of 59345 LinkedIn

Laaggeschoolde ambtenaar massaal exit

Lbo’ers vinden amper nog emplooi bij gemeenten. De afgelopen twee jaar blijkt tachtig procent van het laaggeschoolde werk uit gemeenten te zijn verdwenen. Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat van de 17.500 werknemers uit die categorie die er in 2013 nog werkzaam waren en nu nog maar 3.500 over zijn.

Lbo’ers vinden amper nog emplooi bij gemeenten. De afgelopen twee jaar blijkt tachtig procent van het laaggeschoolde werk uit gemeenten te zijn verdwenen.

Nog 3.500 over

Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat van de 17.500 werknemers uit die categorie die er in 2013 nog werkzaam waren en nu nog maar 3.500 over zijn. Twee jaar geleden maakte de laaggeschoolden – functiecategorie 1 tot 3 – nog 11 procent uit van het totale personeelsbestand van gemeenten. Dat is anno 2015 gedaald tot 2 procent.

 

Meer universitair geschoolden

In diezelfde periode is het aantal medewerkers in de twee hoogste functiegroepen flink toegenomen; het aandeel gemeenteambtenaren in de schalen 7 tot 9 – doorgaans mensen met een hbo-opleiding – steeg met 3 procent tot 40 procent, de groei in de hoogste functieschalen (vanaf 9) is zelfs 4 procent. Dat laatste betekent min of meer dat 37 procent van alle gemeenteambtenaren universitair is geschoold.

 

Daling aantal fte’s

Over de hele linie is er overigens wel een afname van het aantal gemeenteambtenaren aan de gang. Ten opzichte van 2013 is blijkens de meest recente Personeelsmonitor Gemeenten 2014 het aantal fte teruggelopen van 143.240 naar 138.030, een daling van bijna 4 procent.

 

Oudere vrouwen

Een verdere analyse van die cijfers leert volgens het A+O fonds Gemeenten dat de uitstroom van oudere vrouwelijke werknemers, zoals die zich de afgelopen jaren voordeed, vrijwel geheel is gestopt. Daarnaast is, met name in de grotere gemeenten, sprake van een forse stijging van mannelijke werknemers in de hoogste salarisklasse.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Krelis op
Bestuurder Hubert kletst uit zijn nek. Hoger opgeleiden nemen helemaal niet de laagbetaalde baantjes in. Wat er speelt, is dat de laagbetaalde baantjes op LBO-niveau gewoon verdwijnen of al verdwenen zijn. Twee hoofdoorzaken:
1. de verdergaande automatisering, zoals centrale vuilcontainers in plaats van ophaalwagen. Ook het ophalen van grof vuil is geschrapt, de burgers mogen het nu zelf naar de stort brengen.
2. Uitbesteden van werk in plaats van zelf doen, zoals in de plantsoenvoorziening. Weliswaar zijn loonwerkers duurder in hun werk, maar per saldo veel goedkoper omdat ze per klus worden betaald.
Door Hubert (bestuurder) op
De gemeenten volgen het patroon dat ook bij bedrijven is te zien. HBO- en WO-ers stellen lagere eisen dan voorheen. Als ze maar eenmaal aan de slag zijn.... En dus is het voor bedrijven/gemeenten aantrekkelijk te-hoog opgeleiden aan te nemen, zich niet realiserend dat die zich binnen afzienbare tijd niet gelukkig voelen in dat werk. LBO- en MBO-ers vallen daardoor buitende boot, terwijl er wel degelijk voldoende werk op dat nivo aanwezig is. Jammer.
Door henk op
Goedkoop eruit (uitbesteden/privatiseren) en dure krachten inhuren voor aansturing. Logisch toch?