of 65101 LinkedIn

Integriteit wethouder Stichtse Vecht ter discussie

Door het niet melden van het afsluiten van een lening door zijn bedrijf bij een ondernemer heeft wethouder Jaap Verkroost de schijn van belangenverstrengeling gewekt, zo meldt hij zelf in een brief naar de raad. Hij biedt zijn excuses aan en zal de banden met de lening en het bedrijf verbreken.

Wethouder Jaap Verkroost (CDA) van de gemeente Stichtse Vecht heeft door het niet melden van een lening door zijn bedrijf bij een ondernemer de schijn van belangenverstrengeling gewekt, zo meldt hij zelf in een brief aan de raad. 'Ik heb mij de impact van deze lening simpelweg niet gerealiseerd.'

Tip van raadslid
Op 8 oktober kreeg burgemeester Marc Witteman een tip van een raadslid over "vermeende onrechtmatigheden in het bestuurlijk handelen in relatie tot een mogelijke ruimtelijke ontwikkeling aan het Zandpad in Maarssen". Na gesprekken met de betrokkenen besloot hij op 14 oktober een extern onderzoek naar CDA-wethouder Jaap Verkroost in te stellen door hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer. Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de raad.

Hoofdelijk aansprakelijk
Onderwerp van het onderzoek is het bestuurlijk handelen van de gemeente Stichtse Vecht en het feit dat Verkroost eind maart 2015 een lening is aangegaan bij ondernemer Jan Ammerlaan uit Maarssen en deze al dan niet in relatie staat tot mogelijke bouwplannen in Maarssen. Verkroost is een van de drie aandeelhouders van het bedrijf New Challenge en hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Het gaat om een bedrag van 235 duizend euro.

In strijd met gedragscode
De burgemeester heeft eind oktober de eerste onderzoeksresultaten gedeeld met het college van B&W en ook de CdK geïnformeerd. Uit de bevindingen bleek dat Verkroost in strijd met de gedragscode voor politieke ambtsdragers van de gemeente Stichtse Vecht heeft gehandeld. Het college wil dat de raad hier zo snel mogelijk na verschijning van het feitenonderzoek een uitspraak over doet. Het onderzoek zal rond 10 november openbaar worden.

Niet betrokken bij afsluiten lening
In een schriftelijke reactie laat wethouder Verkroost weten niet op de hoogte te zijn van planologische ontwikkelingen bij het Zandpad in Maarssen en er dus ook niets mee te maken heeft. Daarna bevestigt de wethouder dat het bedrijf een lening heeft afgesloten bij ondernemer Ammerlaan en hij daar als aandeelhouder een hoofdelijke garantstelling voor heeft afgegeven. Hij benadrukt niet betrokken te zijn geweest bij de procedure van de financiering eind maart en dat het benaderen van Ammerlaan geheel buiten hem om is gegaan.

Schijn van belangenverstrengeling
Verkroost stemde in met een integriteitsonderzoek. Op 28 oktober heeft Pheijffer hem gesproken en op 29 oktober is hij door de burgemeester geïnformeerd over de voorlopige resultaten van de gesprekken van Pheijffer. Volgens Verkroost worden zowel hij, zijn bedrijf als Ammerlaan door Pheijffer volledig vrijgepleit van enige betrokkenheid bij de planologische ontwikkelingen aan het Zandpad in Maarssen. Ook is niets gebleken van sturing of betrokkenheid van de wethouder op dossiers waarin Ammerlaan is betrokken. Wel had de wethouder de lening moeten melden aan de burgemeester en zich sowieso moeten afvragen of hij deze wel af had moeten sluiten. Dat heeft Verkroost niet gewogen en daarmee heeft hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Impact niet gerealiseerd
Volgens Verkroost heeft hij zich de impact van de lening simpelweg niet gerealiseerd. ‘De lening is op zakelijke condities aangegaan en ik zou uiteraard nooit bewust iets doen wat de schijn van belangenverstrengeling kan wekken, maar tegelijk besef ik dat de verkregen lening, mede door mijn omissie hem te melden, een verkeerde lading kan krijgen. Voor de gang van zaken bied ik de raad mijn excuses aan.’ Ook zal Verkroost zijn betrokkenheid bij de lening beëindigen en nog verder afstand nemen van het bedrijf. Hij wil niet de minste schijn wekken dat hij niet onafhankelijk zou kunnen functioneren.

Verwijtbare vergissing
De CDA-fractie betreurt de gang van zaken en stelt dat Verkroost een “vergissing” heeft gemaakt. ‘Wij vinden dat verwijtbaar.’ Toch heeft de fractie geen enkele reden zijn integriteit in twijfel te trekken en is er onverkort vertrouwen in hem en het eindrapport. In het Algemeen Dagblad reageren raadsleden van VVD, GroenLinks en Lokaal Liberaal verbaasd op de kwestie. Coalitiepartij en tevens grootste partij D66 wil de uitkomsten van het onderzoek eerst afwachten alvorens te reageren. Verkroost wil niet nader reageren en blijft hangende het onderzoek gewoon op zijn post.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ernst (beschouwer) op
We moeten stoppen mensen integer of niet integer te noemen. Integer is een kwalificatie van een handeling.
Bij de vraag of iemand weg kan komen met een niet integere handeling speelt mee of het aanzien van de politiek als geheel is geschaad. Met een foutje moet je kunnen wegkomen. Tweede keer in de fout is disfunctioneren en wegwezen.
Door M.W.M. Driessen-v.d. Laar (Trendwatcher Integriteit Overheid) op
Erg verstandig van die burgemeester om niet zo'n commercieel bureau integriteit voor nederlandse gemeenten te nemen voor zo'n belangrijk onderzoek. Herhaalde tuchtrechtelijke uitspraken hebben immers aangetoond dat je dan ondanks de hoge kosten kans hebt op onzorgvuldig, ondeskundig en onprofessioneel tot zelfs niet-objectief en niet-integer onderzoek, met extra nare nasleep en procedures tot gevolg. Kans op nogal bedrogen uitkomen dus.
Niet-integer onderzoek door een integriteitbureau? Ja hoor het bestaat. Maar gelukkig signaleer ik een duidelijke trend dat de onbetrouwbare commercieel-cliëntelistische praktijken hun langste tijd hebben gehad. Toelichting: niet-objectief en niet-integer onderzoek = subjectief = partijdig onderzoek en is uit den boze natuurlijk want je moet zelf natuurlijk deskundig, eerlijk en betrouwbaar ofwel onkreukbaar zijn om bestuurders of ambtenaren houdbaar te kunnen beoordelen op hun gedrag. Een beetje integer of alleen van jezelf zeggen dat je integer bent is niet genoeg. Je moet het zelf ook echt wel zijn...
Goede trend dus!

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers