of 59794 LinkedIn

Lagere overheden herkennen toon klokkenluider niet

Overheden schuiven burgers en zelfs klokkenluiders soms ter zijde omdat deze hun woorden niet zorgvuldig kiest. Ten onrechte.

Lokale en provinciale overheden zouden beter kunnen luisteren naar wat er werkelijk leeft onder de burger. Valide argumenten en oprechte zorgen over een sluimerende misstand worden niet altijd herkend: zij gaan ten onder in de soms onhandige woordkeus van de klokkenluider of de negatieve toonzetting van het debat. ‘Iemand kan een foute opmerking maken, maar wel degelijk een goed punt aansnijden’.

Crisis in Aantocht!

Dat stelt onderzoekster Annette Klarenbeek van het lectoraat Crossmediale communicatie in het openbare domein van de Hogeschool Utrecht. Zij promoveerde onlangs met een proefschrift getiteld : ‘Crisis in aantocht’, waarin ze beschrijft hoe de toon van een ‘discours’ de boodschap kan overschaduwen.


Omfloerste boodschap

‘Burgers, organisaties maar ook klokkenluiders brengen hun boodschap vaak  omfloerst, ze houden bijna altijd rekening met de reactie die ze verwachten. Zeker als ze met de overheid in debat raken. Dat gebeurt vaak onbewust. Het is dan aan de communicatieprofessional van de gemeente of provincie om daar doorheen te prikken’.

 

Luister naar onderling gesprek

Belangrijk is daarbij vooral dat er geluisterd wordt, gewoon naar de manier waarop mensen onderling over de zaak praten. Wil je draagvlak creëren voor een nieuw beleidsplan, leg dan je oor te luisteren en laat je niet van de wijs brengen door de toon van het debat, zo stelt de onderzoekster.

 

Kijk verder dan argument lang is

‘Kijk  verder dan het argument lang is. Met welke doelen brengen mensen hun argumenten in? Welke lokale dynamiek ontstaat er door bepaalde kwesties op een bepaalde manier aan te kaarten? Met alleen zenden en het op een rijtje zetten van argumenten mis je als overheid  waar het voor de burger werkelijk omdraait. Luister je wel goed, dan raak je niet overvallen door activisme dat je makkelijk had kunnen zien aankomen.

 

Signaal dreigende crisis
Nu is het voorkomen van acties één ding, het wordt ernstiger als de overheden signalen van een dreigende crisis niet oppakken omdat de woordkeuze van een klokkenluider hen niet bevalt. Stel iemand kaart in niet mis te verstane bewoordingen de hoeveelheid buitenlanders in zijn wijk aan. Dan kun je hem als gemeente makkelijk wegzetten als racist en hem negeren.

 

Foute opmerking, goede zaak

Maar daarmee ga je tegelijk voorbij aan de impliciet uitgesproken zorg over de achteruitgang van de wijk. Klarenbeek: ‘Iemand kan een foute opmerking maken, maar wel degelijk een goed punt aansnijden. Het is de kunst om de toon van het discours  te scheiden van de achterliggende boodschap. Het is nu nog vaak zo dat de effectiviteit van de klokkenluider of inspreker het succes bepaalt. Dat mag een communicatieprofessional eigenlijk niet laten gebeuren’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mevrouw Kiki op
Ik herken mij in het feit dat ik, als klokkenluider steeds luider ga roepen.
De stopverf in de oren van B&W en de raadsleden zit ook wel erg diep.

Ik, betroikken burger zijnde, heb zojuist de Provincie Groningen benaderd op basis van de Klokkenluidersregeling.
Er zijn zeer ernstige misstanden bij een groot nog te bouwen gebouw (Groninger Forum) in hartje Groninger binnenstad.
Er zijn aantoonbaar 2 foute ontruimingsrapporten (opgesteld door ingenieursbureau DGMR).
Deze rapporten zijn langs B&W en zelfs langs de Gemeentelijke Rekenkamer gesluisd.
Alle stukken wemelen van grote fouten.

Prinses Amalia kan beter rekenen dan de inspecteur leur van de Groninger Brandweer.
De inspecteur rekent:

"Ontruiming van135 mensen in 1 minuut is dus 90 mensen in 1.5 minuut!"

Ik ben heel erg benieuwd wat de Provincie nu gaat doen.
Toen de Groninger Brandweer nog onder de gemeente viel weigerde commissaris van de Koning Max van den Berg iets te doen.
Zijn beide kabinetschefs verwezen mij naar het Openbaar Ministerie.

Maar sinds 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Groningen ontstaan, waaraan de Provincie deelneemt....!

Mevrouw Kiki
Door Anoniem op
Beste Paul

Naming and shaming is dan wellicht het enige dat werkt... in de hoop dat er dan wel vragen worden gesteld.

Door Paul op
@flip

Op mijn weblog www.wijdoendatzo.wordpress.com heb ik beschreven hoe de leiding bij de gemeente Zevenaar goed functionerende medewerkers intimideert en eruit werkt.

