of 64231 LinkedIn

Kamerleden steunen modernisering verlofregeling ook

Ook Kamerleden pleiten voor modernisering van hun verlof- en vervangingsregeling. D66, GroenLinks en PvdA hebben minister Ollongren gevraagd haar licht te laten schijnen over een flexibelere verlofregeling voor volksvertegenwoordigers. De gevolgen van de starheid van de huidige regeling is met het met 16 weken verlengde ziekteverlof van Pieter Omtzigt alleen maar zichtbaarder geworden.

Ook Kamerleden pleiten voor modernisering van hun verlof- en vervangingsregeling. D66, GroenLinks en PvdA hebben minister Ollongren gevraagd haar licht te laten schijnen over een flexibelere verlofregeling voor volksvertegenwoordigers. De gevolgen van de starheid van de huidige regeling is met het met 16 weken verlengde ziekteverlof van Pieter Omtzigt alleen maar zichtbaarder geworden.

Verlofregeling 'achtergebleven'
Niet alleen gemeenteraadsleden uit Utrecht, Breda en Groningen willen meer ruimte voor flexibiliteit in de verlof- en vervangingsregeling, zoals zij onlangs in Binnenlands Bestuur bepleitten, maar ook landelijk is er dus steun te ontwaren bij D66, GroenLinks en PvdA. De partijen willen van minister Kajsa Ollongren van BZK weten of zij ook het pleidooi van de drie gemeenteraden onderschrijft dat de samenleving en arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk zijn veranderd en er daarom op allerlei vlakken ruimere en flexibelere verlofregelingen zijn gekomen, ‘maar dat deze voor volksvertegenwoordigers ten onrechte zijn achtergebleven’.

Lastige combinatie
De Kamerleden vragen de minister om het geschetste beeld te erkennen dat het in veel gemeenten lastig is om voldoende kandidaten te vinden en te behouden voor het raadslidmaatschap vanwege de combinatie met een (maatschappelijke) carrière en de invulling van het gezins- en privéleven en ze willen weten welke rol verlofregelingen in haar optiek daarin spelen. Volksvertegenwoordigers zouden tijdelijk afstand moeten kunnen doen van hun zetel (met vervanging) om andere redenen dan ziekte, zwangerschap en bevalling, zoals nu in de Grondwet is opgenomen is, aldus de raadsleden en de Kamerleden. De vraag is of het kabinet dat wenselijk vindt en of de minister dan wil reflecteren op zorgverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof en verlof bij pleegzorg.

Omtzigt
Onlangs moest het veelbesproken, en onlangs uit het CDA gestapte, Kamerlid Pieter Omtzigt zijn ziekteverlof verlengen met 16 weken. Een verplichting met impact, want al die tijd zou hij slechts op afstand impact kunnen hebben op de kabinetsformatie. Nu is hij uit de partij is gestapt met behoud van zijn zetel, maar die wordt voorlopig toch nog ingenomen door een CDA-Kamerlid en hij kan dus niet eerder terugkeren. De Kamerleden van D66, GroenLinks en PvdA wijzen op de starheid van die 16 weken en vragen of de minister het geschetste beeld herkent dat zieke politici soms te vroeg starten, omdat ze anders weer 16 weken uit de running zijn en bijvoorbeeld zwangere politici 32 weken verlof hebben moeten nemen, omdat 16 weken net te kort is en er geen tussenoptie bestaat.

Wijziging Kieswet
Het komt neer op de vraag of de minister bereid is om voor flexibilisering van de verlofregeling een wijziging van de Kieswet voor te bereiden en langs welke lijnen zij die zou willen vormgeven. De Kamerleden wijzen op praktische hobbels in de uitvoering van de huidige Kieswet rond het tijdelijk verlof en het beëdigen van de vervanger in een gemeenteraads-, Staten- of Kamervergadering, waardoor een tijdelijk ontslag nog langer kan duren. Er zou voor volksvertegenwoordigers een mogelijkheid moeten zijn om deze zelf te kunnen beëindigen.

Kamerbrief
Wellicht valt modernisering van verlofregelingen onder de ruimere mogelijkheden om het politiek verlof, en daarmee de aantrekkelijkheid van het politieke ambt, te verbeteren, zoals Ollongren die zelf heeft geschetst in een Kamerbrief uit maart j.l. over versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Zo niet, dan vragen de Kamerleden om het onderwerp mee te nemen bij de verdere uitwerking van de door minister Ollongren geschetste opgave en de daaruit voorvloeiende te nemen maatregelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Prima, maar waar blijft de modernisering van ons openbaar bestuur, het belastingstelsel, de WOZ/OZB-belasting, de aanpassing van de CAO's voor ambtenaren, de indexering van de pensioenen e.d. Dat zijn dossiers die minstens zo belangrijk zijn.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers