of 58952 LinkedIn

Instroom nieuwe ambtenaren komt op stoom

Naast de instroom neemt volgens de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten ook de uitstroom van personeel toe. Van 2016 naar 2017 is het uitstroompercentage bij gemeenten gestegen van 6,3 naar 7,4 procent. De toename van de uitstroom deed zich eveneens voor in alle gemeentegrootteklassen. Doordat de instroom sterker is toegenomen, was er in 2017 sprake van een groeiende bezetting. Die trend lijkt zich verder door te zetten. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in het openbaar bestuur in het tweede kwartaal van 2018 jaar 2.000 banen bijgekomen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar

In drie jaar tijd is de gemiddelde instroom van personeel van gemeenten gestegen van 3,5 procent (2014) via 7,6 procent (2016) naar 10,1 procent (2017). Die stijgende trend geldt voor gemeenten van klein tot groot.

Naast de instroom neemt volgens de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten ook de uitstroom van personeel toe. Van 2016 naar 2017 is het uitstroompercentage bij gemeenten gestegen van 6,3 naar 7,4 procent. De toename van de uitstroom deed zich eveneens voor in alle gemeentegrootteklassen.

Doordat de instroom sterker is toegenomen, was er in 2017 sprake van een groeiende bezetting. Die trend lijkt zich verder door te zetten. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in het openbaar bestuur in het tweede kwartaal van 2018 jaar 2.000 banen bijgekomen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar.

Moeilijk vervulbaar
De stijgende instroom gaat gepaard met een toename van het aantal openstaande vacatures. In 2017 stonden er volgens de Personeelsmonitor bij gemeenten ruim 4.200 vacatures open. In 2016 waren dat er 3.600. Het percentage moeilijk vervulbare vacatures laat een stijging zien. Het nam toe van 6,5 procent in 2016 naar 10,8 procent in 2017. Inmiddels is volgens het UWV één op de zes overheidsvacatures moeilijk vervulbaar.

En omdat gemeenten te maken hebben met een hoger aantal openstaande vacatures in 2017, gaat het in absolute zin om aanzienlijk meer moeilijk vervulbare vacatures dan in 2016. Het moeilijkst vervulbaar zijn vacatures op het gebied van automatisering/ict, ruimtelijke ordening/milieu en bouwkunde/civiele techniek.

Vrijwillig ontslag
De stijging van zowel banen als openstaande vacatures in het openbaar bestuur past in een algehele trend op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2018 is volgens het CBS qua aantallen vacatures een nieuw hoogtepunt bereikt. Eind juni waren er 251.000 vacatures, een toename van 16.000 in het tweede kwartaal. Daarmee werd het vorige recordaantal van eind 2007 met 2.000  overtroffen.

Vorig jaar was er blijkens de Personeelsmonitor bij gemeenten een duidelijke toename te zien van het aandeel personen dat uitstroomde als gevolg van vrijwillig ontslag: een stijging van 33 naar 40 procent. Naar verwachting bereikt de uitstroom van pensioengerechtigden dit jaar een piek als een fors deel van de zogeheten babyboomgeneratie afzwaait.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 16 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.