of 59190 LinkedIn

Herkansing voor normalisering

Het is nog lang geen gelopen race, maar de Eerste Kamer behandelt op 27 september opnieuw het initiatiefwetsvoorstel voor normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Volgende maand wordt het langverwachte initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wederom behandeld. De Eerste Kamer buigt zich opnieuw over de inmiddels slepende kwestie. Sommigen denken zelfs dat we in Nederland niet aan normalisering toe zullen komen, althans niet tijdens de huidige kabinetsperiode. Deskundigen houden de veelbesproken wet nog maar eens tegen het licht voordat de senaat dit op 27 september doet.

Minder bureaucratiie
Meer mogelijkheden bieden aan ambtenaren, dat was de gedachte achter de normalisatie. Het zou vanuit het private eenvoudiger worden om over te stappen naar de marktsector en vice versa. Ook was het de bedoeling dat de wet zou leiden tot minder bureaucratie. Het moet gaan gelden voor circa 80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren. 


Klein verschil

Toch verschillen de huidige rechtsposities tussen ambtenaren en overige werknemers minder van elkaar dan velen denken, aldus Barend Barentsen, hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector aan de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden/CAOP. Hij betoogt in een publicatie van de Leerstoel:  ‘De civiele arbeidsverhouding is minder tweezijdig, minder contractueel dan weleens wordt gedacht. De werknemer is werkzaam onder het gezag van de werkgever en moet diens redelijke voorschriften opvolgen,' benadrukt Barentsen. 'In de rechtspraak van de Hoge Raad is aanvaard dat uit goed werknemerschap kan voortvloeien dat een werknemer een eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden of zelfs de functie heeft te accepteren. Net als voor overheidswerkgevers is de aanwijzings- en wijzigingsbevoegdheid van de civiele werkgever niet onbegrensd,' meent de hoogleraar. 'Naarmate de belangen van de werknemer groter zijn, dan wel de impact van de maatregel zwaarder is, zal de werkgever zijn beslissing beter moeten motiveren en meer rekening moeten houden met de belangen van de werknemer.’

 
Werkgever is wetgever 

Veelgehoorde kritiek van onder meer vakbonden is dat de overheidswerkgever tegelijkertijd ook wetgever is. Hans Borstlap, tot voor kort lid van de Raad van State en gewezen voorzitter van de Commissie Borstlap vindt dan ook dat bewindslieden hierin een taak te vervullen hebben. ‘Laat de betrokken ministers de Tweede Kamer in voorkomende gevallen wijzen op het belang van terughoudendheid in hun rol als medewetgever over zaken die behoren tot het terrein van de sociale partners of van de werkgevers en werknemers in de publieke sector.’

 
Niet op barricaden 

Renate Bos, bestuurder bij de FNV verklaart waarom ambtenaren niet snel op de barricaden staan, zelfs toen het vijf jaar lang niet lukte om een cao af te sluiten. ‘Veel ambtenaren hebben het gevoel dat zij niet vooraan, zelfs niet ergens halverwege, mogen staan als het gaat om goede arbeidsvoorwaarden. Zij werken immers voor de publieke zaak en ze hebben het eigenlijk toch al goed. Protesteren tegen de politieke werkgever, die immers democratisch besloten heeft dat zij er niets bij krijgen, lijkt erg moeilijk en misschien wel in strijd met hun ambtelijke loyaliteitsplicht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ernst (beschouwer) op
@Een ander geluid:
Als je als ambtenaar niet snapt waar de principiële gevoeligheid ligt bij het opheffen van de ambtenarenstatus, werk je vast bij de gemeentereiniging ofzo. Iedereen die wel eens met bestuurders te maken heeft, heeft oogkleppen op (of een te dure hypotheek) als hij/zij voor normalisatie is.
Door Henk de B. op
@'Een ander geluid' Doe maar lekker populistisch en sluit de ogen voor het (wel degelijk aanwezige en nuttige) onderscheid.
Door Een ander geluid op
Ik hoop dat 1e kamer instemt. Wet is om populistische redenen tot stand gekomen. Nu blijkt dat dat het de overheid wel eens geld zou kunnen kosten wil men snel terug.

Ik denk (als ambtenaar) dat het goed is dat we dat kunstmatige onderscheid verwijderen en ambtenaren als normale werknemers gaan behandelen. Weg met de politieke primaat (eenzijdige 0-lijn) en andere rare oplossingen (eigen risicodrager voor ww). Gewoon echte onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers (en dus geen politici) en een echte rechter die onafhankelijk oordeelt (ipv een of andere bestuursrechter die aan elkaar hangt van politiek bemoeienis). Ik denk dat we als ambtenaar beter af zijn. Zijn we ook van dat afgrijselijke label 'ambtenaar' (en vooroordeel) af.
Door Alexander (oud-raadslid) op
er zijn meerdere onderzoeken die in de zelfde richting wijzen van er is geen bevoordeling van ambtenaren, wat het oorspronkelijke vertrekargument was. Mijn conclusie is derhalve dat het wetgeving voor de bühne is. Jammer voor D66, dat bepaalt geen populistische partij is maar het hier lijkt te zijn.
Door anand (adviseur) op
Welk probleem lossen we op met de normalisering van de rechtspositie?
Volgens mij gewoon een speeltje van D66, net als het referendum dat een uitslag gaf die D66 niet paste.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Waar verschil is, moet ook verschil worden gemaakt. Een ambtenaar is nu eenmaal geen gewoon werknemer en daarom moet hij/zij niet in een frame gewrongen worden dat hem/haar niet past.