of 59250 LinkedIn

Helft minder externe inhuur

Nog maar 11% van de gemeentelijke loonsom gaat op aan externen. Ook de eigen loonsom wordt minder: in 2014 zijn er 13.000 gemeenteambtenaren minder.

Gemeenten geven fors minder uit aan de inhuur van externen. Nog maar 11 procent van de loonsom gaat er aan op. Ook in het eigen personeelsbestand gaat het mes: eind 2014 zijn er 13.000 gemeenteambtenaren minder.

Daling
De daling van de uitgaven aan externe inhuur blijkt uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor 2011 van het A+O fonds Gemeenten. Sinds de nulmeting in 2009 zijn de uitgaven aan externe inhuur als percentage van de loonsom gedaald van 20 tot 11 procent. In de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) is het percentage in drie jaar zelfs gehalveerd. Alleen bij de gemeenten met 100.000 of meer inwoners (exclusief de G4) blijft de inhuur stabiel op 16 procent van de loonsom.

Klappen
De uitkomsten sporen met een eigen inventarisatie van Binnenlands Bestuur van de jaarcijfers van de grootste externenbureaus, vorige week. Daar kwam een gemiddelde omzetdaling van 30 procent naar voren bij leveranciers van externe krachten aan de publieke en semi-publieke sector. Nog groter waren de klappen voor de detacheerders die externen aan gemeenten leveren. Een krimp van bijna 40 procent was in die markt niet uitzonderlijk.

Ontwikkeling externe inhuur in procenten van de totale loonsom 

 

Alle gemeenten 11 % 15 % 19 %
G4 9 14 19
100.000+ 16 16 20
50-100.000 10 14 21
20-50.000 10 13 15
10-20.000 11 15 13
<10.000 11 19 15

 

 

Meer ICT en juridisch
Opvallend is volgens het A+O fonds-onderzoek dat de beleidsgevoelige inhuur – voor interim management, organisatie- en formatieadvies en communicatie- en beleidsadvies – een kleiner deel van de uitgaven aan externe inhuur is gaan uitmaken. De beleidsondersteunende inhuur bestaat grotendeels uit de inhuur van ict. Dat ict-aandeel is verder toegenomen vorig jaar. Ook zijn gemeenten een groter beroep gaan doen op juridisch advies. ‘Dat hangt waarschijnlijk samen met bezuinigingen bij de gemeente en het aanpassen van de bezetting.’

Eigen bezetting
Gemeenten bezuinigen niet alleen op externe inhuur, ze doen dat ook op de eigen bezetting. In bijna 60 procent van de gemeenten hebben bezuinigingen geleid tot een personele reductie. Het ging in die gemeenten gemiddeld om een bezuiniging van 3,9 procent op de omvang van het personeelsbestand.

De meest gebruikte manier waarop de bezetting is teruggebracht, is door het selectief vervullen van vacatures. Maar ook het niet verlengen van tijdelijke contracten is een belangrijke methode geweest om de bezetting terug te brengen.

Verdere afname
De bezuinigingen zijn volgens het onderzoek van het A+O fonds Gemeenten nog niet voorbij: voor dit jaar wordt opnieuw een afname van de bezetting verwacht van 4 procent. En voor de komende drie jaar verwacht bijna 80 procent van de gemeenten een verdere afname van de formatie met gemiddeld 7,5 procent. In absolute aantallen betekent dat een afname met 13.000 gemeenteambtenaren. Nu zijn er nog 177.000 werkzaam. Die verwachte daling als gevolg van de bezuinigingen komt ongeveer overeen met het aantal medewerkers dat in de komende drie jaar ‘natuurlijk’ zal uitstromen. Toch zal volgens het A+O fonds Gemeenten ‘een dergelijke inkrimping van de bezetting niet meer kunnen worden gerealiseerd met het onvervuld laten van ontstane vacatures’ en zijn extra maatregelen nodig.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door F. van Etten (Directeur) op
Wij hebben onze externe inhuur drastisch verlaagd met het gebruik van skillsearch.eu

Al onze werknemers hebben nu een profiel met al hun vaardigheden en voordat we gaan inhuren kijken we eerst intern of we niet iemand in huis hebben die we kunnen inzetten.
Door Henk Eleveld (interim-manager) op
0. Over inhuur door gemeenten is veel gezegd end at zal wel blijven ook. Relativeren aan beide kanten is niet onhandig.
1. Teveel van het goede is ook slecht.
2. Wie nooit te weinig heeft heeft soms teveel, oftewel: wie nooit inhuurt moet wel teveel mensen hebben, wie teveel inhuurt heeft zijn organisatie evenmin op orde.

Henk Eleveld
Door Ch. spiro op
Toch nog steeds 10% van de loonsom voor externe inhuur: kunnen wij zo slecht plannen? Ik vind het nog steeds extreem veel.
Door henk op
Ook hier zie je dat de overheid voor jongeren niet meer aantrekkelijk is. Toenemende werkdruk, geen instroom of input van externen, een slechte cao en laag betaald. De overheid is voor niemand meer aantrekkelijk. Zelfs niet voor externen
Door PJW (projectmanager ICT) op
Wat óók opvalt is dat overheden met grote regelmaat aanvragen doen voor externen en die weer intrekken met de aantekening 'aanvraag is intern ingevuld'.

Onnodig tijdverlies dus, maar ook een signaal dat de werkdruk intern dus toeneemt. "Jij hebt van ons allemaal nog wel wat tijd over, neem jij dat er even bij?"
Je kunt natuurlijk blíjven bezuinigen, ook op formatieplaatsen. Maar maak dan nu vast een potje Onvoorziene Kosten, vanwege uitval door burnout.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Bezuinigen betekent over het algemeen ook minder investeren en dus kan ook worden volstaan met minder personele capaciteit. Daarnaast zullen gemeenten (eindelijk) ook iets gaan doen aan onnodige regelzucht, efficiëncy e.d. Kortom: het is gewoon een kwestie van de tering naar de nering zetten!
Door Mark de Vries (arbeidsmarktdeskundige) op
Minder ambtenaren, minder inhuur. De bezuinigingsdoelen op dit vlak lijken te worden bereikt.
Maar is de overheid ook minder gaan doen? Wat betekent dit voor de werkdruk van de overgebleven ambtenaren.
Wordt het werk dat niet door ambtenaren wordt gedaan nu vaker uitbesteed dan door inhuurders uitgevoerd?
Wat doet men om met die kleinere groep ambtenaren toch dezelfde verwachtingen van de burger/politiek te voldoen? Of hebben die de lat ook een stuk lager gelegd...
Merken gemeenteambtenaren dat dit in lijn loopt met elkaar, of zijn de verwachtingen veel minder afgenomen dan de beschikbare capaciteit?
Door Niet bang van Haagse bluf op
Ik heb gemerkt dat de gemeente Den Haag een wereldjurist als interimmer in heeft gehuurd, één met een cv op internet met zeer korte dienstverbanden dat te denken geeft.

Deze jurist weet blijkbaar niet dat een secretaris van de bezwaarcommissie personeelsbesluiten een coördinerende en diendende rol heeft. En dat men tot een aantal dagen voor de zitting plaatsvindt nog stukken die relevant zijn voor de waarheidsvindig kan insturen.

Maar ergerlijke is dat men een bezwaar tegen een personeelsbesluit niet kan onderscheiden van een integriteitsklacht. Dit verklaart wellicht ook waarom deze jurist steeds kortdurende klusjes heeft...

Want je bent meestal zzp'er als je ergens uitgewerkt bent...
Door Paul (Adviseur) op
@Guldemond. Dit is ten dele waar. Ik kan me het voorstellen voor aanbesteding waar kleine en middelgrote gemeenten geen volledige fte willen inboeken op dit expertise gebied. Aan de andere kant heb ik zeer vaak ervaren dat het management de eigen medewerkers niet vertrouwd of goed inschat zelf het werk te doen. En al snel "complex" roept en externe inhuur er bij haalt. Een voorbeeld hiervan is de inhuur van Atos voor het inrichten van een nieuw proces gekoppeld aan IT. Volkomen inefficient, na 9 maanden getoredeerd, en toen zelf opnieuw ontworpen samen met de medewerkers binnen een maand en vele malen meer besparingen.
Door J.J. Guldemond (directeur veiligheid adviesbureau) op
Dat gemeenten moeten bezuinigen op inhuur van externen en volgens verwachting en uit te leggen. Toch zullen gemeenten altijd een beroep moeten blijven doen op externen op momenten dat expertise of capaciteit binnen eigen muren niet voor handen is. Blijft over dat slimme capaciteit inzet en effectiviteit van werkwijze een goede afweging in de toekomst van het nieuwe werken zal stimuleren