever er financieel op achteruit) en de ambtenaren in de andere gemeente er juist op achteruit gaan (en de werkgever er op vooruit).

 

Gedoe

Harmonisering moet volgens de VNG een einde aan maken de ‘niet evenwichtige verdeling van verlofaanspraken tussen medewerkers en tussen gemeenten in de sector’ en bijdragen aan het vergemakkelijken van ambtelijke fusies en samenwerkingen tussen gemeenten. Volgens gemeentesecretaris Nico Versteeg van Lelystad en tegelijk adviseur van het College voor Arbeidszaken van de VNG, kunnen ambtenaren ook met ‘zo min mogelijk gedoe’ overstappen van de ene naar de andere gemeente. En, niet onbelangrijk, met de voorgenomen harmonisatie voorkom je volgens hem ook dat gemeenten elkaar op arbeidsvoorwaarden beconcurreren. ‘Beter is het dat je als sector met andere sectoren de concurrentie aangaat op de arbeidsmarkt’, aldus Versteeg. ‘De realiteit is wel, ‘nu of nooit’ met betrekking tot deze harmonisatie’, aldus de VGS. Of in de woorden van Versteeg: ‘Dit is het moment. Pakken we dat niet, dan moeten we die harmonisatie maar laten liggen.’

 

Financiële inzet

Desalniettemin maakt de VGS maakt de gemeentesecretarissen erop attent goed naar het onderdeel ‘harmonisatie van verlof’ te kijken. De financiële inzet wordt door het College van Arbeidszaken met het VNG-bestuur bepaald, maar over de inhoudelijke inzet van de nota is de gemeenten om hun mening gevraagd. De harmonisatie van de verlofregelingen ‘is een wens die we als gemeenten al lang hebben, maar het kan voor gemeenten financieel zeer verschillend uitpakken’, aldus de VGS. ‘Vandaar de oproep oog te hebben voor de kosten’, vult Versteeg aan. Die kosten van de sectorale norm zijn te berekenen door het aantal medewerkers per gemeente te vermenigvuldigen met het aantal verlofuren in de nieuwe situatie. 

Gemeenten hebben tot 26 oktober de tijd om te reageren op de conceptnota van de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Monique op
Dit hele verhaal is volgens mij alleen maar om te verhullen dat het om een bezuiniging gaat. ik heb tot nu toe alleen maar mensen gehoord die dagen kwijtraken als dit doorgaat, nog niemand die erbij krijgt.
Door doeterniettoe (-) op
Eigenlijk is het een kul-argument dat een overal gelijke verlofregeling het gemakkelijker zou maken voor ambtenaren van werkgever te veranderen.
Veel belangrijker in dit soort zaken is de inhoud van het werk of het salaris dat daar bij hoort.
Ook hier wordt wat over gezegd, namelijk dat je als "overheidssector" gezamenlijk zou moeten optrekken. Maar dat gaat je niet lukken omdat juist de salarissen per gemeente verschillen en in de meeste gevallen niet kunnen concurreren met de markt. Qua inhoud zou dat misschien wel kunnen, maar dankzij het overheidsbeleid om steeds meer uit te besteden aan de markt en om te privatiseren is ook dit een aflopende zaak.

Het lijkt er veel meer op dat wordt gestreefd naar een landelijke gelijkschakeling van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden die neerkomt op versobering.
Het is opvallend dat dan nog steeds wordt gesproken van 'concurreren met de markt'.