of 59082 LinkedIn

Laaggeschoolde ambtenaar massaal exit

Lbo’ers vinden amper nog emplooi bij gemeenten. De afgelopen twee jaar blijkt tachtig procent van het laaggeschoolde werk uit gemeenten te zijn verdwenen. Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat van de 17.500 werknemers uit die categorie die er in 2013 nog werkzaam waren en nu nog maar 3.500 over zijn.

Lbo’ers vinden amper nog emplooi bij gemeenten. De afgelopen twee jaar blijkt tachtig procent van het laaggeschoolde werk uit gemeenten te zijn verdwenen.

Nog 3.500 over

Uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat van de 17.500 werknemers uit die categorie die er in 2013 nog werkzaam waren en nu nog maar 3.500 over zijn. Twee jaar geleden maakte de laaggeschoolden – functiecategorie 1 tot 3 – nog 11 procent uit van het totale personeelsbestand van gemeenten. Dat is anno 2015 gedaald tot 2 procent.

 

Meer universitair geschoolden

In diezelfde periode is het aantal medewerkers in de twee hoogste functiegroepen flink toegenomen; het aandeel gemeenteambtenaren in de schalen 7 tot 9 – doorgaans mensen met een hbo-opleiding – steeg met 3 procent tot 40 procent, de groei in de hoogste functieschalen (vanaf 9) is zelfs 4 procent. Dat laatste betekent min of meer dat 37 procent van alle gemeenteambtenaren universitair is geschoold.

 

Daling aantal fte’s

Over de hele linie is er overigens wel een afname van het aantal gemeenteambtenaren aan de gang. Ten opzichte van 2013 is blijkens de meest recente Personeelsmonitor Gemeenten 2014 het aantal fte teruggelopen van 143.240 naar 138.030, een daling van bijna 4 procent.

 

Oudere vrouwen

Een verdere analyse van die cijfers leert volgens het A+O fonds Gemeenten dat de uitstroom van oudere vrouwelijke werknemers, zoals die zich de afgelopen jaren voordeed, vrijwel geheel is gestopt. Daarnaast is, met name in de grotere gemeenten, sprake van een forse stijging van mannelijke werknemers in de hoogste salarisklasse.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Volgende kop luidt:

Hooggeschoolde ambtenaar volgt
Door Toine van Bergen (Consulent WMO) op
Als schoonmakers weer gewoon een ambtenarenstatus zouden krijgen zoals Asscher nu ook voor sommige rijksdiensten wil? dat zou wel zo sociaal zijn
Door Fred Jansen (Programmamanager A+O fonds Gemeenten) op
Zou de auteur van dit artikel alstublieft kunnen uitleggen waar hij deze gegevens vandaan heeft?
In ieder geval niet uit onderzoek van het A+O fonds Gemeenten. Wij verzamelen geen data over het opleidingsniveau van ambtenaren, omdat dat helemaal niet bijgehouden wordt. Het handigheidje dat hier wordt opgevoerd: lage inschaling = lage opleiding gaat niet altijd op. Bovendien was het aandeel lager ingeschaalden (schaal 1-3) in 2013: 2,2 procent van de bezetting en in 2014 (=meest recente cijfer) 2 procent.
Vrijwel onveranderd dus.
Er gebeurt heel veel in gemeentelijke bezetting, maar dit artikel slaat de plank volledig mis.
Jammer.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Interessant artikel. Maar wat is het probleem? Neemt het aantal laaggeschoolde werklozen toe? De kwaliteit van het ambtelijk apparaat af of juist niet? Neemt de burokratie van 'je moet een diploma hebben' het zicht op de werkelijkheid over? Ik lees hier vooral verklaringen over de daling van laaggeschoolden.
Niet de impact op het werk van de ambtenaren, cq. het rendement van deze ontwikkeling op de gemeentelijke dienstverlening.
Door Krelis op
LBO-ers werk(t)en vooral bij de buitendienst (plantsoenen, vuilophalen, verkeer&vervoer). Daar zijn veel fte's verdwenen. Het werk is uitbesteed aan loonwerkers of wordt gedaan door mensen van sociale werkvoorzieningen.
Hoger opgeleiden zitten toch voornamelijk op kantoor.
Van verdringing LBO door MBO/HBO is zelden sprake.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
Ach mijn goede vader sprak: de afgestudeerden zitten klem, hen wacht een baantje op de tram.
Het probleem is nu dat er te weinig trams zijn en de beoogde voertuigvoerders geen rijbewijs dus dat komt helemaal goed....
Door Pablo (Adviseur) op
Zou het mogelijk ook te maken kunnen hebben met de vele samenwerkingsverbanden voor uitvoerend werk? Veel gemeentepersoneel komt bij zo'n gemeenschappelijke regeling terecht en telt dan niet meer mee. Optisch en in de statistieken is die baan dan verdwenen, maar feitelijk is dat werk er nog wel.
Door Erick Recht in de Ogen (ambtenaar) op
Krelis denkt het altijd beter te weten, maar zit er altijd voor meer dan 50% naast. Ik zie om mij heen heel veel hoog opgeleiden, die werk beneden hun nivo doen. En waarom? Zoals Hubert constateert omdat zij anders geen baan hebben. Een andere oorzaak dat het aantal LBO-ers bij gemeenten is teruggelopen, wordt veroorzaakt doordat gemeenten afspraken heeft gemaakt met sociale werkvoorzieningen om 'moeilijk plaatsbaren' bij voorrang aan te nemen. Uitstekende zaak, maar jammer voor de LBO-ers.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Kom op reaguurders, BB beschrijft slechts wat ze selecteert.
ons openbaar bestuur verdient betere feedback, want ze geven ons geld uit.

De grotere aantallen hoger opgeleiden bij gemeenten zijn nodig, omdat jullie volksvertegenwoordigers, de rijks overheid slopen, en het werk naar de gemeente hebben geduwd.

Tegelijk kregen de gemeenten niet het geld dat bij het rijk aan dat werk werd besteed, dus kozen gemeente voor korte termijn keuzes, en bezuinigingen op minder belangrijke functies.
Voor simpel werk kun je ook mensen inhuren.
Ingewikkeld werk vergt naast kennis ook ervaring en inzicht in de lange termijn ontwikkelingen.


Door Donders (mederwerker) op
Die beleidsmakers letten alleen op hun eigen vriendjes en sturen de dir.en het college een rad voor ogen lang leven onze nieuwe participatie maatschappij eigen ik eerst.vooral onder de beleids makers.nederland rereerd de ambtelijke beleidsmakers die liegen en bedriegen zelfs naar hun dir,en wethouders minsters.op naar totale leugen.