of 64707 LinkedIn

Halsema sprak ambtenaren over onveiligheidsgevoelens

41 ambtenaren van de gemeente Amsterdam schrijven in een interne brief aan burgemeester Femke Halsema dat een deel van de Marokkaans-Nederlandse medewerkers zich niet langer veilig voelt in de eigen organisatie. Alle medewerkers die de brief hebben getekend zijn direct uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Halsema en gemeentesecretaris Peter Teesink.

41 ambtenaren van de gemeente Amsterdam schrijven in een interne brief aan burgemeester Femke Halsema dat een deel van de Marokkaans-Nederlandse medewerkers zich niet langer veilig voelt in de eigen organisatie. Alle medewerkers die de brief hebben getekend zijn direct uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester en gemeentesecretaris Peter Teesink.

Vermoedens onjuist
In de brief, waar NRC Handelsblad de hand op heeft weten te leggen, staat dat medewerkers met een Marokkaanse achtergrond het gevoel hebben dat zij onder een vergrootglas liggen vanwege de manier waarop ex-topambtenaar Saadia Ait-Taleb is aangepakt. Ze werd ervan beschuldigd de spil te zijn in een ‘Marokkanennetwerk’ dat elkaar zou bevoordelen. Vervolgens ontsloeg de gemeente haar en deed aangifte, waarop de politie een groot onderzoek opende met observaties en telefoontaps. Uiteindelijk bleken de vermoedens niet te kloppen.

'Fouten erkennen en herstellen'
Nu zeggen de ambtenaren, die op allerlei plekken binnen de gemeente werken, ‘bezorgd te zijn over de organisatie’. Als ‘direct gevolg’ van de zaak zouden diverse ambtenaren al zijn vertrokken of nog ziek thuis zitten, citeert NRC uit de brief. De affaire zou medewerkers van Marokkaanse afkomst extra hebben aangegrepen, omdat de beschuldigingen zich richtten op medewerkers met die achtergrond. De briefschrijvers eisen dat de gemeente Amsterdam haar fouten in de zaak-Saadia niet alleen erkent, maar ook herstelt.


'Onacceptabel'
Burgemeester Halsema is zich zeer bewust van de gevoelens van onveiligheid bij medewerkers naar aanleiding van gebeurtenissen uit het verleden, laat zij in een geschreven reactie weten. Dit is voor haar ‘onacceptabel’. ‘Daarom worden er intensief gesprekken gevoerd om het gevoel van veiligheid te vergroten. Alle medewerkers die de brief hebben getekend zijn direct uitgenodigd voor gesprek met de burgemeester en de gemeentesecretaris.’

Persoonlijke gesprekken
Die bijeenkomst heeft volgens Halsema binnen een week plaatsgevonden en had een hoge opkomst. Na dit gesprek heeft gemeentesecretaris Peter Teesink nog twee bijeenkomsten belegd. Aanvullend voert Teesink persoonlijke gesprekken met medewerkers en worden ook organisatieonderdelen in groepsverband betrokken. Dit heeft als doel het gevoel van veiligheid te vergroten en het geschade vertrouwen te herstellen. De vorderingen wordt in nauw overleg met de briefschrijvers afgestemd, aldus de burgemeester.

Schriftelijke vragen
DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti heeft aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 4 en 5 november mondelinge vragen te willen stellen over 'de angstcultuur en onveiligheid van Amsterdamse gemeenteambtenaren met Marokkaanse wortels die is ontstaan door de afhandeling van de zaak Saadia Ait-Taleb binnen de gemeente Amsterdam'.

UPDATE 4 NOVEMBER
In reactie op bovenstaand bericht heeft de gemeente Amsterdam de interne brief naar de redactie van Binnenlands Bestuur gestuurd, nadat ze had gewezen op 'onwaarheden' in de berichtgeving van NRC: 

- De gemeente stelt dat het woord 'Marokkaans' niet voorkomt in de brief. Het zou gaan om een divers gezelschap. Dat laatste geldt in ieder geval voor de ondertekenaars. Het woord 'Marokkaans' komt niet voor in de brief. Onder het kopje 'Collega’s die met wantrouwen worden geconfronteerd' staat wel: 'We hebben signalen dat collega’s van niet-westerse afkomst en met name collega’s met een islamitische geloofsovertuiging hebben ervaren dat zij “bij associatie” met wantrouwen werden geconfronteerd naar aanleiding van de “affaire Saadia”.'

- De gemeente stelt dat de gemeente Saadia nooit heeft beschuldigd van 'het runnen van een netwerk dat zichzelf bevoordeelde'. 'Dat schreef de Telegraaf ooit, maar is niet waar.'

- De gemeente benadrukt dat Saadia is ontslagen vanwege belangenverstrengeling. 'Dat heeft tot twee keer toe stand gehouden bij de rechter. De gemeente kreeg gewoon gelijk.'

- Tot slot maakt de gemeente duidelijk dat de strafzaak van het Openbaar Ministerie is geseponeerd. 'Dat ging over fraude. Dat is een zwaarder vergrijp dan belangenverstrengeling en kon niet bewezen worden.'

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rellie op
@ Hoek. Nee. Dit zijn doorgewinterde vakmensen waar naar volstrekt niet meer geluisterd wordt omdat ze door het stadhuis en die entourage al lang als white trash worden gezien.
Door Inez op
@pierre en @Jurgen, deze ambtenaren hebben wel degelijk reden om zich onveilig te voelen!
Sommigen van hen werden afgeluisterd, een heeft een reprimande gekregen omdat hij contact had gehad met mw. Ait-Taleb.

Zie https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/03/om-deelde-s …
"De gemeente Amsterdam heeft in de zaak tegen de ontslagen radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb de beschikking gehad over het volledige strafdossier dat talloze onderschepte privé-berichten en telefoongesprekken tussen ambtenaren bevat. De gemeente heeft de informatie gebruikt om een ambtenaar een reprimande te geven, en met medewerkers van de gemeente voorafgaand aan de zaak tegen Ait-Taleb hun getuigenis door te nemen."
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op


Citaten uit de Volkskrant van 27 augustus:

* Om de affaire met antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb eindelijk af te kunnen sluiten, is de gemeente Amsterdam bereid om een minnelijke regeling te treffen. Dat vertelde burgemeester Femke Halsema donderdag in een debat over de kwestie in de Amsterdamse gemeenteraad.

* Bij het ambtenarengerecht: In dit proces oordeelde de rechter dat Ait-Taleb vanwege privécontact met Said J. ‘in elk geval de schijn van belangenverstrengeling heeft laten ontstaan, door met een zakelijke relatie ook een privérelatie te onderhouden’.

Hoewel Ait-Taleb in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak, lijkt ook deze ambtenarenrechtelijke procedure van de baan nu de gemeente in gesprek wil. Wat de minnelijke regeling precies zal behelzen, wilde Halsema niet vertellen. De burgemeester vroeg de gemeenteraad tijd en ruimte om tot een redelijk vergelijk met Ait-Taleb te kunnen komen.

Belangenverstrengeling bij een geheime operatie. ???? Kunnen geheime operaties succes hebben door het volgen van alle interne richtlijnen???

In Amsterdam schijnt men die illusie te koesteren. Halsema moet beter weten en ook de vermeende belangenverstrengeling direct in te trekken.
Door ben (jurist) op
brief met een f natuurlijk
Door ben (jurist) op
Ik zou zeggen; ga het gesprek aan om na te gaan waar het gevoel van onveiligheid vandaan komt. Dit zijn 41 mensen die verspreid over allerlei afdelingen werken. Waarom dat gevoel omdat een ambtenaar met dezelfde achtergrond een conflict met de gemeente heeft. Concreet zal men toch het werk hetzelfde uitvoeren als altijd en met dezelfde collega's en leidinggevenden. Ik denk dat de mensen die deze briev hebben geschreven juist ook met hun directe leidinggevende en met hun collega's moeten praten over hun gevoel.
Door jurgen (sociaal domein) op
Pierre, u heeft volkomen gelijk! Daar voelen zich Nederlandse ambtenaren met een marokkaanse achtergrond zich maar meteen onveilig omdat een Marokkaans-Nederlandse ambtenaar iets heeft meegemaakt. Ik voel me ook niet meteen onveilig wanneer een collega (Nederlandse) iets is overkomen. Oo ik heb er zo'n last van cultuur...
Door jurgen (sociaal domein) op
Pierre, u heeft volkomen gelijk! Daar voelen zich Nederlandse ambtenaren met een marokkaanse achtergrond zich maar meteen onveilig omdat een Marokkaans-Nederlandse ambtenaar iets heeft meegemaakt.
Door Pierre (Ambtenaar) op
Als je, je werk naar eer en geweten doet hoef je, je toch niet onveilig te voelen.
Door Hoek (Ambtenaar) op
@Rellie: ja, und? Wat is uw punt? Deze 41 moeten hun mond houden omdat anderen ook onrecht aangedaan is?
Door Rellie (Terschellinger) op
Van vroeger ken ik veel ras Amsterdammers in de nautische sector van Amsterdam. Die worden witheet van het diversiteitsbeleid daar. Krijgen ze op eens een nauwelijks Nederlands sprekende allochtoon zonder nautische achtergrond als baas. Denk maar niet dat die bij hun eigen baas - laat staan de burgemeester en zo - hun gevoel kwijt kunnen. De (concept) ontslagbrieven liggen al klaar. Maar het is een uitstervende soort: de meesten wonen er al lang niet meer en hunkeren naar hun pensioen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers