of 59281 LinkedIn

In 2013 verdwijnen 17 duizend banen bij overheid

De afgelopen jaren daalde het aantal werknemers bij de overheid ook al, in vijf jaar tijd met 12 duizend. De meeste banen verdwenen bij gemeenten (10 duizend).

In 2013 zullen er bij de verschillende overheden 17 duizend banen verdwijnen. En daar blijft het de jaren daarna niet bij. Tot 2017 is het verlies aan arbeidsplaatsen in de publieke sector zelfs 77 duizend. 

Gemeenten
Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het UWV. De afgelopen jaren daalde het aantal werknemers bij de overheid ook al, in vijf jaar tijd met 12 duizend. De meeste banen verdwenen bij gemeenten (10 duizend). Bij Defensie verdwenen zo’n 6000 banen, eenzelfde aantal banen kwam er bij de politie juist bij. De reden van de krimp bij de overheid zijn de bezuinigingen.

Vrouwelijker

De krimp zette bij gemeenten ook in 2011 door; met 3910. Met deze daling beginnen de gevolgen van de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds zich af te tekenen, aldus het rapport. De gemeentelijke personeelsbezetting is niet alleen gekrompen, maar ook ouder en vrouwelijker geworden. Daarnaast zijn er minder externen ingehuurd en is de instroom de afgelopen twee jaar gehalveerd.
 

Minder vacatures
In 2008 waren er nog bijna 36 duizend vacatures bij de overheid. Daar zijn er in 2013 nog 14 duizend van over. De daling van het aantal vacatures (40 procent) is aanmerkelijk groter dan de daling in de marktsector, blijkt uit de rapportage. Voor de periode 2014-1017 verwacht het UWV dat het aantal vacatures zal stijgen tot gemiddeld 22 duizend. De grootste oorzaak van die stijging is de ‘vervangingsvraag’ als gevolg van de vergrijzing. Het UWV wijst erop dat deze prognose zeer onzeker is en afhankelijk is van de economische ontwikkelingen.

Toekomst

Het aantal banen in de (financieel-) administratieve sector is laag, in vergelijking met het aantal mensen dat werkzaam is in de sector. Voor ambtenaren met een functie in het hogere segment in beroepen die met veiligheid of ict te maken hebben, is nog wel werk te vinden. Rond 2016 worden ook in lagere veiligheidsberoepen tekorten aan personeel verwacht.
 

Regionale verschillen
Ondanks de krimp over de gehele linie in de ontwikkeling van het aantal banen en vacatures  valt op dat er grote verschillen tussen de dertig arbeidsmarktregio’s zijn. De IJsselVechtstreek, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Midden-Utrecht en Haaglanden zijn perspectiefrijk. De regio’s Twente, Achterhoek, Rivierenland, Zeeland en alle arbeidsmarktregio’s in Brabant en Limburg bieden minder perspectief.

Lees hier de prognose van het UWV over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij de overheid. 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark de Vries (Adviseur gemeentelijke arbeidsmarkt) op
Oké, er verdwijnen banen bij de overheid. Maar in welke mate houdt dit gelijke tred met de afname van de hoeveelheid werk/taken die de overheid moet vervullen?
Ik signaleer op veel plaatsen een toename van de werkdruk en onvervulde werkzaamheden. Vroeg of laat zal dit werk door inhuur of uitbesteding toch nog moeten geschieden. Het aantal ambtenaren daalt, maar wat zegt dat over het aantal mensen die in opdracht van de overheid (wel of niet met een overheidsaanstelling) hun werk doen?
Er wordt vaak gesproken over regie. Dat houdt o.a. in dat een gedeelte van het werk 'door de markt' of 'door de samenleving' uitgevoerd dient te worden.
Verschuift men gewoon een stapel naar private of geprivatiseerde partijen? Of gaat men echt minder beloven en doen en heeft men daardoor minder werknemers nodig?
Door Bert (Ben op je hoede) op
Voor mensen die naar de RUD gaan. Ben op je hoede.
Door Marieke (beleidsmedewerkster) op
Er gaan bakken met ambtenaren met pensioen. Dus mijn vraag is ; hoe groot is de uitstroom ?
Door hjv (pens.) op
l.s./a.m.Bezuinigen ?? 3 opm. 1.decennialang hebben Duitsl.Nederl. en Japan,vanaf pres.Carter,de Noord-Amerikaanse huizenmarkt gesubsidieerd (1000,- miljard euro ; Sluiproutes ; 2.Exclusief la France,zijn wij vervolgens zo stom geweest om die rottige hypotheek-vorderingen op te kopen. 3.Laat ABN,SNS svp in staatshanden blijven,want de Staat is van ons allemaal. (Want is DNB wel vd Staat ?)
Door Titia op
Er klopt echt niets van de cijfers in dit artikel!
Door Christoff (slimbo) op
Utrechtse topambtenaren : directeur dmo : voorheen Dordrecht, directeur sociale zaken : voorheen Dordrecht, wethouder : dordrecht, andere midden en hoger kader : dordrecht....zelfs de koffiezetapparaten in Utrecht komen uit Dordrecht ! Vriendjespolitiek ?? Tuuuuuuuuurlijk niet !! (.......................)
Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor het feit dat dit er aan zit te komen waarschuw ik al een groot aantal jaren. Er gaat vooral een verschuiving plaatsvinden van meer beleidsmatige naar (beleids)uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast lopen de investeringen bij de Overheid fors terug. De klappen gaan vooral vallen bij de provincies en het rijk. Vanwege enkele grote decentralisaties niet danwel in mindere mate bij de gemeenten. Wie de schoen past, trekt hem aan.
Door Mike (ambtenaar) op
In alle partijprogramma's en coalitieakkoorden staat vermeld dat de overheid dient te snijden in eigen vet/vlees en dat het ambtenarenapparaat verkleind moet worden.
Vervolgens zie je 30 pagina's met bezuinigingsvoorstellen die uitgevoerd moeten worden door........ambtenaren
Door Hans (ondernemer) op
De enige die de vorige en de huidige crisis hebben veroorzaakt zijn de banken over de gehele wereld. Dit heeft niets met politieke achtergrond te maken. Het circuit van bankdirecteuren kent een werving van ons kent ons en je komt daar als relatieve buitenstaander nooit tussen. Het is een volslagen illusie te veronderstellen dat een bankdirecteur meer kwaliteiten heeft als een topambtenaar op een ministerie of zo Dat is echt een mythe want de bankensector is gebaseerd op heel simpele werkprocessen. Wat mij zorgen baart is dat de ambtenaren wiens baan de komende jaren komt te vervallen nit of nauwelijks elders meer aan de slag komen. Vermenigvuldig de genoemde 77.000 met 3 (gezinsleden) en 300.000 mensen komen weer in grote financiele problemen. Dat gaat wel erg hard op deze manier en uit welke hoek moet het economisch herstel komen want ik volg dagelijk RTL-7 en het is vrijwel overal kommer en kwel. Ondanks alle criticasters het is nu tijd om robuust de economie impulsen te geven. De rigoreuze bezuinigen maken de economie kapot. Er zijn allemaal slimmere dingen te verzinnen die echt iets opleveren in termen van groei en werkgelegenheid maar dat is creativiteit en lef voor nodig. Ik vind de huidige regering te mat en te weinig innovatief. BTW moet niet omhoog maar omlaag om maar iets te noemen.. .
Door jan (management) op
@janus
Nee dan Wim Kok, dat was nog eens een goeie (GRAAIER!!!)!
Hoe was het verhaal ook weer van de splinter en de balk??