of 64231 LinkedIn

Leeuwarden stopt ontslagbescherming en salarisgarantie

De gemeente moet krimpen en dus moeten er mensen uit, aldus Frans van Kaam van de gemeente.

Het college van Leeuwarden heeft het sociaal akkoord dat met de vakbonden is afgesloten bekrachtigd. Vanaf dit jaar hebben ambtenaren in de Friese hoofdstad geen ontslagbescherming meer en ook geen salarisgarantie. Toch spreekt wethouder Thea Koster van een akkoord waar ze trots op is.

Krimpen
Leeuwarden staat, net als alle gemeenten, voor een forse bezuinigingsopgave. In de komende jaren wordt er voor 6 miljoen euro bezuinigd op de organisatie. Het sociaal akkoord liep in 2012 af en in de onderhandelingen voor een nieuw akkoord staan enkele opmerkelijke zaken beschreven. ‘Het ambtelijk apparaat is aan het krimpen en die werkgarantie konden we dus niet meer continueren’, zegt Frans van Kaam die namens de gemeente de onderhandelingen over het sociaal akkoord voerde.


Boventallig
Ook de salarisgarantie is in Leeuwarden van de baan. Voor mensen die boventallig verklaard worden en een baan in een lagere functie krijgen, zal het salaris geleidelijk aan afgebouwd worden. Op dit moment zijn in Leeuwarden 55 mensen boventallig. Voor 30 van hen geldt dat het zou kunnen dat ze herplaatst worden binnen de gemeente. ‘We streven er natuurlijk naar om ze horizontaal te herplaatsen’, aldus Van Kaam. ‘Maar mocht dat niet lukken dan wordt hun salaris in vijf stappen verlaagd.’ Volgens hem is het voor de gemeente niet houdbaar om mensen boven hun functie te belonen. Hij wijst erop dat bij vrijwillige demotie altijd al een salarisverlaging mogelijk was. 'Je kunt je natuurlijk afvragen hoe vrijwillig een nieuwe functie is als je boventallig verklaard wordt. En daarom hebben we gekozen om het niet in één keer te doen maar af te bouwen.'
 
Tja

Van Kaam zegt geen andere gemeenten te kennen waar de salarisgarantie afgeschaft wordt. Maar op de vraag of het dus een nogal radicale maatregel is, blijft hij het antwoord schuldig. Hij houdt het bij ‘tja’. Het akkoord - dat door de leden is goedgekeurd – is de uitkomst van pittige onderhandelingen, meldt hij. Maar voor de gemeente was het een zeer belangrijk punt om afscheid te nemen van de salarisgarantie en de ontslagbescherming.

Trots
Op de website van het CDA meldt wethouder Thea Koster dat ze er ‘erg trots’ op is dat er een akkoord gesloten is. ‘We hebben een evenwichtig akkoord bereikt’, legt Van Kaam uit. 'Het salaris wordt niet zomaar gekort, maar langzaam afgebouwd. En iemand ontslaan doen we ook niet zomaar. We proberen 24 maanden lang om de persoon naar ander werk te begeleiden. Die extra middelen voor re-integratie zijn een belangrijk onderdeel van het akkoord. Deze medaille heeft wel degelijk twee kanten.’
 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Elsemieke op
Wachtgeld? Het is 2013 hoor.
Door Schiphorst (Adviseur) op
Het moet mij van het hart, sommige reacties tonen de totale wereldvreemdheid van (naar ik meen) ambtenaren.

@Dercks; Wat u beschrijft is al decennia dagelijkse praktijk voor mensen die er in het bedrijfsleven uitvliegen. Hebt u zich daar ooit om bekommerd? En wat geeft u als ambtenaar het recht om anders behandeld te worden????

