of 62688 LinkedIn

Hoge uitstroom van personeel in sociaal domein

In vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers in het sociaal domein. Een belangrijke vertrekreden is gebrekkige ondersteuning door de direct leidinggevende. Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van leidinggevende en betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

In vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers in het sociaal domein. Een belangrijke vertrekreden is gebrekkige ondersteuning door de direct leidinggevende.

Andere belangrijke redenen om te vertrekken zijn de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk. Salaris is wel een reden om te oriënteren op ander werk, maar blijkt zelden de reden om daadwerkelijk te vertrekken uit het sociaal domein.

 

Doorgroeien

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ dat onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) deed in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van leidinggevende en betere ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

 

Uitdaging

Gelet op wat de belangrijkste vertrekredenen zijn, kunnen individuele werkgevers volgens de onderzoekers de grootste impact hebben op het behouden van werknemers. Op elk van de vier belangrijkste vertrekredenen hebben werkgevers zelf de meeste invloed, maar tegelijkertijd valt de onderzoekers op dat minder dan de helft van de werkgevers daarin investeert.

Een van de adviezen is je als werkgever te professionaliseren, bijvoorbeeld door te gaan voor een stempel voor goed werkgeverschap. Daarbij is van belang dat vooral ook samen te ontwikkelen met de werknemers. Daarnaast moeten leidinggevenden de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen en hen in staat te stellen het goede gesprek met medewerkers te voeren. Belangrijk is verder het creëren van uitdagende loopbaanpaden en inzetten op het versterken van de autonomie van medewerkers.

 

Landelijke prioriteit

De ‘stempel voor goed werkgeverschap’ vraagt volgens de onderzoekers ook om betrokkenheid van andere partijen en inzet op landelijk niveau. Van elkaar leren, het delen van goede voorbeelden kan worden versterkt.

De aanbeveling is om het behoud van medewerkers in het sociaal domein een landelijke prioriteit te maken. Dat is noodzakelijk, aangezien dit volgens de onderzoekers ‘één van de grootste vraagstukken voor de komende jaren is.’ Ondanks de huidige hoge uitstroom is de missie niet kansloos. ‘Negen op de tien medewerkers in het sociaal domein geeft aan de inhoud van het werk leuk te vinden. Daar spreekt passie uit. Dit vormt een mooi en krachtig vertrekpunt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.