of 62812 LinkedIn

Knops telt 9.000 rijksambtenaren extra

Er zijn dit jaar ruim negenduizend rijksambtenaren bijgekomen. Vergeleken met 2019 is er sprake van een stijging van het aantal fte met 3,6 procent – medewerkers van zbo-instellingen niet meegerekend.

Er zijn dit jaar ruim negenduizend rijksambtenaren bijgekomen. Vergeleken met 2019 is er sprake van een stijging van het aantal fte met 3,6 procent – medewerkers van zbo-instellingen niet meegerekend.

Dat valt op te maken uit de door Binnenlandse Zaken gemaakte inventarisatie van de spreiding van de rijkswerkgelegenheid over het land. Die toename is volgens verantwoordelijk staatssecretaris Knops het gevolg van beleidsintensiveringen van het kabinet. In de komende jaren is volgens hem sprake van een landelijk stabiele werkgelegenheid bij de rijksoverheid van circa 300.000 fte.

 

Zeeland

Uit het gemaakte overzicht blijkt dat tot en met 2024 het rijksambtenarenkorps amper nog groeit. Tot en met 2024 blijft die groei beperkt tot welgeteld 782 fte. Zeven provincies krijgen te maken met een daling van de rijkswerkgelegenheid. Zeeland verliest in die jaren relatief gezien de meeste fte. De provincie houdt van de 2.658 fte er in 2024 2.610 fte over. Die daling van 2 procent is voornamelijk het gevolg van een capaciteitsverschuiving bij de Nationale Politie.

Knops wijst er echter op dat in de cijfers geen rekening is gehouden met het compensatiepakket dat door het kabinet met de Zeeuwse partijen is overeengekomen naar aanleiding van het besluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. ‘Het compensatiepakket voor Zeeland en Vlissingen omvat meerdere maatregelen die een positief effect op de werkgelegenheidsontwikkeling hebben in onder meer de sectoren onderwijs, onderzoek en innovatie’, aldus de CDA-bewindsman. Het zou om zo’n 500 rijksbanen gaan.

 

Meer gevangenispersoneel

Het overzicht naar provincies voor de periode 2020-2024 laat zien dat in de meeste provincies een lichte stijging van de rijkswerkgelegenheid wordt voorzien. Uitzonderingen daarop vormen – naast Zeeland – de  provincies Drenthe en Zuid-Holland. Voor Drenthe is sprake van een verwachte lichte daling bij de sector rijk. Het betreft hier de organisatieonderdelen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en DICTU.

Naar sectoren bezien is de verwachting van Knops dat alleen bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) sprake zal zijn van een toename van de werkgelegenheid met ruim 5 procent tot en met 2024. Een lichte daling wordt voorzien bij de zbo’s Kadaster, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen en Sociale Verzekeringsbank. De overige sectoren blijven volgens hem stabiel.

 

Externen

Onder de definitie rijksambtenaren vallen vanaf dit jaar alle ambtenaren en externen die werkzaam zijn in rijkskantoren en alle medewerkers met een dienstverband en externen bij Defensie, de Nationale Politie, de Rechtspraak (inclusief Hoge Raad der Nederlanden en Raad van State) en DJI, alsmede de werkgelegenheid bij zbo’s.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Helemaal eens met reactie Manu. En.... wat is de stand van zaken mbt de zgn. compacte (rijks)overheid?
Door Justis op
De rijksoverheid kent 8 sectoren. Daaronder bv. Defensie, Onderwijs en Politie. Als je het personeel van alle sectoren bij elkaar telt, kom je wel aan 300.000.
Door karel op
Er zijn dus NIET 300.000 rijksambtenaren. Alles is door Knops op 1 hoop gegooid. Het gaat om rijksambtenaren, politieambtenaren, defensieambtenaren, en medewerkers bij de Rechtspraak en ZBO's. Om dat allemaal als rijkswerkgelegenheid te betitelen lijkt mij wat kort door de bocht.
Door Mark op
5 jaar geleden zijn er veel taken overgegaan naar de gemeenten. Ik vraag mij af waarom het aantal fte daarna bij het rijk niet is gedaald.
Door Manu (beleidsadviseur) op
Aan de informatie hoeveel fte ergens werken, heb je m.i. helemaal niets. De vraag is wat ze doen (zijn de taken nodig en verrichten ze die effectief en efficiënt) en hoeveel en welke menskracht daar tegenover zou moeten staan. Als die elementen in evenwicht zijn, zijn we met z'n allen m.i. goed bezig.
Als er teveel ambtenaren zijn, is het niet goed, maar als er te weinig zijn, wordt het de puinhoop die we na de rigoureuze ambtenaren-krimp hebben mogen ervaren.