of 64621 LinkedIn

Kennis en kunde ambtenaren moet omhoog

Vakbond CMHF stuurt de kabinetsinformateurs een noodkreet over de staat van de ambtelijke dienst. Er is in toenemende mate sprake van een gebrek aan kennis en kunde. Er is niet minder dan een Deltaplan nodig om de vakkennis van ambtenaren op een hoger niveau te brengen.

Vakbond CMHF stuurt de kabinetsinformateurs een noodkreet over de staat van de ambtelijke dienst. Er is in toenemende mate sprake van een gebrek aan kennis en kunde. Er is niet minder dan een Deltaplan nodig om de vakkennis van ambtenaren op een hoger niveau te brengen.

Dat schrijft de bond in een alarmbrief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Zonder die investering in ambtelijk vakmanschap zal er weinig terechtkomen van de drie hoofdthema’s van het volgende kabinet: nieuwe bestuursstijl, het versterken van de democratische rechtsorde en de aanpak van de problemen in de uitvoering.

 

Gewetensnood

De mensen die daar aan invulling moeten geven, de ambtenaren, dienen daar geschikt en bekwaam voor te zijn, maar vanuit de achterban krijgt de vakbond signalen dat er in toenemende mate sprake is van een gebrek aan kennis en kunde. ‘Ook zijn er vragen over de onafhankelijke positie van de ambtenaar als dienaar van de Staat of decentrale overheid. Wij hebben de indruk dat in toenemende mate ambtenaren aan het werk zijn, als waren zij een politiek assistent’, schrijven zij. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

‘Ambtenaar zijn is een vak – in dienst van de samenleving’, aldus de vakbond. ‘De ambtenaar is een constante factor voor het bestuur van ons land. Het vakmanschap moet worden aangewend om de politiek vooraf en achteraf met consequenties van ambities te confronteren. Niet werkbare besluiten zijn zinloos en geld verspillend. En leiden tot onrecht voor burgers en gewetensnood voor de ambtenaren die moeten uitvoeren.’

 

100 miljoen nodig

De vakbond ziet daarom een urgente noodzaak voor een nieuwe infrastructuur voor ambtelijk vakmanschap en voor specialisten in de rijksdienst en de decentrale overheden. Het voorstel is om daarvoor een werkgroep van betrokken ambtenaren van werkgevers- en werknemerszijde in te stellen die volgend jaar met een concreet uitvoeringsplan voor 2022-2030 komt.

Wat de bond betreft, vormt het aanstellen van meer inhoudelijke vakdeskundigen daar een onderdeel van. Voor de komende vijf jaar is 100 miljoen euro nodig voor het ontwikkelen, aantrekken en specifiek inwerken van jonge ambtenaren door ervaren vakdeskundigen op inhoudelijke dossiers.

 