@ Mak: Het argument van meer zekerheid tegen minder salaris is een mythe! In het bedrijfsleven wordt niet veel meer verdiend. Dat is simpel aan te tonen als men de schalen erbij pakt. Zeker personeel in functies tot en met schaal 10 (en dat is echt de meerderheid Mak) verdient vaak beter dan vergelijkbaar in functies in bijvoorbeeld het MKB. Op hoger niveau is het inderdaad zo dat in het bedrijfsleven meer verdiend wordt. Maar dan kan men nog niet tippen aan de secundaire voorwaarden op gebied van verlof, scholing en detacheren/stage (ik ga even een jaartje leuk hobbiën bij de buurgemeente). In het bedrijfsleven wordt gekeken naar de toegevoegde waarde die een medewerker biedt. Dat zou de overheid ook moeten doen. Als u heeft gekozen voor een zekerheid veschaffend baantje in de luwte komt u nu bedrogen uit. En dat zal best wrang zijn. Maar; welcome to the real world zou ik zeggen. Ik vraag mij wel af of u met deze instelling het 3 dagen redt in hetbedrijfsleven.... Wens u i.i.g. veel succes.
Door Roy van Zijp (Politieke partij NOW) op
Dan vind ik het resultaat dat in Rotterdam bereikt is, mede dankzij de COR en de vakbonden een veel beter resultaat
Door Frits op
Door het dominante marktdenken, een verregaande digitalisering van overheidsdiensten, een groeiende afkeer van vaag beleid en de financiele nood bij veruit de meeste overheden, zal het totale ambtenarenbestand binnen 5 a 10 jaar gedecimeerd worden. Om dit mogelijk te maken legt de rijksover- heid thans het fundament om relatief eenvoudig en goedkoop van ambtenaren afscheid te kunnen nemen. Open uw ogen ambtenaren de tijd van rechtzekerheid is voorbij, Veel gemeenten hebben nu al constructies waarbij de goedkoopste aanbieder na openbare aanbesteding een tijdelijke klus (voorheen regulier werk) krijgt en geven geen aanstellingen meer en dat zal na de aanstaande fusiegolf alleen maar sterker worden. Het is niet mijn voorkeur of wens, maar harde realiteit. . .
Door Steven op
Werken bij de gemeente is denk ik wel aantrekkelijk op het moment dat er iets gedaan wordt aan de oneerlijke situatie in de arbeidsvoorwaarde pensioen. Instroom en doorgroeimogelijkheden zullen naar de toekomst alleen maar toenemen door de uitstroom van de babyboomers en toename van taken doorgeschoven vanuit het Rijk.

Groot probleem hierbij is dat er veel van de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt aangewend om de aanspraken van de oude garde zoveel mogelijk te ontzien. Navenant is de inspraak in deze arbeidsvoorwaarde ook nihil. Ook de doorsneepremie is een oneerlijk mechanisme en doet geen recht aan mobiliteit tussen sectoren.

Afhankelijk van de fiscale beperking in 2014 en de te nemen maatregelen agv onderdekking en overgang naar een reeel pensioencontract denk ik er toch steeds meer aan om een 'jonge'sector te kiezen om de ongelijkheid op te heffen.
Door Joost (Ambtenaar!) op
Lijkt mij niet meer dan een logisch gevolg. Volgens mij moet je betaald worden voor het werk dat je doet.. Als je in je huidige functie overtallig bent, betekend dit in het bedrijfsleven dat je ontslagen wordt. In het geval val Leeuwarden kunnen de medewerkers mogelijk herplaatst worden, als dit op een lager niveau is, kunnen ze dit of accepteren of een andere baan zoeken, dus een logisch gevolg is dan een salarisverlaging. Dat neemt niet weg dat het vervelend als je in salaris omlaag gaat!
Door Jacco Mak op
We hebben als ambtenaren jarenlang genoegen genomen met minder salaris t.o.v. de zakelijke markt, in ruil voor de zekerheden die door Leeuwarden nu worden weggenomen. Als meerdere overheden dit gaan doen, gaan ze dan ook met terugwerkende kracht het verschil in salaris alsnog uitbetalen? Dan heb ik er wel vrede mee.......
Door Jos Derckx (adm) op
Gaat de gemeente Leeuwarden voor deze ambtenaren nu ook bij de bank een lagere hypotheek regelen nu zij het inkomen ervoor niet meer hebben. Dat Van Kaam zich op de borst klopt toont zijn mentaliteit en collegialiteit, als mijn haar maar goed zit... Dat de bonden dit accepteren kan ik niet geloven, wie vertegenwoordigen zij dan nog??
Zeg je lidmaatschap voor die club maar op, zij staan nergens meer voor. Capgemini zal hen danken voor de rechter.
Door Nobby (animal cop) op
Dit verhaal klinkt "eigentijds". In de praktijk blijkt dat de top zichzelf overbeloont en men niet vies is van bonussen en gouden handdrukken. Het lager personeel wordt daarentegen aangepakt met demotie.
Niet erg als iemand onvoldoende presteert! Wel erg als iemand om andere reden op een zijspoor wordt gezet. Ook b.v. na 30 jaar hondstrouwe dienst. Maar goed: daar heeft die manager van nog geen 30 jaar geen feeling voor want die kent alleen maar Amerikaanse boekjes. En dan die bestuurders. Waar de rechtspositie voor ambtenaren in 15 jaar helemaal afgebroken is, hebben zij wel erg goed voor zichzelf gezorgd met enorme wachtgeld periodes. Het eerste waar op bezuinigd kan worden is het ogenblikkelijk afschaffen van wachtgeld in het publieke bestuur. Nou OK dan, in vijf stappen afbouwen naar 0 mag ook.
Door anand (adviseur) op
Pikant detail, de meerderheid van de Leeuwarder gemeenteraad is links. Dit geldt ook voor het college.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers