of 58952 LinkedIn

'Kabinet moet zich niet met ABP bemoeien'

FNV Overheid vindt dat het kabinet zich niet moet bemoeien met het ambtenarenpensioenfonds ABP. Die kondigde aan een eventuele opsplitsing in sectoren te overwegen.

‘Het kabinet is wetgever maar probeert via de rol van werkgever haar doel te bereiken. Die pettenverwarring komen we de laatste jaren iets te vaak tegen,’ aldus Jan-Willem Dieten van FNV Overheid. Hij reageert op de plannen van het kabinet om het ambtenarenpensioenfonds ABP op te splitsen in deelsectoren. ‘Bovendien vragen we ons af waar het kabinet zich mee bemoeit, het ABP is al sinds 1996 geprivatiseerd en wordt beheerd door de sociale partners.’

Complex
Volgens een interdepartementaal onderzoek zijn de huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid te complex. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld.


Weinig grip

Jaarlijks dragen de overheidswerkgevers in die sectoren ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af, maar ze hebben – zo klagen ze in het rapport – weinig grip op de ontwikkeling van die pensioenpremie. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft aangekondigde deze mogelijkheid te onderzoeken. Vakbond FNV zit dus, net als het CNV, vooralsnog niet te wachten op een ingrijpende verandering van de pensioenregeling. 

Meer nadelen
‘Deze optie is tien jaar geleden al bekeken door de sociale partners,’ aldus Dieten van de FNV.  ‘Toen zaten er al meer nadelen dan voordelen aan.’ Ook twijfelt de vakbondman sterk aan de motieven van het kabinet. Volgens hem wordt er in het rapport nergens gesproken over verbetering van de ambtenarenpensioenen. ‘Het argument is nu om de macht van werknemers te breken, dat is het doel.’
 
Onzuivere argumenten 

Overigens kapt Dieten de dialoog niet helemaal af. ‘Het kan best dat er eens een discussie komt over een constructie als het sectoraliseren. Met maatwerk is in beginsel niet zoveel mis. Maar dan moet het niet alleen maar gaan om bezuinigen en de macht wegnemen van de vakbonden. Dat zijn onzuivere argumenten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edmond van Ooijen op
@ reiziger (ambtenaar)

Wat een eenzijdige opmerking over de hoogste ambtenaren. Die betalen ook veel meer AOW- en ZVW-premie dan de lagere en bovendien wordt de nivelleringsstapel in Nederland hoger en hoger. Het valt reuze mee met de inkomensverhoudingen in Nederland en zeker bij de overheid in vergelijking met het bedrijfsleven en in het bijzonder de angel-saksische landen.
Door Alexander (oud ambtenaar) op
Na de grote pensioenroof waarma werd afgesproken dat ABP zonder invloed van de overheid zijn bestaan verder kon voortzetten, nu dit. Via de achterdeur toch weer overheidsbemoeienis. Schande.
Door Thijs (Ambtenaar) op
In plaats van het opknippen van het ABP kunnen ze ook gaan voor één CAO als dat het probleem uit de wereld helpt.
Door reiziger (ambtenaar) op
niks in stukken knippen met als gevolg dat de ambtenaren met de hoogste inkomens er weer het beste afkomen . en laten de bonden zich een hard gaan maken desnoods met rechtzaken om het afgeroomde gestolen pensioengeld van de leden van de regering terug te krijgen . je hoort en leest erover maar er gebeurt niks . of ligt het te gevoelig bij het bevriende cda en de pvda bij de bonden
Door Henk op
Mijn voorstel is dat maar eens een groepje bijelkaar moet komen. Dan een plan de campagne maken, een vereniging oprichten, e.d. Ergens afspreken in centraal nederland ? Utrecht, arnhem, apeldoorn?
Door Rekenaar (medewerker) op
Zoals Annemarie al schrijft: de belangrijkste vraag is nu "hoe gaan we dit aanpakken".
Want wie is we, wie heeft de mogelijkheid om hier veel tijd en energie in te steken, wie financiert?
In geval van de woekerpolissen kon je je tegen betaling inschrijven voor een claim en alleen dan bij een positieve uitkomst profiteren maar bij de ABP-pensioenpot ligt dat toch wat anders.
Hoe ga je de nog werkende en betalende ABP-leden én de gepensioneerden benaderen, hoe zorg je voor goede voorlichting zodat iedereen gaat beseffen dat de diverse groepen binnen de ABP niet tegen elkaar maar met elkaar moeten strijden!
Is het verstandig een dergelijke zaak onder de vleugels van bijvoorbeeld Radar of de Consumentenbond aanhangig te maken? Heel veel vragen die bij me opkomen en waar ik echt nog niet direct een antwoord op heb!
Door Lezertje (ABP-deelnemer) op
"Weinig grip op premies" - gelukkig maar! Het is duidelijk dat de overheid de ABP-premie beschouwt als een soort belasting die aan de schatkist ten goede zou moeten komen. Heel slecht voorstel, kennelijk alleen gericht op d.m.v. verdeel-en-heerspolitiek gemakkelijker geld uit pensioenreserves te kunnen halen (voor de zoveelste keer) ten bate van de overheid. Doe nu eens serieus iets met de mogelijkheid om (een deel van) je premie in te zetten voor zelfsparen of aflossen van hypotheekschulden! Ben overigens benieuwd naar de reactie van ABP zelf (zie op de website niets), of is men daar te druk met het beheren van ons geld tegen dikke salarissen?
Door M. van der Stelt (adviseur) op
als voormalig ambtenaar ben ik van mening dat een actieclub de enige oplossing is en al eerder werd de pensioenpot geplunderd toen Mw. Dales minister van Binnenlandse Zaken was toen werd het fonds van overheid overgeheveld naar privaat, de Staat der Nederlanden heeft toen een forse greep uit de pot gedaan, dus richt een belangenvereniging op van huidige en voormalige ambtenaren.
De Bonden hebben altijd Ja en amen geknikt maar niets gedaan....
Door Annemarie (waterschapsambtenaar) op
Inderdaad beste mensen, het is tijd voor actie! Maar hoe gaan we dit aanpakken? Wie heeft tijd om te starten? Misschien contact opnemen met de meneer die bezig is om de staatsloterij aan te pakken?
Door jeannette schoone (beleidsadviseur sociaal domein) op
Het wordt inderdaad tijd voor actie. We hebben al veel te lang gezwegen.