of 59903 LinkedIn

Integer of gevalletje niet hoffelijk

Mag een ambtenaar dan echt niets accepteren? In de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten staat inderdaad dat het de ambtenaar verboden is zonder toestemming van het college giften aan te nemen. En om voor het aannemen van zo’n notitieboekje nu het college terug te roepen van kerstreces gaat wat ver. Geld aannemen mag sowieso niet, maar een geschenk met een waarde van minder dan 50 euro wel. Maar ook dan moet ieder geschenk worden gemeld.

Een beetje integer kan niet, zo sprak wijlen minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales. Een adagium dat in ieder geval door de gemeente Zaanstad tot op de dag van vandaag strikt wordt nageleefd. Het leek Binnenlands Bestuur een aardig gebaar om bij de kaart met kerstgroet dit jaar een notitieboekje – waarde zo’n vijf euro – aan relaties te sturen. 

Veel ontvangers konden het gebaar waarderen. Ook de gemeente Zaanstad liet weten er waardering voor te hebben, maar zich toch genoodzaakt te voelen het kleinood te retourneren. ‘De ambtenaren van de gemeente Zaanstad nemen geen geschenken aan, van welke aard dan ook,’ meldde de gemeente.

Mag een ambtenaar dan echt niets accepteren? In de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten staat inderdaad dat het de ambtenaar verboden is zonder toestemming van het college giften aan te nemen. En om voor het aannemen van zo’n notitieboekje nu het college terug te roepen van kerstreces gaat wat ver. Geld aannemen mag sowieso niet, maar een geschenk met een waarde van minder dan 50 euro wel. Maar ook dan moet ieder geschenk worden gemeld. Je kunt je voorstellen dat de gemeente Zaanstad al die rompslomp wilde voorkomen door het presentje terug te sturen, maar helaas, dat werkt niet.

Ook niet geaccepteerde geschenken moeten gemeld. Overigens is er voor rijksambtearen wel een regeling op grond waarvan ze kleine geschenken kunnen accepteren. Uit het Algemeen Rijksambtenarenreglement blijkt dat kleine giften mogen, want ‘voorkomen moet immers worden dat de ambtenaar door het weigeren van een geschenk de grenzen van de hoffelijkheid overschrijdt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jet Force (beleidsmedewerker) op
Ben de gemeentejurist: De aangehaalde fractievoorzitter heeft het zakelijk recht van gebruik en bewoning voor en gedateerde 2-kamer flat van minder 50 m² gekregen.Daarvoor moet hij overdrachtskosten (meer dan 3000 euro) betalen en jaarlijks moet hij meer dan 4000 euro aan bijdrage VvE, erfpachtscanon ,OZB,leveringskosten gas en stroom etc. betalen; ook wanneer hij elders gaat wonen. Dus hij niet gratis en niet in eigendom gekregen. Penthouse is onjuiste benaming voor deze flat. Met behulp van de website Bekende Buren kunt u het adres en via Google de schenkingsactie inzien. Zorgelijk dat gemeentejurist de plank zo mist slaat.
Door doeterniettoe (-) op
@Johnson: dat is nu al zo. Zie dit bericht: het College moet toestemming geven. Wie controleert het College dan,de Raad? Misschien in Zaanstad, maar in heel veel plaatsen werkt dat niet of nauwelijks.
Zoals altijd: de mensen onderaan, daarvoor zijn heel veel regels. Hoe hoger je komt, hoe minder handhaving.
Overigens valt ook dat onder integriteit.
Door Ben (gemeentejurist) op
Hulde aan Binnenlands Bestuur en de duim omlaag voor de gemeente Zaanstad. Het is volstrekt infantiel een notitieboekje ter waarde van 5 veuro te retourrneren. Daarmee loop je je doel wel erg ver voorbij. Symboolpolitiek waarbij het de vraag is of men het zicht op de echte risico's wel goed in kaart heeft. Maar goed hoe zat het ook alweer met dat 'prive'geschenk in de zin van en penthouse dat door een fractievoorzitter van een niet nader te noemen partij in de Tweede kamer niet gemeld was. Deze meneer moet maar geen burgemeester van Zaanstad worden...
Door mart (ex payroller/getacheerd bij gemeentes) op
Met dit soort regelingen en het strikt naleven daarvan hou je de werkgelegenheid voor de ambtenarij wel in stand!
Door Johnson op
Maar straks is deze discussie voorbij als de ambtenarenstatus wordt afgeschaft?
Dat wilde men toch, gewoon standaard arbeidsrelatie.

Moet dan alleen een ambtenaar integer zijn?
Door Daan op
@Fred
Daar kon je je nog wel eens in vergissen Fred. 'Voor wat hoort wat' is een ijzersterk psychologisch mechanisme. Zelfs een schouderklopje of een complimentje heeft al effect. Het maakt dat je (als ambtenaar) net effe wat meer sympathie hebt voor de gever. En dat beïnvloedt je beoordelingsvermogen meteen al enorm.
Door Fred op
Integer is hoe je handelt en hoe je je gedraagt.
Niet of je een aardigheidje van €5, danwel €50 wel of niet aan neemt.
Overigens goed om richtinggevend grenzen te stellen. Maar als je een paar flessen wijn aan neemt waarvan je de waarde schatte op € 40, maar die uiteindelijk €55 waard bleek, ben je niet opeens minder integer.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Een strak beleid t.a.v. het aannemen van geschenken bevordert op zich de integriteit van ambtenaren (en bestuurders) niet. Nodig is de overtuiging dat oneigenlijke en kwalijk bedoelde beïnvloeding ontoelaatbaar is. Dan zou een 'kruimel-geschenk' met een maximale waarde van € 50 geen prbleem hoeven te zijn.
Door prikkel (medewerker gemeente) op
Hulde aan Zaandam; duim omlaag voor Binnenlands bestuur voor dit wrange commentaar.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!