of 63908 LinkedIn

‘HR, durf stelling te nemen tegen hoge werkdruk’

Terugdringen van het ziekteverzuim van gemeenteambtenaren zou beter lukken als HR-afdelingen en leidinggevenden de hoge werkdruk aankaarten bij bestuur en politiek. De ambities van een gemeente sporen vaak niet met de omvang van de formatie.

Terugdringen van het ziekteverzuim van gemeenteambtenaren zou beter lukken als HR-afdelingen en leidinggevenden de hoge werkdruk aankaarten bij bestuur en politiek. De ambities van een gemeente sporen vaak niet met de omvang van de formatie.

Uit onderzoek van Regioplan in opdracht van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het A&O fonds Gemeenten blijkt dat hoge werkdruk een van de belangrijkste oorzaken is van (langdurig) ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren. Dat verzuimpercentage ligt gemiddeld zo’n kwart hoger dan in andere sectoren.

 

Bedrijfsarts

Vier elementen zijn volgens de onderzoekers cruciaal zijn bij de aanpak van ziekteverzuim. De manier waarop de leidinggevende zijn/haar rol in contact met medewerkers vervult, de mate waarin zij feedback krijgen vanuit HR, de kwaliteit van en samenwerking met de bedrijfsarts en, last but not least, permanente aandacht voor preventie en verzuim.

 

Financiële krapte

Met name de hoge werkdruk is volgens het onderzoek vaak een belemmering voor blijvende aandacht voor preventie en ziekteverzuim. ‘Van belang blijkt dat leidinggevenden en HR – waar nodig – stelling nemen richting bestuur en politiek. Want werkdruk is ook een belangrijke beïnvloedbare oorzaak van langdurig verzuim in gemeentelijke organisaties’, aldus de onderzoekers. ‘Bij gemeenten belemmert financiële krapte HR om hoge werkdruk effectief aan te pakken en is de verhouding van het aantal medewerkers in vergelijking tot de werkvoorraad vaker niet in balans.’

 

Rennen

Uit de in het kader van het onderzoek gehouden interviews blijkt dat het leidinggevenden bijvoorbeeld opvalt dat het aantal taken en de ambities van de gemeente niet congruent zijn met de formatie. ‘In plaats van gezamenlijke keuzes tussen medewerker en leidinggevende over wat wel en niet opgepakt wordt waarna de leidinggevende het gesprek aan gaat met de politiek signaleren zij dat niemand ‘nee’ zegt en men dus met z’n allen aan het rennen is.’ Dat belemmert de verzuimbeheersing. ‘Het gaat hier dus om hele basale brandstof (financiën, aantal FTE, werkvoorraad) die organisaties een valse start kunnen geven als het gaat om de aanpak en preventie van ziekteverzuim’, zo stellen de onderzoekers. Er zijn volgens hen twee mogelijkheden: of iedereen blijft rennen om onmogelijke ambities te verwezenlijken, of leidinggevenden pakken hun rol.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sabreur (Burger) op
Als ik het artikel, én de paar reacties eronder lees, dan heeft de overheid een probleem en dat probleem is makkelik o pte lossen, mits je leidinggevenden heb, die een rechte rug kunnen houden.

1) Werkdruk vanuit centrale overheid : Den Haag gooit steeds meer taken met steeds minder geld over de schutting naar de lagere overheden. De taak van de lagere overheid is niet om dit 'te managen' maar om dit wanbeleid terug over de schutting te gooien. De lokale overheid is niet de uitvoerder van Den Haag, maar de bestuurder van de gemeente en dat is haar primaire taak.

2) Te hoge werkdruk : iedere 'manager' wil zijn personeel het liefste voor 100% ingepland zien om geen 'leegloop' te hoeven tonen bij zijn manager. Erg dom, want een medewerker heeft ook tijd nodig om om te schakelen, opgeleid te worden, vrij te nemen, ziek te kunnen zijn en naar de WC te kunnen. Dus iemand met een werkweek van 36 uur vol te plannen tot 40 uur is gekkenwerk. Sterker nog, in een omgeving met 100 medewerkers plan je dus 400 u te veel werk in, dat ook door 400/36 = 11 anderen gedaan kan worden. Structureel overwerk = diefstal van de werkzoekenden

3) Aannamebeleid : Gemeenten klagen steen en been dat ze geen mensen kunnen vinden en als ik dan de vacatureteksten lees, dan zoeken ze altijd mensen, die het werk eigenlijk al jaren doen. Dat is waanzin en enkel omdat ze geen tijd willen vrijmaken om een nieuw werknemer gedegen in te kunnen werken. Heel veel mensen uit het bedrijfsleven zouden prima bij de overheid kunnen werken, maar lopen tegen de muur aan van "relevante kennis en werkervaring van werken bij een overheid". Die kennis en ervaring kan echt wel, en vaak ook redelijk snel 'on the job' gedaan worden. Ook hier zie je de verschillen tussen de 'managers' en de 'leidinggevenden'.

Wat we dus nodig hebben bij de (lokale) overheden, zijn minder managers, meer standvastige leidinggevenden, minder politiek en meer visie
Door Robin op
Zo lang iedereen op een feestje er nog van overtuigd is dat er vele duizenden raamambtenaren zijn, die echt helemaal niets doen - en dat klopt ook, is mijn waarneming - gelooft helemaal niemand iets van die hoge werkdruk voor ambtenaren. En die het toch ervaren, kunnen slecht organiseren... Maar voor ons ZZP-buro is het een goudmijn!
Door Boris op
Lijkt me vooral dat de politiek nogal schizofreen is. Over het algemeen zijn er ambities die skyhigh zijn, en dan is er de continue roep om minder ambtenaren en efficiënter werken. Dat gaat mis en daar valt niet tegen op te managen. Beter om de politiek te managen, maarja wie doet dat...

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers