of 60775 LinkedIn

‘Integriteitsbeleid gemeenten vergt herijking’

Over integriteit is in de Cao Gemeenten bijna niets afgesproken. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

In de Cao Gemeenten is bijna niets afgesproken over integriteit. Er is geen tuchtrecht vastgesteld, gemeenten moeten het zelf maar uitzoeken. Meerdere gemeenten zijn ontevreden over deze ‘kale’ cao. Het is nu zaak dat gemeenten hun integriteitsbeleid herijken en een uitvoerige gedragscode opstellen.

Tuchtrechtstelsel valt weg
In de nieuwe Cao Gemeenten zijn afspraken gemaakt vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020, maar er is niets afgesproken over tuchtrecht. Sommige gemeenten klagen daarover, weet Jan Blanken van Capra Advocaten. ‘Ik heb destijds de initiatiefnemer van de wet, oud-Kamerlid Fatma Koser Kaya, gevraagd of de integriteitseisen zouden worden verlaagd, maar dat ontkende ze.’ Met de invoering van de Wnra valt wel een uitvoerig stelsel van tuchtrecht weg, betoogt hij. ‘De benadering van de civiele rechter is anders dan van de bestuursrechter. Bij de ambtenarenrechter word je als ambtenaar geacht te weten hoe het hoort, ook als er geen duidelijk regels over integriteit zijn. Bij de civiele rechter mag alles wat niet verboden is.’

Nauwelijks uitvoerige gedragscodes
Blanken wijst erop dat er nu niet of nauwelijks uitvoerige gedragscodes bestaan. ‘Daartegenover staan wel veel tuchtrechtelijke mogelijkheden. De benadering van de civiele rechter is anders.’ Het is daarom goed als gemeente eens te kijken of het integriteitsbeleid nog wel voldoet. ‘Als je gaat handhaven, dan moet je dat beleid uitschrijven.’ We zouden het tuchtrecht ook gewoon kunnen terugkrijgen. ‘Dat moet je dan regelen in de cao of lokaal, tot zover de cao het toestaat. Je kunt het tuchtrecht opnemen in een regeling die dan zoveel mogelijk aansluit op het één-op-één overzetten.’

Geen cao-bepaling disciplinaire straffen
In een recente ledenbrief wijdt het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een deel aan het ontbreken van disciplinaire maatregelen in de cao. De CAR-UWO kent een apart hoofdstuk voor disciplinaire straffen met een opsomming van negen straffen. De Cao Gemeenten kent geen hoofdstuk of afzonderlijke bepalingen meer voor disciplinaire straffen. In de brief staat: ‘De VNG en de vakbonden hebben het huidige hoofdstuk over disciplinaire straffen eerst, net als de andere hoofdstukken, technisch omgezet en de afzonderlijke maatregelen getoetst op strijdigheid met het Burgerlijk Wetboek. Hierna bleef van de negen huidige maatregelen een beperkt aantal maatregelen over dat niet in strijd is met het Burgerlijk Wetboek: berisping, uitblijven van salarisverhoging, schorsen zonder loondoorbetaling. Voor toepassing van deze maatregelen is het niet nodig dat de cao daarvoor rechtsgrond geeft. In lijn met het principe dat de cao geen overbodige bepalingen kent, hebben de VNG en de vakbonden besloten geen disciplinaire maatregelen in de cao te op te nemen.’

Lagere geldboete
Blanken vult aan dat de geldboete straks lager is en dat de meeste straffen kunnen worden gehandhaafd. ‘Voorwaardelijk en onvoorwaardelijk strafontslag kan niet meer, maar overplaatsing naar een lager betaalde functie en de overige straffen kunnen bijvoorbeeld wel in de cao worden opgenomen, legt hij uit. ‘Een geldboete kan ook. Het is niet overbodig om dat toe te voegen, want een boetebeding hoort in de cao of de arbeidsovereenkomst. Het kan dus wel, maar kennelijk vindt de VNG dat niet nodig.’

Zero tolerancebeleid
Er zou een andere oplossing kunnen zijn, oppert hij: zero tolerancebeleid. Het meenemen van één zak chips van het werk is dan al genoeg voor ontslag. ‘Dit hadden overheidswerkgevers meestal niet uitgeschreven, maar ze pasten het wel toe. Gemeenschapsgeld misbruiken betekent dan strafontslag. Als het op staande voet is, moet je dat wel duidelijk vastleggen. Je kunt dan in zogenoemde bagatelzaken worden ontslagen, mits je hele scherpe gedragscodes hebt. Die zijn er nu niet, behalve dan bij bijvoorbeeld de politie en Defensie.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door HETZE Henk? Welnee, waarheid zal je bedoelen. op
HETZE? Campagne om haat op te wekken?

Lange tenen heeft u zeg!
Als ambtenaren 210.000 euro frauderen dit en andere zaken in het landelijke nieuws komen en men er op BB commentaar bij voegt, dit ook nog eens op basis van feiten, is het voor u al een HETZE?

Herzie uw mening een accepteer de ambtenaren realiteit, er zijn er veel die correct werken en er zijn er veel die schuldig maken aan, treiteren, frauderen, machtsmisbruik, stelen van de burger, enz. Zouden ambtenaren alles melden, was dit een stuk minder echter de meesten kiezen voor eigen kont en baantje en niet voor de burger. Is prima, maar dan niet lopen zeuren over mondige burgers die schijnbaar over meer (feiten) kennis beschikken.

En een ex ambtenaar en burger mag toch trachten miljardenverspilling door ambtenaren te voorkomen door de rest welke de ander kant uitkijkt wakker te schudden?

Nou succes dan maar, om uw witte hersencellen en grijze hersencellen op een lagere frequentie te krijgen, dit is nl. de werkelijke oorzaak van uw HETZE en onderbuik gevoel, in de volksmond uitgedrukt als “ambtelijke lange tenen”.
Door Henk op
Deze hetze kan stoppen! Niemand wil ambtenaar worden. Het imago is te negatief. Met dank aan de VVD
Door doeterniettoe (-) op
Waarom gaat dit artikel alleen in op ambtenaren "die een zak chips meenemen"? Er zijn immers ook genoeg gevallen van leidinggevenden die hun medewerkers verkeerd behandelen, of een wethouder die beleid/werkzaamheden doordrukt omdat hem/haar dat beter uitkomt.
Zoals anderen al aangeven, het is weer bijzonder eenzijdig en negatief naar de ambtenaar toe.
Door Laten we eens beginnen met zwaar straffen! op
Hoe geen nieuws, toch enorm nieuws is!


Zoveelste frauderende ambtenaar, gelukkig dit keer maar 210.000 euro, lees geld over de balk.

CBS miljoenen strop verzwegen, 7.000.000 euro officieel, 15.000.000 euro en meer buiten de boeken, lees geld over de balk.

ICT database project (je ondoenlijk moeilijk hoor) gestopt bij 99.000.000 euro, lees geld over de balk.


Wat bijzonder om te zien dat een frauderende ambtenaar van BZK welke 210.000 euro steelt van de burger/belastinggeld zo'n enorme zware straf krijgt, volkomen terecht, had niet beter gekund.

Eh, de straf? 2 jaar lang geen loonverhoging en als hij het nog een keer doet krijgt hij ontslag. Ja echt wordt ie ontslagen.

2 X 210.000 euro = 420.000 euro netto in de pocket.
Kan Jan de arbeider niet bij elkaar verdienen/sparen met 50 jaar werken.

En dan die belachelijk hoge straf, 2 jaar geen loonsverhoging, ik zou er niet van kunnen slapen.

Hebben burgers die 7 euro te laat betalen aan de overheid het beter voor elkaar, die krijgen maar een boete van 28,00 euro voor dit zeer ernstige vergrijp.

En wat te denken van mensen in een uitkering die vergeten 100,00 euro te melden (o.a. bijstandsmoeder die kindjes een cadeau wilde geven) krijgen de belachelijke lage boete van 12.000 euro of meer aan de broek. Veel te laag en dan ook nog de rest van je leven mogen in maandelijkse termijnen mogen afbetalen, wat een luxe. Stelt ook niets voor die boetes.

Nee, burgers moet je wel op de plek houden, aangezien we dit ook doen met ambtenaren. Wij als ambtenaren moeten streng zijn, anders wordt het zooitje in Nederland en frauderen die uitkeringstrekkers (4% echte werkonwilligen bleek uit onderzoek, een enorm percentage. Kan niet.) misschien wel miljarden bij elkaar.

Of waren het nu ambtenaren die jaarlijks miljarden stelen, over de balk gooien? He respect ambtenaar, snel verdient.
Door Gerben op
Het is enkel eenrichtingsverkeer ten nadeel van de gemeenteambtenaar/werknemer. Hoe integer is dat?

"Gemeenschapsgeld misbruiken". Het geld dat van de Rijksoverheid afkomstig is voor de lonen wordt ook niet geheel daarvoor aangewend. Is dat integer?

De eerste zak chips moet ik overigens nog tegenkomen!
Door Nuchter op
Het scheelt dat er geen lopende CAO is, De werkgever heeft op dit punt overigens ook niet echt de lijn van belonen..... Dus ook hier niet.
Door Oemoemenoe (ambtenaar) op
In de pedagogiek weet eenieder dat wanneer je wilt straffen dit niks helpt. Je weet dan wat je niet moet doen, maar niet wat je wel moet doen. Nodig is een samenhangend beleid van straf en beloning. Ik lees alleen over straffen, maar waar staan de beloningen en op grond waarvan je die beloning kan verdienen.