of 61441 LinkedIn

Kosten externe inhuur Eindhoven rijzen de pan uit

Eindhoven gaf in 2009 45 miljoen euro uit aan inhuur van externen, tegenover 110 miljoen euro aan loonkosten voor ambtenaren. De lokale partij Ouderen Appèl Eindhoven vraagt het college om uitleg.
28 reacties
Eindhoven gaf in 2009 45 miljoen euro uit aan inhuur van externen, tegenover 110 miljoen euro aan loonkosten voor ambtenaren. De lokale partij Ouderen Appèl Eindhoven vraagt het college om uitleg.
Onbehoorlijk
Niet alleen de hoogte van het bedrag baart fractievoorzitter Dré Rennenberg zorgen, ook de onduidelijke informatie die het college hierover aan de gemeenteraad heeft verstrekt. ‘In een gesprek met de wethouder op 8 december 2009 werd mij verzekerd dat het bedrag voor externe inhuur niet boven de 33 miljoen zou uitkomen. In de jaarrekening staat nu dat er 45 miljoen aan is uitgegeven. Hoe kun je in 23 dagen twaalf miljoen meer uitgeven dan je hebt gezegd? Ik vind dat onbehoorlijk bestuur.’ In totaal gaat in de Eindhovense begroting bijna achthonderd miljoen euro om.

Vriendjes

Een ander punt van zorg voor de partij is het ‘netwerk van externen’ aan wie de gemeente het werk uitbesteedt. Niet alleen worden gezinsleden van mensen uit het management ingehuurd, ook veel ex-ambtenaren keren na vrijwillig ontslag terug als dure inhuurkracht, zegt Rennenberg. Hij wil weten hoe dit ‘netwerk van vriendjes’ in elkaar steekt, maar krijgt daarover nauwelijks informatie, afgezien van wat klokkenluiders hem vertellen. ‘De vorige wethouder heeft er de vinger niet goed achter kunnen krijgen, dus ik heb daar het nieuwe college opnieuw vragen over gesteld.’

Onrust
Onder ambtenaren heerst onrust over de externe inhuur, merkt Rennenberg. Ze vrezen dat externen het vaste personeel verdringen. ‘Het kan best gebeuren dat je de juiste kennis niet in huis hebt. Maar dan moet je de eigen ambtenaren opleiden en goed betalen in plaats van hen de kans bieden om ontslag te nemen en voor het dubbele aan personeelskosten terug te komen als extern adviseur.’

Achterstanden
Eindhoven kon gisteren nog niet reageren op de vragen van het Ouderen Appèl Eindhoven. De jaarrekening 2009 meldt dat de overschrijding van kosten voor inhuur te verklaren is door onder andere interim management, achterstanden, Brandweer en Crisisbestrijding en projecten. Een belabberde toelichting, vindt Rennenberg.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Q (ambtenaar) op
@Tom Pots, adviseur Berenschot

Waar haalt u vandaan dat ik gezegd zou hebben dat adviseurs "de bron van alle ellende" zijn? Dat vind ik niet. Ik denk dat er een complex van oorzaken is, en dat adviesbureaus meestal niet aanwijsbaar helpen om de ellende te bestrijden. Ze lijken veelal deel uit te maken van het probleem, en niet van de oplossing.

Laat ik de vraag bij terugleggen bij u als adviseur: wat denkt u dat de oorzaak is van slecht functionerende overheden, en met name van de tendens om te veel gebruik te maken van dure, extern ingehuurde (advies-)bureaus?

Wat uw aanbod betreft, als er een concrete casus voorligt, zal ik overwegen die ook met u te bespreken. Overigens zonder verwijzing naar deze discussie, omwille van mijn anonimiteit.
Door Tom Pots (Adviseur Berenschot) op
@ Q, ambtenaar,

U gaat wel erg kort door de bocht. Van directies die geen interesse hebben in hun eigen organisatie, naar directeuren die niet willen veranderen, tot adviseurs als de bron van alle ellende.

Ongetwijfeld zijn er adviseurs die eigen omzet belangrijker vinden en daardoor niet het lef hebben om opdrachtgevers de waarheid te zeggen. In de opdrachten die ik in het verleden samen met collega's heb uitgevoerd hebben wij, mits noodzakelijk, opdrachtgevers altijd stevig de spiegel voor gehouden.

Ik wil met alle plezier in een persoonlijk gesprek toelichten hoe wij dat hebben gedaan en met welke resultaten, dan kunt u op basis daarvan een oordeel vormen.

Door Q (ambtenaar) op
@Tom Pots, adviseur Berenschot

U geeft hetzelfde antwoord als al die andere bureaus die ik ook voorbij heb zien komen. Het klinkt goed en stoer. Het is ook politiek-correct.

Maar ondanks alle adviezen van bureaus besteedt (bijvoorbeeld) de gemeente Eindhoven een buitenproportioneel percentage van haar personeelskosten aan de inhuur van externen. Wat kan daarvan de oorzaak zijn, als al die externen hun opdrachtgevers steeds "stevig de spiegel" hebben voorgehouden?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u in deze discussie niet alles zegt wat u denkt. Laat ik een laatste poging wagen, en wel met de volgende vraag:

Wat maakt Berenschot anders dan al die andere bureaus, die kennelijk niet in staat zijn hun opdrachtgevers voldoende stevig een spiegel voor te houden (ook al vinden ze zelf, net als Berenschot, dat ze dat wel doen)?
Door Tom Pots (Adviseur Berenschot) op
@ Q, ambtenaar

Mijn antwoord heb ik al gegeven. Als wij vinden dat de opdrachtgever onderdeel van het probleem is dan wordt dat altijd benoemd. Wij houden zonder probleem de opdrachtgever stevig de spiegel voor. Ook als dat betekent dat daarmee de samenwerking wordt beëindigd en er geen goede referentie komt. Wij geven alleen adviezen waar we zelf 100% achter staan.
Door Q (ambtenaar) op
@Tom Pots, adviseur Berenschot

Ik zal proberen mijn vraag nog duidelijker te formuleren. Stel de opdrachtgever geeft in zijn opdracht nadrukkelijk aan dat zijn eigen functioneren betrokken mag (of zelfs moet) worden bij uw onderzoek en advisering. "Kijk vooral ook kritisch naar mij als directeur," zegt hij. En hij meent het nog ook.

Maar, scherpzinnig als de adviseurs van Berenschot zijn, merken zij al snel dat als puntje bij paaltje komt, deze directeur niet werkelijk naar zijn eigen functioneren wil kijken, maar de aandacht steeds aalglad richt op andere factoren, zonder dat hij zich daarvan bewust lijkt. Kennelijk is dat wel wat de opdrachtgever - de "baas" zoals u hem noemt" - wil.

Bestaat voor een Berenschot-adviseur dan niet de verleiding om deze baas te faciliteren in zijn ontkenningsgedrag, hem te helpen bij de instandhouding van zijn illusie omtrent zijn uitstekende functioneren, en om daarvoor een uurtarief in rekening te brengen dat Berenschot waardig is? Dit is immers wat uw opdrachtgever wil!

En u wilt toch ook dat uw opdrachtgever u aanbeveelt bij potentiële nieuwe cliënten?

Natuurlijk willen zowel uw opdrachtgever als uzelf dat er door niemand getwijfeld wordt aan uw onafhankelijkheid. Die bewaakt u dus uitstekend - op papier. En u verwacht van de directeur ook dat die het u niet onmogelijk maakt. Net zo min als u het hem onmogelijk maakt in zijn eigen voortreffelijkheid te blijven geloven.

Herkent u de problematiek waar ik op doel? En kunt zeggen hoe u daarmee omgaat? Of is dat een bedrijfsgeheim?
Door Tom Pots (Adviseur Berenschot) op
@ Q, ambtenaar

U vraag mij hoe je een baas verandert die niet wil veranderen? Hmmm, wij zijn adviseurs en geen tovenaars. Daarnaast beschikken wij niet over directe macht of middelen en zijn wij afhankelijk van de opdracht die ons gegeven wordt. Als het hoger management niet wil, dan willen ze niet. Dat is het voordeel van de baas zijn.

Echter, krijgen wij een opdracht waarbij de opdrachtgever onderdeel van het probleem is. Dan geven wij een helder advies en houden de opdrachtgever stevig de spiegel voor. Dat wordt de ene keer zeer gewaardeerd en is het de basis van een langdurige relatie. De andere keer valt dat minder goed en houdt daarmee de samenwerking op.
Door Q (ambtenaar) op
@Tom Pots, adviseur Berenschot

Uw opgewekte grapje heb ik helaas ook vaker voorbij zien komen...

Maar stel nu even dat u het meent en Berenschot wordt ingehuurd door de directie van mijn organisatie om het algehele functioneren te verbeteren. Uw opdrachtgever is een directeur die zozeer verpolitiekt is, dat hij moeiteloos allerlei verbeteringstaal uitslaat ("rationaliseren, enthousiasmeren, vertrouwen winnen, cultuuromslag") zonder daar ook maar een moment naar te handelen. Hoe gaat u dan te werk om de attitude van zo'n directeur te veranderen in het belang van de organisatie?

Meer specifiek, hoe overtuigt u deze directeur er werkelijk van dat het in zijn eigen belang is om van attitude te veranderen (dus niet als een retorische exercitie, maar diep van binnen)?

En wat doet u als het eigenbelang van de directeur dicteert dat hij nog enkele jaren mooi weer speelt alvorens gladjes met pensioen te gaan? Gaat u dan in de organisatie tegenkrachten mobiliseren? Met andere woorden, gaat u er dan heimelijk een andere agenda op na houden dan uw opdrachtgever?

Of gaat u gewoon plezierig cashen voor Berenschot?
Door Tom Pots (Adviseur Berenschot) op
@ Q, ambtenaar

Vanzelfsprekend zijn de vragen die ik stelde niet de enige vragen die een directie van een ambtelijke organisatie zich moet stellen.

Ik deel uw mening, zoals gezegd, dat transparantie een belangrijke prikkel kan zijn om veranderingen te realiseren. 41% externe inhuur kan niet anders tot actie leiden

Natuurlijk begint het met interesse in het functioneren van de eigen organisatie.

Er is niet veel veranderd in het gedrag van het hogere management in uw organisatie?Volgens mij is de oplossing heel simpel. Het is de hoogste tijd dat uw organisatie advies krijgt van Berenschot en alles komt goed ;o)

Door Q (ambtenaar) op
@Tom Pots
Prima om uw vraag breed te stellen. Waar het mij om ging was dat uw vraag in de praktijk pas zinvol beantwoord kan worden, nadat er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die kun je eveneens in de vorm van (volgtijdelijke) vragen formuleren:

1. Hoe zorgen we dat directies weer interesse krijgen in de manier waarop hun organisaties werkelijk functioneren?
2. Wat is in de praktijk de inhoud van het werk dat moet worden gedaan?
3. Hoe zou je dat werk uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit idealiter het beste kunnen organiseren?
4. Met welke (bijv. politieke en/of historisch gegroeide) omstandigheden moet je daarbij in de praktijk in lokale, concrete gevallen rekening houden?
5. Hoe zorg je dat, in die concrete omstandigheden, het ideaal toch zoveel mogelijk wordt benaderd in de realiteit?

Pas na beantwoording van die vijf vragen kan uw vraag ("nummer 6") op een zinnige manier worden beantwoord: wat moet door eigen mensen worden gedaan, wat moet worden uitbesteed en wat moet door extern ingehuurde mensen worden gedaan?

Helaas zullen veel politici, bestuurders en directeuren geneigd zijn heel hard antwoorden op vraag 6 te gaan roepen, wellicht na een door hen aangestuurd advies van uw bureau, maar zonder eerst goed over die eerste vijf na te denken.

U bent van bureau Berenschot en wordt tijdelijk ingehuurd. Ik ben van de werkvloer die al vele bureaus langs heeft zien komen, zonder dat dit aan de basale attitudes van het hogere management veel heeft veranderd.
Door Tom Pots (Adviseur Berenschot) op
@ Q, ambtenaar,

U focust vooral op de vraag in hoeverre en op welke manier werk uitbesteed moet worden. Ik zou dat willen omdraaien. Ik vind het relevanter dat directies breder naar deze vraag kijken. Dat betekent drie belangrijke vragen in onderstaande volgorde:
1. wat moet altijd door eigen mensen worden uitgevoerd?
2. wat is geschikt om in te kopen of samen te doen?
3. waar zetten we externe inhuur in?

Ik deel uw mening dat transparantie over het presteren van de organisaties een stimulans is voor verantwoordelijk gedrag. De kostenpost van 41% voor externe inhuur blijft in de gemeente Eindhoven vast niet onbesproken in de directie. Dat leidt ongetwijfeld tot actie van de directie om dat percentage naar beneden te brengen. Ik ben benieuwd hoe hoog de kostenpost voor externe inhuur volgend jaar is in de gemeente Eindhoven. Is dat niet veranderd, dan is het tijd voor andere maatregelen.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!