of 59250 LinkedIn

'Huidig pensioenbeleid funest voor ambtenaren'

Volgens econoom professor Van Praag leiden de ingrepen om de dekkingsgraad van het ABP weer goed te krijgen, tot een lager pensioen voor alle ambtenaren.

Veel ambtenaren maken zich grote zorgen over hun pensioen. Een te lage dekkingsgraad, schommelende premies en angst voor krimpende pensioenen maken ze nerveus. Volgens deskundigen is dat niet onterecht. ‘We moeten inderdaad wantrouwend zijn als het gaat om de manier waarop de overheid met ambtenarenpensioenen om gaat,’ verzekert professor Bernard van Praag ons. ‘Ambtenaren bouwen nu te weinig rechten op en ze worden in de toekomst hoe dan ook gekort.’

Herstelpremie betalen

Terwijl de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds ABP met 99,3 procent momenteel onder de wettelijke grens van 110 procent is, gaat de pensioenpremie voor ambtenaren binnenkort flink omlaag. Maar die opsteker is slechts van korte duur, want er wordt vervolgens ook weer een herstelpremie ingevoerd. Hoeveel dat gaat worden is nog niet bekend. Het is nodig om het ABP uit de financiële problemen te halen.

Meerdere petten 

Volgens de professor doet het de zaak niet goed dat de overheid meerdere petten draagt in deze kwestie. ‘De slager keurt in feite zijn eigen vlees. De staat is zowel wetgever, toezichthouder én werkgever, De Nederlandse Bank speelt wat dat betreft onder een hoedje met het Ministerie van Financiën. De staat spint gewoon garen bij lagere premies, dat betekent namelijk minder loonkosten.’

Heet hangijzer 

De pensioenpremie was al een heet hangijzer bij de onderhandelingen over het cao-akkoord dat dit jaar werd bereikt. Maar de meningsverschillen over de pensioenkwestie liepen zo hoog op dat de grootste ambtenarenvakbond, FNV, zich terugtrok omdat die de verantwoordelijkheid niet wilde dragen.

Raar fenomeen
‘De FNV heeft natuurlijk gewoon gelijk,’ zegt professor Van Praag. ‘De lagere pensioenpremie zoals afgesproken in het cao-akkoord is een sigaar uit eigen doos. Dit tijdelijk dempen van de premies is een raar fenomeen. Je kunt op je vingers natellen dat dat niet goed gaat.’

Jongeren
Het baart hem zorgen dat maar een klein deel van het ambtenarenapparaat zich met zijn pensioen bezighoudt. ‘Dat zijn meestal alleen de vijftigers, jongeren geven meer om hun huidige salaris en een auto van de zaak. Maar iedereen krijgt met deze maatregelen te maken. Ook de jongeren, de voormalige ambtenaren; de zogenoemde slapers en ook de huidige gepensioneerden.’


Te streng
Van Praag oppert een simpele maatregel voor het pensioenprobleem; een andere methode om de dekkingsgraad te berekenen . ‘Je hoeft helemaal niet zo voorzichtig te zijn, Nederland is met de opbouw van de dekkingsgraad het strengst van heel Europa. Maar de rente heeft de laatste 500 jaar nog nooit zo laag gestaan,’ verklaart hij. ‘Het is een vaststaand feit dat die vroeger of later weer gaat stijgen. De vuistregel voor de dekkingsgraad is: stijgt de rente 1 procent, dan gaat de dekkingsgraad 15 punten omhoog. Dan zit je dus alweer op een veilige 114 procent. Ingrijpende maatregelen zijn dan helemaal niet meer nodig’.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door johanna (ambtenaar) op
De kunstmatig laag gehouden rente is een van de redenen waarom het ABP in de knel zit. De kunstmatig lage gehouden rente maakt dat de zuid europese landen goedkoop kunnen lenen en de noord europese landen moeten bloeden voor het financiele wanbeleid van de zuid europese landen, door europa zelf veroorzaakt. Daar is de ABP-deelnemer mooi klaar mee en het houdt de economie op slot. Hoezo economisch herstel met zo'n hoog werkeloosheidscijfer. We worden in noordeuropa voor de gek gehouden.
Door Alexander (oud-raadslid) op
De grote pensioenroof door de overheid op het ABP van een aantal miljarden ben ik nog niet vergeten. Het ABP zou daarna wat zelfstandiger staan ten opzichte van de overheid. Het relaas van deze hoogleraar bevestigt eigenlijk dat alles in wezen nog hetzelfde is. Triest.
Door sandra (burger) op
pensioenstelsel komende 40 jaar afbouwen of fiscale faciliteit reduceren tot het niveau van een modaal inkomen. Door het systeem met de franchise hebben minima al nauwelijks pensioenopbouw. Of AOW inkomensafhankelijk maken, zoals het nu is is het niet meer houdbaar.
Door Henk op
Ik eis:
- stop de diefstal door deze regering
- geef eerder gestolen geld terug aan het abp
- geeft hierna het geld terug aan de eigenaren
- en tot slot: hef het abp op
Door Ambtenaar op
Ik heb het idee dat we steeds maar een deel van het verhaal te horen krijgen. Vergrijzing leidt tot tekorten voor de AOW, dat klopt. Vergeten wordt echter dat doorgaans de pensioenen steeds hoger komen te liggen doordat mensen steeds meer een redelijk tot goed aanvullend pensioen hebben. Daarover betaal je belasting. Dit betekent dat in de komende jaren er steeds meer belastingontvangsten binnen komen door diezelfde vergrijzing en de hogere pensioenen. Het ene ministerie komt weliswaar tekort, het andere ministerie krijgt een een stijgend belastingoverschot. Die optelsom is nooit gemaakt, je hoort altijd maar een kant van het verhaal. Zou me niets verbazen als daarmee de hele ophoging van de pensioenleeftijd niet eens nodig is door de extra belastingontvangsten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Enkele belangrijke hot items ronds het ABP:
1. de te lage dekkingsgraad heeft inderdaad te maken met de door De Nederlandsche Bank (DNB) opgelegde lage renterente (ca. 2%) voor toekomstige verplichtingen en niet met tekorten van pensioenen voor de huidige generatie.
2. voor de pensioenen van de huidige generatie zijn door de huidige generatie (ouderen) zijn ruimschoots voldoende middelen afgedragen, zij het dat het Rijk (onze 'betrouwbare' werkgever) daar in de negentiger jaren bij de zogenaamde privatisering van het fonds een forse greep uit heeft gedaan. Het heeft dus niets te maken met ouderen/versus jongeren pensioenen.
3. feitelijk gaat het om een theoretisch tekort want tot nu toe behaald het ABP gemiddeld over de laatste 20 jaar 6 - 7% rendement. Het ABP (= uitvoeringsorganisatie) moet, net als alle andere pensioenfondsen, rekenen met de door de DNB (lees minister van Financiën) opgelegde verplichte rekenrente voor toekomstige verplichtingen.
4. frappant is de rol die de vakbonden over het algemeen meespelen bij pensioenafspraken. Het gebeurt tegenwoordig regelmatig dat pensioengelden worden ingewisseld bij salarisonderhandelingen (bij gemeentelijke salarissenonderhandelingen heeft ook de FNV (ABVA/KABO) dat spel meegespeeld).
5. de rol van de Overheid/werkgever rond de pensioenfondsen dient inderdaad te worden gedecimeerd. Dat begint bij de vakbonden en de uitvoeringsinstelling het ABP, die een ander geluid en meer tegengas horen te geven tegen de plunderingen in pensioenkassen.
6. het deelnemen van het ABP in duurzame beleggingen behoeft geen negatieve gevolgen te hebben mits dat afgewogen en verantwoord gebeurt.
7. voor zover er door het ABP zou worden belegd in staatsobligaties met een negatieve rente lijkt mij dat op dit moment zeer zeker riskant.
Door Peter op
Waarom wordt de 'elephant in the room' niet eens serieus benoemd? De oudere generatie (babyboom en ouder) maakt aanspraken op een pensioen waarvoor te weinig door henzelf en hun werkgever is bijgedragen. Eindloon, VUT, carrièresprongen in de nadagen van hun loopbaan, etc. voor die generaties moet worden opgebracht door een serie generaties die geen VUT kennen (ja, alleen in de zin van een solidariteitsbijdrage...), die tien jaar langer 'mogen' doorwerken, die middelloon ontvangen en straks een premieverhoging om de oren krijgen.

Waarom passen we geen cohortgewijze aanpassing van het pensioenstelsel door? Dat noemen we dan geen 'versobering' maar een 'normalisering' (wat het feitelijk ook is). Dat kon ook met het aanpassen van de AOW-leeftijd, dat kon ook met het aanpassen van de VUT en dat kon ook met het aanpassen van eindloon naar middelloon.

Dus, verdeel de lusten en de lasten van het pensioenstelsel eerlijker. Maar ik vrees dat dat voor de vergrijsde belangenverenigingen een brug te ver is...
Door J. Geelen (adviseur bestuurlijke en juridische zaken0) op
Dat de ambtenaren op meerdere fronten 'de Sjaak" zijn is bekend. Langer werken, alsof 'Den Haag" tien of vijftien jaar geleden niet al wist dat 'we' allemaal ouder worden. Daarnaast een pensioenuitkering die al meerdere jaren bevroren is en een premie 'korting' die we via een omweg zelf weer betalen. Als klapper zijn er veel collega's die ruim 25 jaar vut-premie hebben betaald om vervolgens na 40 jaar overheid er zelf geen gebruik meer van konden maken. En dan maar roepen dat vooral jongeren aan de slag moeten !
Wat betreft 'staatspensioen' AOW: veertig werkzame overheidsjaren verwachtingen gewekt om vervolgens met een belachelijk korte overgangstermijn de leeftijd ras op te schuiven naar 67 jaar. In welke wereld leeft men binnen de politiek met het waanidee dat 'iedereen' wel ongeveer 50 jaar noeste arbeid tot 67-70 jaar volhoudt? Burn-outs, en andere ziekten zullen bewijzen dat er weer eens een van de vele politieke rookgordijnen zijn opgetrokken.

9 dec. 2015
Door Donders (mederwerker) op
Het is alleen de bestuurders van de pensioen fonsen die goed worden betaald.
De bonden kijken toe en doen zoals zo vaak niets.
Dat heet tegenwordig goed beleid slim zaken doen met andermans geld goed geregeld door de speknekken.
Door Wendy op
Ik zou zeggen staat:
Stort de miljarden terug naar het ABP die in de jaren 90 gestolen zijn van het ABP.