of 59206 LinkedIn

Krapte valt mee door groei aantal werkende vrouwen

In de toekomst zal de krapte op de arbeidsmarkt meevallen doordat er meer vrouwen gaan werken.

Door de snel toenemende arbeidsdeelname van vrouwen en het optrekken van de pensioenleeftijd zal de krapte op de arbeidsmarkt het komende decennium meevallen. Dat stelt Bart Verhaagen, adviseur strategische personeelsplanning voor onder meer lokale overheden. Hij is van mening dat beleidsmakers een te algemeen beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt schetsen. Zijn conclusie is dat er de komende tien jaar geen sprake zal zijn van schaarste.

4 procent erbij

Pas in 2030 krimpt de beroepsbevolking, de komende tien jaar blijft de arbeidsmarkt volgens Verhaagen hetzelfde. Volgens hem kan er door een groeiend aantal werkende vrouwen en langer werkende senioren ongeveer 4 procent worden opgeteld bij de beschikbare beroepsbevolking.

 

Te somber  

Volgens Verhaagen wordt een te somber beeld gegeven van aankomende personeelsschaarste. Hij kwam tot die bevinding na een analyse van CBS-gegevens. De gezien hun opleidingsniveau logische toename van het aantal hoog opgeleide, werkende vrouwen wordt in prognoses onvoldoende meegewogen, stelt hij. ‘Hun arbeidsparticipatie stijgt al jaren significant. Het aantal vrouwen dat wil of blijft werken zal dat van mannen benaderen. In 2025 heeft 68 procent van de vrouwen een betaalde baan. Wel werken ze vaker dan mannen parttime.’

 

Economische scenario’s

 Ook worden verschillende economische scenario’s onvoldoende meegenomen in de prognoses. ‘Als de economie op hetzelfde peil blijft zal er globaal gezien geen krapte optreden,’ volgens Verhaagen. ‘Als er al schaarste ontstaat in de komende tien jaar dan is dat vooral in specifieke sectoren of beroepsgroepen.’ Verder zijn de regionale verschillen enorm. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Limburg, wordt het echt nijpend.’

 

Regiegemeente

Verhaagen stelt dat gemeenten zich minder zorgen hoeven over krapte, dan over het aan boord halen van de juiste mensen. ‘Overal zie je de ontwikkeling naar ‘regiegemeenten’. In plaats van uitvoerder wordt de gemeente bestuurder op afstand. Er zal meer samengewerkt worden en uitvoerende taken worden afgestoten naar marktpartijen. De mensen die overblijven houden zich vooral bezig met taken waarvoor een hoger competentieniveau nodig is, zoals het maken van beleid en het schrijven van aanbestedingen.’


Formatieplaning

In de noodzakelijke heroriëntering wordt strategische personeelsplanning cruciaal, vindt Verhaagen. ‘Een scherpe organisatievisie is noodzakelijk. Die moet vervolgens vertaald worden in een formatieplanning en in competenties die echt nodig zijn’. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mirjam Gaasterland op
Ik probeer al sinds anderhalf jaar de misvatting de wereld uit te krijgen dat er krapte ontstaat door de vergrijzing. Het wil in Den Haag maar niet doordringen. Vorige maand heeft minister Kamp bij de SER weer adviesaanvragen aangekondigd die uitgaan van krapte en dat we meer uren moeten werken. Ik herken de reactie van Ria Huisman en heb hier recent nog over geblogd op mijn website gaasterlandcoaching. Door korter werken wordt de arbeidsmarkt flexibeler, wordt de pijn van werkloosheid eerlijker verdeeld en ontstaat er meer ruimte voor andere dan materiële zaken.
Door Ria Huisman (Directeur) op
Al meer dan 30 jaar is bekend dat er meer vrije tijd beschikbaar komt en de banen zullen teruglopen.
Wij de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij hebben een 5- urige werkdag voorgesteld dan heb je per dag 10 uur die gewerkt kunnen worden een betere verdeling is nodig qua mannen en vrouwen en banen in deeltijd ook voor hoger opgeleiden.
Er niet voor niets een 1990 - maatregel ingesteld wat inhoud dat iedereen vanaf 18 voor zichzelf moet kunnen zorgen.
De leerstoel vrij tijd is niet voor niets in het leven geroepen.
Een stukje genieten is onmisbaar in dit geemancipeerde leven.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!