Misvattingen
Over de communicatie en het imago van pensioenfondsen is afgelopen jaren veel te doen geweest. Veel mensen menen dat ze nu meer premie betalen dan ze straks aan pensioenuitkering terugkrijgen. 'Dit zijn misvattingen, maar ze leven sterk onder pensioendeelnemers', aldus ABP en APG. Daarbij staan veel fondsen door de lage rente er financieel al een tijd niet heel goed voor, met dreiging van pensioenkortingen tot gevolg. Dat vergt veel extra uitlegwerk voor de pensioensector.

Hervorming
In Den Haag wordt tevens gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.

Vernieuwd stelsel
ABP en APG presenteerden in Delft geen complete uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. Maar ze denken wel dat hun nieuwe communicatietoepassing ook in een vernieuwd stelsel gebruikt moet kunnen worden. Ze willen het hulpmiddel mede daarom ook beschikbaar stellen voor andere pensioenfondsen die ermee willen werken. (ANP)