Eind 2005/ begin 2006 zijn er bij die gemeente dingen gebeurd die ik nu nog niet durf te beschrijven omdat ik dat te gevaarlijk en nog steeds levensbedreigend vind.

Ook als het voor klokkenluiders in rechtspositioneel opzicht goed wordt geregeld, dan blijven er toch nog te veel zaken in de doofpot zitten.


Door flip op
Het probleem is altijd weer dat men klokkenluiders voorals als lastig ervaart, als querulanten, zeurende critiasters die altijd wat te mekkeren hebben. Als je dan ook nog eens wat ongelukkig formuleert en daardoor extra tegen de haren instrijkt wordt het extra moeilijk om de positieve waarde van de kritiek te zien. Echte goede professionals die echt uit zijn op verbetering van de kwaliteit zijn bovendien schaars, dus klokkenluiders zullen het per definitie moeilijk blijven houden.
Door Ex-klokkenluider (Ex-klokkenluider) op
Luisteren naar klokkenluiders kan jaarlijks vele honderden miljoenen aan besparingen opleveren. Het probleem is echter dat die besparingen ten koste gaan van de persoonlijke prestige(carrière ontwikkeling) of financiën van de betreffende uitvoerder of beheerder van de projecten. De lokale en provinciale overheden hebben er dus belang bij om niet te willen horen wat een klokkenluider te melden heeft. Om die reden zou niet de lokale of provinciale overheid naar de door de klokkenluider gestelde argumenten moeten worden geluisterd maar door een onafhankelijk instituut dat ook een bindend oordeel mag vellen. Maar de overheid (huidige politici), vakbonden en het bedrijfsleven zitten niet op zo’n organisatie te wachten. Implementatie zou immers betekenen dat een hoop –d.m.v. ondoorzichtige constructies uit te voeren - corruptie aan het licht komt. Om te beginnen zou om de integriteit van zo’n instituut te waarborgen de leiding geen enkele noemenswaardige binding of voormalig belang mogen hebben gehad binnen de overheid(hoger management), met een politieke organisatie(politieke functie) of bedrijfsleven(commissariaten). Een deel van de onderzoekers zou ervaringsdeskundig behoren te zijn. M.a.w. zelf klokkenluider zijn geweest omdat deze mensen namelijk het klappen van de zweep goed kennen en uit eigen ervaring weten hoe en hoe vuil het spel soms gespeeld wordt. En corrupte instanties zitten er niet op te wachten dat ex-klokkenluider hun case tegen het licht gaat houden. Om die reden is er na ruim tien jaar politiek debat nog geen instantie in het leven geroepen die adequaat kan en mag ingrijpen om in deze zwaarwegende maatschappelijke behoefte te voorzien. De huidige crisis is een schrijnend voorbeeld van een meer dan honderd miljarden kostende verkwisting (alleen al voor Nederland).
Door Anoniem op
Ach, je kunt klagen wat je wilt maar als de heren en dames zo overtuigd zijn van hun kunnen doe je er neist tegen. Men neemt je gewoon, uit eigenbelang, niet serieus...

Neem nu de gemeente Den haag. Het haalde de krant, alleen niet de details... Een vrouw kwam aan de balie van een gemeentelijke instelling (de Sociale Dienst) wijkkantoor Platinaweg. Sinds kort is het de bedoeling in Den Haag dat alles zoveel mogelijk per teelfoon of per computer gebeurt (uitgedacht door onder anderen mr.drs. Jos van Wesemael, directeur sociale dienst) in het kader van de managementtheorie die hij uit de Japanse automobielindustrie(!) haalde... alles moet lean gebeuren terwijl deze man vergeet dat er geen stopwatch kan worden gesteld wanneer je met mensen werkt,

Deze vrouw werd op een tamelijk ombeschogte wijze door het baliepersoneel weggestuurd met de mededeling dat zij maar moest bellen. Op de reactie van deze vrouw dat ze niet kan bellen omdat ze doof was werd niet gereageerd, want dat mag niet vanuit het beleid, want telefoneren (want dan kan men het personeel controleren en afrekenen op het aantal telefoontjes) is de norm. Deze vrouw ging weg en plaatste dit op de sociale media wat door de krant werd opgepikt.

Stadhuis Den Haag in paniek, want dit is negatieve reclame en het obligate bloemetje werd gebracht en excuses gemaakt... En de kans is groot dat de baliemedewerksters een disciplinaire straf krijgen met als motivatie 'zo gaan we niet met mensen om'. En daar ligt nu juist het probleem. Zij voerden gewoon het beleid uit, want het personeel wordt afgerekend op het uivoeren van het beleid en het volgen van richtlijnen die uitgevaardigd worden door de afdeling beleid onder begeleiding van de reeds genoemde directeur (waarvoor wethouder Kool politiek verantwoordelijk is) en waarvoor de wijkkantoorchef Suzy Swarts (Platinaweg) verantwoordelijk is voor de implementatie daarvan.

En het zou schandalig zijn als deze baliemedewerksters worden afgerekend op het doen van hun werk. Verantwoordelijk voor de rare werkwijzen die sedert het in dienst treden van Van Wesemael als directeur opgang maakt is niet de uitvoerende ambtenaar maar de beleidsmakende ambtenaar die dat in opdracht doet van de directeur die de grote lijnen uitzet, de wijkkantoorchef die toeziet op de toepassing daarvan.

En geloof de gemeente Den Haga niet wanneer men zegt dat het personeel van de sociale dienst tevreden is over de leiding want de tevredenheidsonderzoeken worden zogenaamd per computer anoniem afgenomen. En je krijgt een melding wanneer men vaststelt dat je nog niet reageerde. Oost-Europese toestanden, en de tevrendenheid die op de werkvloer laag is, is per computer erg hoog. Want men kan alles conttreloeren wat er gebeurt.

In verband met de afrekencultuur bij de sociale dienst (waar het overiegens verboden is om je negatief uit te laten over je werkgever, aldus mw Ploeg integriteitsbewaakster (waarbij zij vergeet dat kritiek hebben niet alleen mag maar ook moet want daar wordt je alleen maar beter van, maar bovenal vergeet zij dat de gemeente op deze wijze één van de grondrechten vervat in de grondwet (vrijheid van meningsuiting beknot) moet ik helaas mijn reactie anoniem doen. Sorry, maar zo bang zijn we bij gemeente Den Haag

Ik hoop dan ook dat Binnenlandsbestuur mijn e-mailadres dan ook niet doorspeelt aan de gemeente
Door Paul op
Lokale overheid luistert niet, maar wil soms ook bewust niet luisteren omdat misstanden kost wat het kost in de doofpot moeten blijven.
Zie weblog over Intimidatie en psychische terreur op het werk over de onverkwikkelijke gang van zaken bij een kleine gemeente in de omgeving van Arnhem.

Weblog is te vinden via
www.wijdoendatzo.wordpress.com
Door Anoniem (?) op
Overheidsorganisaties zouden niet alleen kunnen luisteren naar wat er onder de burger leeft, maar ook naar hun eigen ambtenaren. Dat zou nog wel eens gunstig kunnen uitpakken voor die overheidsorganisaties, alle medewerkers en een betere werking van processen kunnen brengen waarbij de arbeidsvreugde voor alle ambtenaren verhoogt wordt.

Met vriendelijke groet,

Anoniem
Door Hans Visser (Organisatievitalisator) op
De zelfoverschatting van het instituut Overheid (de naam zegt het al) is te groot om naar iets kleins te willen luisteren. Dat geldt in eerste instantie voor signalen die medewerkers binnen geven (vaak 'ventileren' of 'neerleggen' genoemd). De signaalsensitiviteit is ronduit slecht. Dat komt omdat een overheid zich niet bedreigd voelt. Want, ja, er is van alles maar één en ja dat zal er ook altijd wel blijven. Die gedachte overheerst. En als je je niet bedreigd voelt sterft je sensitiviteit langzaam af. Dat is wat er speelt. Des te langer die afsterving gaande is des te meer kracht en lawaai er nodig is om iets door te krijgen. Dat is van binnenuit vaak al een groot probleem (waardoor mensen binnen er vaak al niet eens meer aan beginnen) en dan wordt het van buiten af helemaal a hell of a job. Dan gaan mensen zich onmachtiger voelen. Dan bellen ze niet meer netjes aan maar rijden hun auto naar binnen.
En óók dit is een signaal - maar een reactie op een site - wat als te onbeduidend gelezen en beschouwd wordt maar wel degelijk gaande is. Van binnen uit met kracht en lawaai je punt duidelijk maken wordt dan inderdaad negatief gelabeld. En ja wie wil er vandaag de dag als negatief gelabeld worden? Als er toch mensen uit moeten!?
Door J.J. Guldemond (dir. Veiligheid adviesbureau) op
Ik kan mij grotendeels vinden in de voornoemde stellingen. Toch komt naar mijn mening een ander aspect om de hoek kijken nl de betrokkenheid van personen bij het werk waarvoor men is ingehuurd. Als geen gevoels intenties bij ontvangers aanwezig zijn dringt de boodschap niet door. Hoe goed of slecht ook geformuleerd. Dit is trouwens niet alleen bij de overheid aan de orde. Ook in het bedrijfsleven is dit een tendens die veel geld kost en productiedrukkend werkt. Oorzaak is mogelijk te vinden bij de sociale druk die veel werknemers ondervinden. Terwijl men met het werk bezig zou moeten zijn zijn er tal van prive factoren die door het hoofd gaan waar zich men ook druk over moet maken. De prive factoren kunnen talloos zijn.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!