of 64277 LinkedIn

Jonge ambtenaar bezorgt manager hoofdbrekens

© Shutterstock
© Shutterstock

Steeds meer overheidsmanagers worstelen met de vraag hoe om te gaan met de nieuwe generatie jonge ambtenaren. Dat stellen opleidingsinstituten voor met name leidinggevenden in de publieke sector.

Ank Dierckx, adjunct-directeur van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), valt op dat steeds meer leidinggevenden zich het hoofd breken hoe om te gaan met de nieuwe generatie jongeren die nu bij de overheid komt werken. Deze generatie Z – geboren tussen 1995 en 2015 – is nog veel minder gevoelig dan de millennials voor hiërarchische structuren en is veel meer gewend om in bottom-up-netwerken te opereren, wat wordt versterkt door het veelvuldig gebruik van sociale media en andere digitale netwerken. Dit sluit ook aan op de observatie van Achterberg dat het werken in projectteams zonder een sterke lijnstructuur een andere manier van leidinggeven vraagt.

Veeleisend
Jongeren van de generatie Z willen meteen kunnen meepraten, zegt Dierckx. ‘En niet alleen dat, ze willen ook voor vol aangezien worden, vragen een veilige omgeving waarbinnen ze fouten mogen maken en er moet ook iets met hun ideeën worden gedaan.’ Voor leidinggevenden, vooral voor ambtenaren die in de afgelopen decennia stap voor stap zijn opgeklommen, is dat wennen en bovendien een uitdaging om deze veeleisende generatie tevreden te houden.

Generatie Z
Maar volgens Marlies Timmerman, directeur bij Horizon Training & Ontwikkeling, slaat de term ‘tevreden houden’ de plank al mis. ‘Er komt een nieuwe generatie binnen die op geheel andere manier denkt en waar de organisatie ook van kan leren. Die werknemers ‘klein houden’ is niet productief, het is veel slimmer om gebruik te maken van de vaardigheden en ook de verbazing van deze nieuwkomers. Dat wil niet zeggen dat ze altijd hun zin moeten krijgen, maar je moet ze in elk geval serieus nemen.’

Timmerman probeert leidinggevenden te helpen op een andere manier met medewerkers te communiceren. ‘Kort gezegd: niet op je strepen staan, maar echt het gesprek voeren. Dat is van belang.’

Sociale media
Herrick Jellema, programmamanager bij Bestuursacademie Nederland, herkent de zelfverzekerde houding van de nieuwe generatie jongeren in organisaties. ‘Zij denken: ik doe het zelf wel; ik heb geen leidinggevende nodig om een goed beleidsstuk te schrijven. Doordat zij heel snel hun weg kunnen vinden in de digitale wereld en sociale media, vinden zij binnen no time wat ze nodig hebben. Van een leidinggevende verwachten zij dat die inspireert en faciliteert: zorg er maar voor dat dat beleidsstuk goed in het college van burgemeester en wethouders wordt behandeld.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 5 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries op
Wat gemeenten doen heeft in negen van de tien gevallen voelbare consequenties voor burgers en bedrijven. Daarom kan je niet altijd volstaan met 'de sociale media' want als beleid dat uiteindelijk iemand iets verbiedt of gebiedt, gebaseerd wordt op wat in de open riolen facebook en twitter gedebiteerd wordt, dan vrees ik het ergste voor de kwaliteit van ons openbaar bestuur. Jonge, beginnende ambtenaren moet juist verboden worden om zich op die bronnen te baseren bij het schrijven van adviezen of nota's. Wetenschappelijk onderzoek, wetten en de bijborende toelichtende teksten, onderwijs in de kernpunten van de democratische rechtstaat.. dat is wat geboden moet worden aan jonge ambtenaren.
Door Teun Bruna (Ex beleidsmedewerker gemeent) op
Die nieuwe generatie kan inderdaad een vernieuwende en verfrissende functie hebben. Ik vind wel dat ze dan ook kwaliteit moeten leveren. Het is moeilijk om een onsamenhangend stuk, bij elkaar geplakt van internet, iincl nep, bij anderen te verdedigen. Zelfs al zijn de adviezen wel goed.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers