of 63946 LinkedIn

Hoogste scholingsbudget voor gemeenteambtenaren

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Gemeenteambtenaren krijgen volgens hun cao het hoogste vrijwillige scholingsbudget. Laudius, een platform voor thuisstudies, vergeleek de twintig cao’s waar de meeste werknemers onder vallen. Dertien bevatten afspraken over het scholingsbudget en voor werknemers van gemeenten is dat 3910 euro per jaar. De nummer twee is de ziekenhuis-cao met 615 euro.

Retail

Het scholingsbudget voor gemeenteambtenaren is 26 keer zo hoog als voor medewerkers van non-food retail, die 150 euro per jaar krijgen. Om de bedragen te vergelijken, berekende Laudius het budget aan de hand van het minimumloon en een fulltime aanstelling. Er zijn 145 duizend mensen aangesloten bij de gemeente-cao, waarmee gemeenteambtenaren zich in de middenmoot van de lijst bevinden. De meeste mensen, 354.100, zijn aangesloten bij de cao van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

 

Oudere werknemers

Binnen cao’s hoeft het scholingsbudget niet voor elke werknemer gelijk te zijn. ‘In verschillende cao’s staat bijvoorbeeld dat oudere werknemers vaker recht hebben op meer budgeturen die zij in kunnen zetten voor hun ontwikkeling’, schrijft Laudius. ‘In de Retail Non-Food cao hebben werknemers pas recht op een individueel ontwikkelbudget als zij er minstens één jaar in dienst zijn en tevens zestien uur per week werken.’

 

Extra professionalisering

De hoogte van het scholingsbudget kan per jaar flink verschillen. ‘In het Primair Onderwijs is er onlangs voor de jaren 2020 en 2021 honderd euro extra aan budget vrijgemaakt vanuit de overheid voor extra professionalisering van het personeel, zodat voor deze jaren het scholingsbudget op €600,- komt.’ Het is volgens Laudius opvallend dat in de cao voor Bouw en Infra onderscheid wordt gemaakt tussen fysieke banen (596 euro voor bouwplaatsmedewerkers) en administratieve functies (264 medewerkers).

 

Onderzoek

Laudius gebruikte voor het onderzoek deze overheidsdataset met gegevens over 2019. 'In de cao voor gemeenten zijn minimumbedragen vastgesteld voor het individueel keuze budget, waarmee is gerekend in plaats van het minimumloon.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Ik mis toch wel een reactie van het onderzoeksbureau en van Binnenlands Bestuur op deze kritische opmerkingen!
Door Bono (HRM adviseur) op
Hoe is het mogelijk! Zo'n verschil roept toch bij ieder weldenkend mens vraagtekens op. Dat een -zichzelf serieus nemend- onderzoeksbureau een dergelijke analyse maakt is te triest voor woorden. Nog beschamender is dat BB een dergelijk artikel plaatst, zonder navraag bij (bijv.) VNG. Er bestaat bovendien een personeelsmonitor die dit soort zaken jaarlijks onderzoekt en rapporteert.
Door Criticus op
De 17,05% IKB is opgebouwd uit 8% vakantiegeld, 6,75% eindejaarsuitkering, 1,5% levenloopbudget en 0,8% bovenwettelijke vakantiedagen.
Oorspronkelijk dus géén scholingbudget.
Het IKB mag, onder bepaalde voorwaarden, wel ingezet worden voor scholing.
Nogmaals: een zeer slecht 'onderzoek'!
Door Criticus op
@nico
Volg uweigen advies op en lees de door mij vermelde bronnen. De gemeenteCAO kent geen specifiek scholingsbudget. Al enkele jaren niet meer. Dat geldt trouwens ook op Rijksniveau en voor provincies en waterschappen. Er is slechts naast het salaris het IKB,waarin diverse looncomponenten op een hoop gegooid zijn.
Zoals ik al eerder had opgemerkt, is het volledige IKB als scholingsbudget beschouwd, terwijl het IKB (17,05%) is opgebouwd uit diverse componenten; vakantiegeld 8% e8ndejaarsuitkering 6,75%, bovenwettelijke vakantiedagen 1,5% en nog iets. Die componenten zijn vrij besteedbaar,; Als vakantiegeld, als maandelijkse uitbetaling, als eindejaarsuitkering, ten behoeve van bovenwettelijkevakantieuren en dus ook aan opleiding. Allemaal te lezen in de door mij vermelde bronnen.
Maar om het IKB volledig als scholingsbudget te bestempelen vervolgens te vergelijken met het scholingsbudget uit CAO's die wel een onderscheid maken in de eerder genoemde componenten, is appels met peren vergelijken.
Kortom: fakenews. Jamer dat ook u daarin trapt.
Door Wietske op
BB ais in handen van BIZA en VNG, en zij gebruiken dit als communicatiemiddel.vccvo
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
@Criticus, in de kop van het artikel gaat het over het scholingsbudget, dat moet dus worden gebruikt voor scholing, of lees ik het nu verkeert? En vakantiegeld gebruik je dus voor vakantie. Je eindejaarsuitkering mag je zelf invullen. Ff goed begrijpend lezen dus en geen ongerijmde conclusies bedenken die je zelf ongeloofwaardig vind. Zo hebben wij een wethouder die nauwelijks verstand van RO heeft en daarom wat standaard ambtelijke stukken oplepelt als er vragen komen, een cursus zou meer dan welkom zijn voor deze voormalige kroegbaas.
Door Criticus op
@nico
U gebruikte dus vroeger uw vakantiegeld en eindejaarsuitkering voor scholing? Waarom geloof ik dat niet...
Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
Ik begrijp uit onderstaande commentaren dat het budged dus nauwelijks gebruikt wordt voor broodnodige (bij)scholing maar voor andere zaken. Dat is natuurlijk bijzonder jammer want dat gaat dan ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening dat in sommige gemeentes op een bedroevend laag niveau staat.
Door Spijker (n.v.t.) op
Eens met criticus. Bovendien is budget hebben en budget (kunnen) besteden ook nog een dingetje.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers