of 61869 LinkedIn

Jonge vrouwelijke ambtenaar aangewezen op uitzendwerk

Bezoekers van het Jonge Ambtenarencongres 2016.
Bezoekers van het Jonge Ambtenarencongres 2016.

Vrouwelijke ambtenaren van 25 jaar of jonger zijn minder tevreden met hun baan dan hun mannelijke collega’s op die leeftijd. Dat ligt onder meer aan het feit dat vrouwen minder uren werken en een lager loon ontvangen blijkt uit onderzoek van het Sociaal Centraal Planbureau (SCP). Ook zijn ze pessimistischer over hun carrièreperspectieven. Het SCP kwam er ook achter dat van de hele arbeidsmarkt jonge vrouwelijke ambtenaren de groep is die het meeste op uitzendbasis werkt.

Groot verschil
Opvallend is het grote verschil met hun jonge mannelijke overheidscollega’s. 75 procent van hen heeft wel een vaste baan tegen slechts 34 procent van de jonge vrouwelijke ambtenaren. Het verschil op de hele arbeidsmarkt is slechts 47 tegen 42 procent. Vrouwen studeren sneller af dan mannen en er zijn dus meer hoger opgeleide vrouwen dan mannen in deze leeftijdsgroep; dit kan verklaren waarom vrouwen tot 25 jaar vaker in tijdelijke dienst werken. Onder de 26-30-jarigen en 31-35-jarigen werken vrouwen juist vaker met een vast contract dan mannen. Mannen werken dan vaker als zelfstandige, net als in de oudere beroepsbevolking.

Deeltijd 

Kort na het verlaten van school werken jonge vrouwen wel al vaker in deeltijd dan jonge mannen. Het is niet duidelijk hoe dat komt. 'Wellicht werken jonge vrouwen vooral in banen en sectoren waar het niet mogelijk is om in voltijd te werken of hebben zij andere voorkeuren dan jonge mannen. Blij zijn ze niet met deze situatie', vermoedt het SCP. 'En mogelijk werken jonge vrouwen vaker onvrijwillig in deeltijd dan mannen of zijn ze minder tevreden over hun inschaling.’ Ook zijn de jonge vrouwelijke ambtenaren volgens het SCP minder positief over hun carrièreperspectieven. De verschillen tussen jonge vrouwen en jonge mannen zijn hier volgens het onderzoek groot en deze verschillen zijn bij zowel de mbo-, hbo- als wo-afgestudeerden te zien. Het vermoeden is dat afgestudeerden die in deeltijd werken (veelal vrouwen) hun kansen om carrière te maken lager inschatten dan voltijdwerkenden. Als het gaat om de doorstroom naar managementfuncties is dit realistisch: managers werken veel vaker in voltijd dan in deeltijd.

Vrouwen verdienen meer 

Vorige maand bleek uit de Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat jonge vrouwen bij de overheid gemiddeld meer verdienen dan hun mannelijke collega’s. Het omslagpunt lag in 2008 nog op de leeftijd van 33 jaar, in 2012 op 39 jaar en in 2014 verdienen vrouwen bij de overheid vanaf 36 jaar minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Ondanks het hogere beroepsniveau en het (soms) hogere uurloon van vrouwen verdienen jonge vrouwen per jaar een lager inkomen dan mannen en zijn zij minder vaak economisch zelfstandig.

Opleidingsniveau hoger 

‘Sinds het einde van de jaren negentig presteren meisjes beter in het onderwijs dan jongens. Ze nemen vaker deel aan de hogere typen van onderwijs, vallen minder vaak voortijdig uit en studeren sneller af in het hoger onderwijs’,  aldus het rapport. ‘Hierdoor is het opleidingsniveau van vrouwen onder de 45 jaar inmiddels hoger dan dat van mannen.’ De Emancipatiemonitor 2016 laat echter zien dat deze voorsprong in onderwijsprestaties zich niet vertaalt in een gunstiger positie van deze groep vrouwen op de arbeidsmarkt. Hun arbeidsdeelname is nog steeds lager dan die van mannen en ze werken vaker in deeltijd. Er is het vermoeden dat verschillen tussen vrouwen en mannen al op jonge leeftijd ontstaan.

Hoger niveau 

Naast het al dan niet werken op een vast contract en de arbeidsduur is het voor de positie op de arbeidsmarkt van belang op welk niveau het werk wordt gedaan. Jonge vrouwen - vooral onder de 30 jaar - werken (iets) vaker dan mannen op de hogere beroepsniveaus (3 en 4). Mannen werken veel vaker op niveau 2. Dit is een opvallende uitkomst, omdat binnen de totale werkende bevolking minder vrouwen dan mannen op niveau 4 werken en ongeveer evenveel op de niveaus daaronder.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Tja, als je in deeltijd werkt, verdien je minder. Gek hè?
Door PJ Westerhof op
Inderdaad veel 'vermoedens', en zachte en tegenstrijdige informatie.
"mogelijk [ ] zijn ze minder tevreden over hun inschaling", maar "Jonge vrouwen - vooral onder de 30 jaar - werken (iets) vaker dan mannen op de hogere beroepsniveaus (3 en 4)".
'Uurloon vs. jaarinkomen' vergeleken met 'deeltijd vs. voltijd'.

Dat maakt conclusies lastig. Maar afhankelijk van hoe men leest kan men er ook veel positiefs in lezen.
Wellicht een vervolg-onderzoekje?
Door Michel (lezer) op
Sinds wanneer zijn uitzendkrachten ook ambtenaren ?
Door Dirk op
Dit onderzoek zit vol vermoedens: "Blij zijn ze niet met deze situatie', vermoedt het SCP."

Wat vermoed jij?
Door Jeroen op
Belangrijkste reden hiervoor is mijn inziens het nog steeds aanwezige "old boys network", zolang de hogere regionen van de overheidsorganen nog steeds gedomineerd worden door mannen zal dit (jammer genoeg) niet snel veranderen.