of 60264 LinkedIn

Juridisch staartje normalisering

Gesprekken over de nieuwe rechtspositie van ambtenaren moet met de ambtenarenvakbonden gevoerd blijven worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Maar omdat de ambtenaren vanaf 2020 onder het burgerlijk recht vallen, kan de VNG juridisch gezien dan geen bindende afspraken meer maken.

Gesprekken over de nieuwe rechtspositie van ambtenaren moet met de ambtenarenvakbonden gevoerd blijven worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Maar omdat de ambtenaren vanaf 2020 onder het burgerlijk recht vallen, kan de VNG juridisch gezien dan geen bindende afspraken meer maken. Er is eerst statutair toestemming nodig om deze situatie te veranderen. 

Twee derde van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VNG moet daarom eerst toestemming geven, die gelegenheid doet zich voor op 1 december. ‘We willen daarom een gezamenlijk standpunt van de gemeenteraad, de werkgever van de griffie, en het college van burgemeester en wethouders, de werkgever van alle ambtenaren’, aldus de VNG. Het College van Arbeidszaken, de commissie van de VNG die de werkgeversfunctie vervult, wil de rol wel vervullen, dus ook voor de griffiers die vallen onder het werkgeverschap van de gemeenteraad.

De gemeenteraad als werkgever heeft echter geen vertegenwoordiging in het College van Arbeidszaken. Ambtenaren hebben op dit moment nog een aparte status in hun rechtspositie. De reden is van oudsher om hen te beschermen tegen onder meer politieke willekeur. De politiek heeft vorig jaar besloten om deze rechtsvorm te moderniseren en de arbeidspositie met de rest van de beroepsbevolking gelijk te trekken.

Volgens voorstanders van normalisering heeft afschaffing ervan nauwelijks nadelen, maar wel veel voordelen. Het zou makkelijker worden voor ambtenaren om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Aan de verandering zitten echter veel juridische consequenties die eerst moeten worden opgelost.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Wiersma: de vakbonden zijn door de politiek buiten spel gezet en komen pas straks aan zet.

@m (U): helemaal mee eens. Er is geen enkele reden voor 'normalisatie' anders dan een verwrongen wens van de politiek.
Door H. Wiersma (n.v.t.) op
Hebben de vakbonden eigenlijk al een standpunt ingenomen? Eén CAO voor alle ambtenaren lijkt mij inderdaad ook verstandiger dan dat alle sectoren zich weer tegen elkaar laten uitspelen.
Door Paulus (jurist) op
Dat de betreffende redacteur van Hutspot houdt ......maar om nu ook het nieuws als zodanig op te dienen ............?!
Door Gerben op
Te mooi om waar te zijn; geen VNG meer in de (schijn)rol als werkgever. Einde uitmelken komt hierdoor in zicht. De kans om te komen tot een CAO voor alle ambtenaren!
Door m (u) op
Dat normalisering nadelen heeft is uit het advies van de Raad van State en veel wetenschappelijk werk naar voren gekomen evenals het overstappen van het bedrijfsleven naar de overheid en vice versa gemakkelijk wordt is al meer dan eens aangegeven onjuist te zijn: Er komt daarmee niet meer geld voor arbeidsvoorewaarden en nog steeds is het openbaar bestuur inhoudelijk een aparte arbeidsmarkt. Door die onwaarheid maar te blijven herhalen wordt het waarheidsgehalte niet beter; ook niet wanneer het een van de slechts twee summiere aandachtspunten m.b.t het ambtelijk apparaat in het regeerakkoord is..Maar er zijn tegenwoordig geen problemen in de ambtelijke dienst meer; niet bij de belastingdienst, Defensie, NFI, V&J etc.