of 64204 LinkedIn

Kamer stemt nog niet over ambtenarenstatus

De Tweede Kamer heeft nog niet gestemd over de wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
20 reacties

De Tweede Kamer is er nog niet helemaal uit of de status van (de meeste) ambtenaren moet veranderen. Het debat daarover wordt heropend, bleek dinsdag.

Gewone werknemer
De positie van de ambtenaar moet volgens de plannen meer lijken op die van een 'gewone werknemer'. Ambtenaren zullen ongeveer dezelfde rechten en plichten krijgen als mensen die hun brood in de private sector verdienen en bijvoorbeeld ook dezelfde ontslagbescherming gaan genieten. 
De Kamer wil echter nog nader beraadslagen over wie er worden uitgezonderd en wil ook meer weten over het overleg met de ambtenarenbonden.

Bonden dreigen met proces
De ambtenarenvakbonden dreigen sinds dinsdag met een proces tegen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Plasterk wil niet met de vakbonden over het onderwerp praten, terwijl dat wel verplicht is, aldus Abvakabo FNV. Volgens voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV moeten ,,medewerkers bij de overheid beschermd blijven tegen politieke willekeur''.

Belangrijke voordelen
Het plan stamt uit de Tweede Kamer, het gaat om een initiatief van D66 en CDA. Het regeerakkoord van het huidige kabinet sluit erop aan. Eddy van Hijum van het CDA stond aan de wieg van de plannen, die in 2010 werden gepresenteerd. Gelijke behandeling, gemakkelijker overstappen tussen overheid en marktsector, meer flexibiliteit, minder bureaucratie, dat zijn volgens van Hijum belangrijke voordelen. En hoewel de wijzigingen volgens cijfers uit 2011 veel gaan kosten (eenmalig tussen de 56 en 198 miljoen), zouden ze ook een besparing opleveren (tussen de 7 en 24 miljoen per jaar).

Aanpassingen ingetrokken
De Kamer zou dinsdag stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk volgende week dinsdag. Arie Slob van de ChristenUnie verzocht om uitstel. Hij broedt nog op aanpassingen. En de SP wil weten waarom de PvdA bepaalde zelf voorgestelde andere aanpassingen te elfder ure weer heeft ingetrokken.
Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RG (Consultant) op
De positie van de ambtenaar moet meer lijken op die van 'een gewone werknemer'. Gelijktijdig beraden de politici zich op de uitzonderingen. Zou het dan toch zo zijn dat het werk van ambtenaren niet te vergelijken is met dat van 'een gewone werknemer'? Als je de kosten-baten-analyse van deze operatie beziet, dan begint het aardig op een prestigezaak van een paar populistische politici te lijken. Stoppen met die onzin! Hou eens op met het bevestigen van stompzinnige vooroordelen over werknemers, die elke dag loyaal zijn aan de dames en heren politici! Ga eens aan de slag met de werkelijke problemen in de samenleving.
Door Ab (Beleidsambtenaar) op
Bij de voorstanders van afschaffing van het ambtenarenrecht proef ik een hoog onderbuik gehalte. Het zijn maar "beelden" en de waarheid ligt altijd wat in het midden. Laten wij eens uitgaan van feiten en niet van wat wij persoonlijk voelen.
Daarnaast staat er volledige onzin zoals van Paul Kemperman die stelt dat overheden WW uitkeringen straks niet meer uit eigen zak moeten betalen. Dat blijft gewoon zo. Veel bedrijven moeten dat ook.
Iedere collegeperiode moet 25% van de gemeentesecretarissen het ontgelden. Deze groep, tezamen met afdelingshoofden en beleidsambtenaren verdient een goede bescherming tegen politieke willekeur.
Ik werk zelf bij een fusiegemeente in Zuid-Holland.
Deze gemeente verknoeit miljoenen aan onzin projecten en wil daarnaast het ambtenaren apparaat verkleinen. De oorzaak ligt bij bestuurders en hun korte termijn denken. Een goede ontslagbescherming is een buffer tegen de waan van de dag, een waarborg voor het adequaat uitvoeren van wettelijke taken.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Het wordt inderdaad tijd dat het monopolie van machtsambtenaren getoetst wordt op hun meerwaarde voor de samenleving. Per 1000 inwoners per gemeente is het landelijk gemiddelde 7,7 ambtenaar. In bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam is dit aantal excessief gegroeid en met de huidige zeer overdreven ontslagbescherming is het in de praktijk ondoenlijk om de personeelsbezetting realistisch te beoordelen.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
Ieder voordeel heeft een nadeel. Dat geldt ook voor de huidige ambtelijke rechtspositie, die voor ambtenaren alleen maar voordelen lijkt op te leveren. Dat is helaas niet zo. ?

Een nadeel van een goede ambtelijke rechtspositie is bijvoorbeeld dat gemeentebesturen en andere overheidsinstanties de WW- en aanvullende WW-uitkering van ontslagen ambtenaren uit eigen zak moeten betalen (de overheid is eigen risico drager voor de WW). ??Dit leidt er toe dat bepaalde leidinggevenden met rugdekking van hun gemeentebestuur er niet voor terugdeinzen om doelbewust intimidatie en psychisch geweld in te zetten om medewerkers weg te pesten.

Het is immers veel goedkoper om een ambtenaar weg te pesten dan te ontslaan omdat het niets kost als een ambtenaar wordt weggepest en zelf ontslag neemt. Aan de uiterst schadelijke gevolgen voor de weggepeste ambtenaar en zijn gezin heeft zo'n asociale overheidswerkgever geen enkele boodschap.

De wetgever en de ambtenarenbonden zouden veel meer kunnen en moeten doen om de psychische agressie van leidinggevenden binnen overheidsorganisaties een halt toe te roepen. Je hebt niets (meer) aan een goeie ambtelijke rechtspositie als je door je eigen werkgever kapot wordt gemaakt.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Over beeldvorming gesproken. Een kandidaat fractieleider hier in de omgeving liet zich ontvallen dat er een 'flinke ruiming' op het gemeentehuis gaat plaats vinden als zijn partij het voor het zeggen krijgt. Leuk vooruitzicht...
Door Ted Ptrs (ambtenaar) op
PvdA wie was het ook alweer Wim Kan? beetje naar links beetje naar rechts draaien en er toch niet uit kunnen komen. Bij de naam PvdA kan de laatste letter worden verwijderd PvdM (macht wellustelingen) het is schandalig. Ben gelukkig lid van de VVD, duidelijk, aanpakken, geen leugens.
Door ex ambtenaar (ex burger) op
Het meest opvallende, maar volkomen verwachte feit is de draai van de PvdA.: voor, tegen, een beetje voor, wat minder tegen, etc.
Je zou haast denken dat er verkiezingen op komst zijn. Wil de laatste pvda-er het licht uitdoen en per jsf vertrekken.
Door Rob (medewerker) op
Afschaffing van de ambtenarenstatus lijkt me een hele vooruitgang: beter,vooral hoger salaris, bonussen en andere leuke speeltjes en voor de rest geef ik natuurlijk uitsluitend politiek correcte adviezen want ik kijk wel uit.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Ambtenaren vormen naast de 1e en 2e kamer een 3e kamer en lijken voorlopig een niet te passeren station.....
Door Chauvin Toile op
Triest dat de vervlakking in dit land maar voort gaat.
Inhoudelijke discussies worden nauwelijks gevoerd.
Geld voor zorg en gezondheid is niet beschikbaar, maar het berijden van stokpaardjes mag geld kosten.
Het afschaffing van de ambtenarenstatus gaat zeker de eerste tijd veel geld kosten. De zuiverheid van bestuur wordt aangetast en het ambtenarenapparaat wordt een speeltje van (tijdelijke) bestuurders.
Leve de 24-uurseconomie, leve de macht van de sterkste, leve de versimpeling van de maatschappij !!!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers