of 60264 LinkedIn

Jong voor oud in hooguit 25 gemeenten

Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de bestaande generatiepacten door het A+O fonds Gemeenten.

Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de bestaande generatiepacten door het A+O fonds Gemeenten. Het generatiepact is één van de afspraken tussen werkgevers en werknemers om verjonging van het personeelsbestand op gang te brengen. Het biedt medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd de mogelijkheid vrijwillig minder te gaan werken. Daarmee krijgen zij meer vrije tijd, en kan de gemeente besparen op de loonkosten.

 

55-plussers

In Hoorn kan in principe elke ambtenaar, ongeacht de leeftijd, gebruik maken van de regeling. De gemeenten Deventer, Goeree-Overflakkee en Groningen stellen hem open voor 55-plussers. Ambtenaren in Kerkrade en Midden-Drenthe moeten geduld hebben tot hun 57e voordat ze kunnen opteren voor een kortere werkweek. In het gros van de gemeenten  geldt de mogelijkheid vanaf 60 jaar.

 

Behoud pensioen

De gemeenten compenseren een deel van de uren die de medewerkers inleveren. Ze behouden een deel van hun loon en pensioenopbouw, het andere deel is voor hun eigen rekening. Bij een 60-80-100-regeling bijvoorbeeld, heeft een medewerker de gelegenheid zijn aanstelling te verlagen tot 60 procent tegen doorbetaling van 80 procent van het loon, met behoud van volledige pensioenopbouw. Ook arrangementen van 80-90-100 of 50-70-100 komen voor. Voor alle duidelijkheid: gemeenten zijn vrij in het kiezen van de vorm.

 

Tegenvallende deelname

Al is er het afgelopen half jaar een inhaalslag gemaakt, volgens Mireille Stuart, programmamanger bij het A+O fonds Gemeenten valt het aantal gemeenten met een generatiepact tegen. ‘Het zou veel meer kunnen zijn’, zegt ze. ‘Het ene pact werkt ook beter dan de andere. Er zijn gemeenten die maar een deelnamepercentage van 10 procent scoren in de doelgroep. Daarvan mag je zeggen dat ze niet de optimale regeling hebben.’ Deelnamepercentages zeggen volgens haar overigens niet alles: ‘Je kunt pas zeggen dat de regeling werkt als er jongeren instromen. Anders is het een verkapte VUT-regeling.’

 

Jonge instroom

Het geld dat de gemeente met het generatiepact bespaart, is in principe namelijk bedoeld om nieuwe, jonge medewerkers een baan aan te bieden. Deventer, Drimmelen en Leudal omschrijven dat ook expliciet in hun regelingen. Bij Goeree-Overflakkee en Groningen staat in de regelingen dat ze het bespaarde geld ‘deels’ inzetten om jongeren aan te trekken; bij de andere gemeenten is er volgens Stuart in de regelingen niets terug te vinden over deze ruil.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud Bos (senior beleidsmedewerker) op
Ook bij de provincie Zuid-Holland geen generatiepact.
En de OR en de vakbond doen er ook niets aan, onder het motto: geen regelingen nodig, zoek het zelf maar uit.
Door Peter (consultant) op
Eigenlijk is het zowiezo belachelijk dat dit beleid bestaat. Aan de andere kant hebben werkloze 50+ ers solicitatieplicht tot aan hun 67e.
Met dit beleid wordt het beeld in stand gehouden dat ouderen niet geschikt zijn voor doorwerken, terwijl het overheidsbeleid is dat ze door moeten werken. Volgens mij geef je dan heel tegenstrijdige signalen af en hou je de mythe in stand dat ouderen niet flexibel en geschikt zijn voor het werk. Wat zou moeten gebeuren is dat er een kritisch gekeken wordt naar wie welk werk doet in plaats van mensen afdanken.
Door Henk op
Ik zie het volgende bij de gemeente waar ik werk:
- bijna niemand haalt op een gezonde manier 63 jaar;
- de enkeling die wel 63 of 65 haalt loopt de laatste jaren op het tandvlees en levert echt niet het rendement van iemand van 35 of 40
- er is geen enkel beleid of visie om ouderen lang en goed aan de slag te houden
- er worden steeds meer externen ingehuurd voor zo n 85 euro per uur
- jongeren komen er niet in

Kortom: een situatie van geldverspillende inteelt
Door Reiziger (Ambtenaar) op
In Rotterdam genoeg 60 plussers die plaats willen maken voor jongeren . Alleen de politiek hier voelt er niets voor en zoals ze zeggen we geven geen cadeautjes weg. En regelingen die er zijn staan ongeveer gelijk aan de voedselbank . wat ze wel doen zijn stageplaatsen en inhuren bij uitzendbureaus en bij derden maar jongeren echt een baan geven Ho maar . dus de ouderen blijven al dan niet gemotiveerd hun tijd volmaken tot het einde en zodoende de plaatsen bezet houden voor de jongeren die nu langs de kant staan . daarbij krijgen die ook een uitkering hevel dat over naar degene die willen stoppen en plaats maken voor hun dan een Win Win situatie . en wordt tijd dat het werken tot 67 en alle varianten van 65 tot 67 wordt terug gedraaid deze onzin draagt ook bij aan de jeugd werkeloosheid . Nederland was weer haantje de voorste hiermee .
Door Jansen op
Apeldoorn kent maar 1 regeling: en dat is geen regeling!
Door Eduard kerssemakers (directeur bedrijf gemeente moerdijk ) op
In Moerdijk zijn beide generatie pact regelingen vanaf 1 april 2016 ingevoerd voor ambtenaren vanaf 60 jaar
Door steven op
welke structurele banen worden nu echt in gevuld door jongeren? In tijden van bezuinigingen zie ik een vlucht van werkervaringsplekken, stageplaatsen, afstudeeronderzoeken, Wet Banenafspraak maar weinig structurele invulling van banen.

Idem als bij de invoering van de VUT. Bij deze regeling zijn alleen in een aantal sectoren structurele banen gecreëerd.

En vervolgens vragen wij ons af waarom de kosten van de arbeidsvoorwaarde pensioen toenemen?
Door K. de Beer (adviseur) op
Het zou al een stuk helpen als de strafkorting op het pensioen door de wetgever wordt ingetrokken. Daarom zijn veel mensen gedwongen om tot hun 65e te werken. En dat terwijl je zelf je pensioen bij elkaar gespaard hebt. En nu we het er toch over hebben. Die 25 miljard die de regering destijds bij het ABP "geleend" heeft, mag ook wel terugbetaald worden. Het liefst vandaag nog.
Door Nathalie (student ruimtelijke ordening en planologie) op
Het is jammer dat het generatiepact maar half wordt ingezet. Ik ken een afdeling bij een niet te noemen gemeente die gebruik maakt van het generatiepact, maar de vrijgekomen uren weer inzet voor een niet starter. Zo komt de jonge garde natuurlijk nooit aan het werk.
Door Sjaak op
De regelingen zijn eigenlijk steeds standaard. De individuele ambntenaar kan zodoende vaak geen passend, aangenaam model vinden. Maatwerk - een bevredigend aantal uren minder werken tegenover een aanvaardbare salarisreductie - kan meer resultaten opleveren.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!