of 62688 LinkedIn

‘Inkomen thema nummer één bij cao-overleg’

Over veel toekomstige arbeidsvoorwaarden blijken gemeenteambtenaren het onderling lang niet met elkaar eens. Maar op één onderdeel zitten ze op een lijn: inkomen is verreweg het belangrijkste punt bij de onderhandelingen over de nieuwe cao gemeenten.

Over veel toekomstige arbeidsvoorwaarden blijken gemeenteambtenaren het onderling lang niet met elkaar eens. Maar op één onderdeel zitten ze op een lijn: inkomen is verreweg het belangrijkste punt bij de onderhandelingen over de nieuwe cao gemeenten.

Gemeenteambtenaren in enquête

Om bij hun achterban input op te halen voor de start van het cao-overleg sloegen de gemeentelijk werkgevers en de vakbonden een paar maanden geleden de handen ineen: een gezamenlijke enquête waarin medewerkers onder andere werd gevraagd op welk arbeidsvoorwaardenthema in de cao de nadruk moet komen liggen. Zo’n 27.000 gemeenteambtenaren vulden de vragenlijst in.

Op de vraag om de thema’s te rangschikken naar gewicht, rolde een helder beeld: inkomen staat - met een flinke afstand tot de nummers twee en drie - op de eerste plaats. Op de tweede plek staan mogelijkheden om werk en privé goed te combineren en op de derde plaats verlof en verlofregelingen. Binnen het thema inkomen staat salaris bij bijna iedereen – 90 procent – op nummer één.

Ruim de helft van de respondenten is (zeer) tevreden met hun totale inkomen (maandsalaris, individueel keuzebudget en eventuele toelagen en vergoedingen). Medewerkers in de lagere functieschalen (A tot en met 6) zijn overigens een stuk minder tevreden: 28 procent van hen geeft aan (heel) ontevreden te zijn met hun totale inkomen. Die ontevredenheid is dubbel zo groot als bij hun collega’s in schaal 7 en hoger.

Koopkrachtontwikkeling
De belangrijkste reden voor ontevredenheid ligt in het beeld dat de lonen minder zijn gestegen dan de kosten van het levensonderhoud. Dit wordt door ruim twee derde van de ontevreden respondenten genoemd. Overige redenen zijn onder andere de overtuiging dat de lonen minder zijn gestegen dan in andere sectoren en dat de toelagen en vergoedingen te laag zijn. Ook dat laatste punt speelt met name bij medewerkers in de lagere salarisschalen.

Lees meer op pag. 10

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.