Jonge ambtenaren

Uitvoering dient een prominentere rol in wetgevings- en beleidsprocessen te krijgen,  ook qua waardering. In plaats van dat ambtenaren als politiek assistenten worden ingezet, moeten ze primair kunnen staan voor het algemeen belang en voor de wetten en verdragen. Het huidige beleid van continue functiewisselingen bij het rijk moet op de schop en moet worden vervangen door een meer op kennisbehoud voor de organisaties en persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers gericht personeelsbeleid. Verder pleit CMHF er onder andere voor om leergangen in te richten voor jonge en oudere ambtenaren, gericht op algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Teunis (medewerker bwt) op
Eén van de redenen dat er al 10 jaar nagenoeg niet meer geïnvesteerd wordt in bwt medewerkers, is de wetgeving die ingaat op ..... of ...... of ...... Dus (een keer......) naar de private markt gaat. Dat heeft een enorme verschraling gegeven van techneuten bij de gemeente. Als het werk toch weggaat, waarom dan investeren in medewerkers?
Door JGAM de Bont (vm. Directeur min. I&W) op
Laten we het praktisch houden in deze discussie. Als vm. medewerker/directeur van Rijkswaterstaat met nogal wat beleids- en uitvoeringservaring signaleer ik ook al enige jaren het merkbare kennis- en ervaringsverlies bij uitvoeringsorganisaties en ook RWS is daarbij geen uitzondering. Vraag is alleen of dat probleem op medewerkersniveau geadresseerd moet worden of vooral op aansturingsniveau, dus op managementniveau. Vanuit eigen ervaring meen ik vol overtuiging te kunnen stellen dat het probleem vooral ligt op het laatstgenoemde niveau. Op hogere managementniveaus bij het rijk c.a. met name ook te "danken" aan het ooit eens bedachte fenomeen van het instellen van een ABD (Algemene BestuursDienst) dat om de zoveel tijd rouleren tussen uiteenlopende managementfuncties een welkome impuls aan de persoonlijke ontwikkeling zou kunnen geven. Daarbij voorbijgaand aan de vraag of een dergelijk roulatiesysteem wel evenzo dienstig uitpakt voor ontvangende diensten die vooral gebaat zijn met een duidelijk, krachtig, ervaren, visionair en stimulerend boegbeeld. De hiermee op rijksniveau veroorzaakte teleurstellingen zijn aanwijsbaar, maar tot een merkbare aanpassing van het bedenkelijke rouleringsbeleid heeft dat bij mijn weten nog niet geleid. Helaas, maar wel urgent gezien de toenemende stroom van klachten over de uitholling van kennis, ervaring en daadkracht bij uitvoerende overheidsdiensten. Een voor dit land belangrijk aandachtspunt bij de kabinetsformatie onder het motto: Hard werken zonder deskundige en richtinggevende aansturing is de bijl leggen aan de wortels van het vertrouwen van de samenleving in bestuur en politiek!
Door Call me @ (ervaringsdeskundige) op
Ik snap de zure reacties helemaal. Want als pensionado zie ik rustig achter de geraniums hoe ik elk jaar hetzelfde uitgeholde pensioen ontvang terwijl mijn ingeleverde premie door een kudde non-valeurs met de juiste connecties wordt opgevreten en slecht wordt beheerd.
Maar anders dan het verbeteren van de ambtenaren zou ik beginnen bij het verbeteren van het Bestuur. Dat stamt qua systeem uit het Teyler Museum en is gevuld met jonge hoog opgeleide randstedelingen die nog never nooit met de poten in het echte bluswater stonden. Waar zelfs een pathologische leugenaar MP kan worden en een schoenen fetisj de gezondsheidszorg mag runnen.
Het is een oud gezegde: een trap veeg je van boven af schoon !
Door doeterniettoe (-) op
@Simone: de overheid werkt zelf sterk aan minder kennis en kunde: als je die continue moet inhuren (omdat je je eigen personeel niet wil scholen en betalen) zal je die kennis en kunde nooit verkrijgen. Verder vreemd dat gemeentewerknemers zich zouden moeten schamen en geen recht van spreken hebben, misschien verstandiger om het gewoon voor iedereen goed te willen hebben?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Simone (Gemeenteambtenaar). De tijd dat de meeste gemeenteambtenaren soms ook eens een biefstukje konden eten is al lang voorbij. En de gepensioneerden zijn helemaal op achterstand gezet, dus .......
Door Spijker (n.v.t.) op
Naast ambtenaren dienen vooral ook politici cursussen op het gebied van kennis en kunde te volgen.. Wat bijv. te denken van een cursus algemeen bestuursrecht (AWB)? Daar valt bij politici veel winst te halen bij iedere beslissing die wordt genomen.
Door Simone (Gemeenteambtenaar) op
Het cynisme druipt van jullie reacties af. Ik schaam me daar dood voor. Alsof geld gelukkig maakt. Ik snap het gebrek aan waardering maar echt slecht worden we niet betaald of wel soms? Denk aan alle horeca medewerkers, schoonmaakpersoneel, zorgmedewerkers, de agent op straat en leerkrachten. Zij hebben recht van spreken als het gaat over hun salaris, werkomstandigheden etc. Wel ben ik een groot voorstander van één CAO voor de drie bestuurslagen (Rijk, Provincie, Gemeenten) zodat iedere gemeenteambtenaar die net is opgeleid en het goed doet niet hoeft te verkassen omdat hij/zij elders binnen de overheid meer kan verdienen. Tot slot de dreiging van het bedrijfsleven daar doen we zelf aan mee. Veel gemeenten zien zich genoodzaakt om de medewerker die ZZP-er is geworden of bij een bureau is gegaan, weer in te huren. Dit onder het motto die persoon kennen we al en doet het zo goed. Tja dan graaf je je eigen graf. Een andere oplossing is om allemaal ZZP-er te worden maar dat willen een aantal medewerkers ook niet, want ja die zekerheid van bij de overheid werken is ook wel heel erg fijn en comfortabel. Wat mij betreft hoeft een werkgroep ook niet. Een uitvoeringsplan om de overheid betrouwbaar te houden en vertrouwen terug te winnen dat zou ik wel op prijs stellen (dat hier goede kennis en kunde voor nodig is staat voor mij buiten kijf)
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Zodra een ambtenaar teveel kennis krijgt begint hij/zij een eigen adviesbureau om zich door zijn werkgever voor het dubbele loon te laten inhuren, is dus wel oppassen geblazen met investeren.. De meeste ambtelijke kennis wordt m.i. vergaart door jobhoppen van de ene naar de andere locatie, daar waar het gras groener lijkt ... totdat men weer gaat maaien en er onkruid wordt gewied.
Door Wilma op
Op het moment dat ambtenaren kennis vergaard hebben worden ze weggekocht door het bedrijfsleven.

De oorzaak is dus de vakbond!!!
Tenzij ze voor het bedrijfsleven werken natuurlijk :-)
Door Spijker (n.v.t.) op
Kennis en kunde verhogen van ambtenaren heeft weinig zin als iedereen wegloopt vanwege de zoveelste matige CAO.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers