of 63372 LinkedIn

Kilometervergoeding ambtenaren Amsterdam omhoog

Naast de cao gemeenten heeft Amsterdam een eigen cao-regeling: de Personeelsregelingen gemeente Amsterdam (PGA). Daarin staan de eigen lokale regelingen van de gemeente, aanvullend of afwijkend op de landelijke cao. Het bereikte principeakkoord gaat alleen over wijzigingen in de lokale, aanvullende regelingen die zijn opgenomen in de cao Amsterdam.

Amsterdam en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over wijzigingen in de eigen cao voor alle medewerkers van de gemeente. Amsterdamse ambtenaren krijgen een voorschot op de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding gaat omhoog van 6 naar 10 cent per kilometer.

Naast de cao gemeenten heeft Amsterdam een eigen cao-regeling: de Personeelsregelingen gemeente Amsterdam (PGA). Daarin staan de eigen lokale regelingen van de gemeente, aanvullend of afwijkend op de landelijke cao. Het bereikte principeakkoord gaat alleen over wijzigingen in de lokale, aanvullende regelingen die zijn opgenomen in de cao Amsterdam.


Renteloos lenen
Niet alleen de kilometervergoeding gaat om hoog, ook de reisafstand tussen woning en kantoor waarvoor de vergoeding geldt, wordt opgetrokken: van 30 naar 45 kilometer enkele reisafstand. Op de dagen dat niet wordt gereisd voor het woon-werkverkeer ontvangen de werknemers geen reiskostenvergoeding. Deze regeling wordt, net als alle cao-afspraken, 1 juli 2021 van kracht. Een van die nieuwe afspraken op het gebied van vervoer is dat werknemers eens per 5 jaar een renteloze lening tot maximaal 2.000 euro kunnen aanvragen voor de aanschaf van een (elektrische) fiets. De aflossing wordt vijf jaar lang maandelijks op het netto salaris ingehouden.

Thuiswerkvergoeding
De thuiswerkvergoeding is eigenlijk een onderwerp voor de landelijke cao voor gemeenteambtenaren. Maar omdat de onderhandelingen daarover dermate stroef lopen dat er mogelijk pas over enkele maanden een nieuwe cao zal zijn, geeft de gemeente Amsterdam alvast een voorschot van bruto 100 euro op een thuiswerkvergoeding/eenmalige uitkering in de landelijke cao. Het bedrag wordt in juli uitbetaald, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.

Lokale feestdagen
Goed nieuws voor de Amsterdamse ambtenaren is ook dat de toeslagen op Goede Vrijdag, 1 mei en 5 mei blijven staan. Met de invoering van de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 spraken de cao-partijen af dat alle oude regelingen 1-op-1 overgezet/vertaald zouden worden naar de PGA. In de oude situatie kregen de werknemers geen toelage onregelmatige dienst, overwerkvergoeding op Goede Vrijdag, 1 mei en 5 mei. Maar in de eigen personeelsregeling van Amsterdam krijgen werknemers onbedoeld ook op deze lokale feestdagen een toelage uitgekeerd. Hoewel dat nooit de bedoeling is geweest, hebben de cao-partijen nu besloten die fout niet te herstellen naar de situatie zoals hij gold voor 1 januari 2020, maar de regeling te laten zoals hij nu is en werknemers wel een toelage onregelmatige dienst en, overwerkvergoeding te geven op de lokale feestdagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W. van den Bosch op
10 cent per kilometer? In welke tijd leven ze daar?
Door Hans Turkenburg (inspecteur) op
Doe niet zo moeilijk over die verhoging van de reisafstand naar 45 km. De vrijgevochten woningmarkt maakt dat in de vier grote steden/ de hele randstad-gemeenten veel functies nu al niet voor een mager ambtenaren salaris kunnen vervullen. Wel lekker inhuren voor 2 á 3 maal een ambtenaren salaris.
Door raaf (toetser) op
Wie werd er rijk van een "tegemoetkoming"? Niemand koos voorheen om ver weg te wonen, vanwege die tegemoetkoming maar koos voor structureel betaalbaar wonen. Nu ga je kiezen voor verder weg/betaalbaarder wonen èn niet meer te maken reistijden en reiskosten. (als het soort werk het toelaat)
Door Toine Goossens op
Verder van het werk wonen is veel goedkoper dan om de hoek wonen. Het jaagt de mobiliteit in Nederland verder aan.
Hef de fiscale reiskostenvergoeding op. Reiskosten woon werk zijn een beloning, een beloning hoort bij het belaste loon.
Door henk op
Wel goed controleren op werkelijke reisdagen!
Door Robin (influencer) op
Wow! Wat geweldig!
Door Martin (Ambtenaar) op
@Roland. Niet zo vreemd natuurlijk. Dichtbij het werk een betaalbare woning vinden is in de regio Amsterdam steeds moeilijker, waardoor ook ambtenaren veelal zijn aangewezen op een woning die verder van het werk ligt.
Door roland op
"de reisafstand tussen woning en kantoor met vergoeding gaat van 30 naar 45 kilometer enkele reisafstand".
Verder van je werk wonen gaat dit linkse bestuur belonen!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers