of 63998 LinkedIn

Haarlemse klachtencommissie oneens met Ombudsman

De klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem is het niet eens met het oordeel van de Nationale Ombudsman over haar deskundigheid en voortvarendheid in de behandeling van een klacht van een gepeste hoge ambtenaar. De gemeente kiest intussen wel voor de inrichting van een meldpunt integriteit.

De klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Haarlem vindt dat de Nationale Ombudsman ten onrechte twijfelt aan haar deskundigheid en voortvarendheid in de behandeling van een klacht van een gepeste hoge ambtenaar.

Maatregelen

Dat antwoordt het Haarlemse college op vragen van SP-fractievoorzitter Frits Garretsen naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur over de uitspraak van de Nationale Ombudsman van eind december 2013. Garretsen wilde weten of het college sindsdien maatregelen had genomen om de werkwijze en kwaliteit van de adviezen van de klachtencommissie te verbeteren.


Ambtenaar vertraagde zelf

De commissie vindt zichzelf wel deskundig en wijt de vertraging in de behandeling van de klacht van de ambtenaar aan haarzelf. Destijds wraakte de ambtenaar de commissie, omdat ze de leden niet onafhankelijk en ondeskundig vond. Volgens de commissie was dat een belangrijke reden voor de vertraging, aangezien de klachtenregeling niet voorzag in een wrakingsprocedure. De commissie adviseerde het college voortaan een wrakingsprocedure op te nemen in de nieuwe klachtenregeling.


Herziening integriteitsbeleid

Volgens Garretsen is de klaagster tevreden met de antwoorden van de commissie. Ze wil deze gebruiken in een hoger beroepszaak voor de bestuursrechter. Het college heeft het advies van de klachtencommissie meegenomen in de modernisering van de klachtenregeling ongewenste omgangsvormen die op zijn beurt weer onderdeel is van de herziening van het integriteitsbeleid. Deze herziening is vorige week naar de raad gestuurd. 


Bang om fouten te maken

Zelf noemt Garretsen de reactie van de klachtencommissie een “automatische reflex”. ‘Ik geloof natuurlijk de Ombudsman.’ Hij ziet in die reflex een verband met de ambtelijke cultuur in Haarlem waarin ambtenaren bang zijn om fouten te maken. ‘Daardoor houden ze erg aan regels vast. En soms juist niet, zoals bij integriteitskwesties. Ambtenaren moeten niet bang zijn om fouten te maken en er open over zijn als dat wel gebeurt. Ze moeten er beter mee leren omgaan.’


Wethouder moet proactiever zijn

Op de ambtelijke cultuur en de bestuurscultuur is behoorlijk wat kritiek geweest vanuit de politiek, maar ook van ondernemers en bewoners, aldus Garretsen. Hij wijst op een voorstel van burgemeester Bernt Schneiders over de bestuursstijl dat afgelopen donderdag in de commissie bestuur is besproken en volgens Garretsen door een meerderheid wordt gedeeld. ‘Een van de aanbevelingen is dat de wethouder meer aan de knoppen moet zitten van het ambtelijk apparaat. Van oudsher heerst, zwart-wit gezegd, de cultuur dat de ambtenaar het voor het zeggen heeft. Maar de wethouder zou pro-actiever moeten zijn en niet moeten afwachten tot stukken komen.’


Meldpunt integriteit

Een nieuwe integriteitsbeleid was ook zeker nodig, vindt Garretsen. ‘Vorig jaar stapte een D66-wethouder op wegens een integriteitskwesie, waarna alle wethouders zijn gescreend door een extern bureau. Ook daarna kwam ik nog dingen tegen waar ik mijn twijfels over had.’ Samen met de VVD is hij vanaf dit voorjaar bezig integriteit op de agenda te krijgen. ‘De gemeentesecretaris is hier de laatste jaren ook goed mee bezig.’ De partijen wilden een meldpunt integriteit voor mensen van zowel binnen als buiten de gemeente. ‘Het college stelt nu alleen een intern meldpunt voor. Dat vinden we jammer en daar komen we nog op terug.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marianne den Broeder | WobShop (Informatiemanager / Wobspecialist) op
Met de vriendelijke hulp van de raadsgriffie heb ik het brondocument er even bij gezocht. Het staat hier: http://j.mp/Collegeantwoord. Verkrijgbaar zonder Wobverzoek, gratis, gewoon online.

Wat blijkt? De simpele vraag van de SP was: heeft het college eigenlijk wel iets gedaan met de kritiek van de Nationale Ombudsman uit 2013? En het antwoord van het college, met veel omhaal: we gaan dit najaar werken aan een plan van aanpak voor de actualisering van het integriteitsbeleid, en dan nemen we die kritiek van de Nationale ombudsman mee. Nog korter: Nee. Maar we gaan er over een paar maanden over nadenken.

Kom op, het is nu twee jaar later, al die tijd is er niets gebeurd, en nu gaat het college werken aan een plánnetje????? Hoe lang gaat dit nog duren? Dit maakt wel duidelijk hoe de prioriteiten liggen. Ik hoop dat het wakkere raadslid Frits Garretsen goed blijft porren!
Mijn advies aan hem: meteen na het najaar (dus: begin winter, 21 december 2015) opnieuw artikel 38 vragen naar de inhoud van het beloofde plan van aanpak.

Door ralph mooijekind op
beste sr. juridisch adviseur, dank voor je reactie! wil je contact met mij opnemen? ik wil graag je verhaal horen. niet uit sensatie, maar om ervan te leren!
Door Haarlems Zwartboek op
Het is al jaren een verstrengeld en gecorrumpeerd zootje bij de gemeente Haarlem, de afdeling Juridische Zaken voorop. Hier een recente ervaring van een burger:
https://www.haarlemszwartboek.nl/2015/09/05/gero …
Door voormalig sr. juridisch adviseur gemeente Haarlem op
rectificatie in mijn reactie: 3e regel van onder: "niet ontvankelijk" moet uiteraard "ongegrond" verklaard zijn.
Door voormalig sr. juridisch adviseur gemeente Haarlem op
Het artikel valt binnen de categorie : "KAN NIET WAAR ZIJN!! Ik kan bevestigen dat dit inderdaad niet waar is. Het artikel en de antwoorden raken de waarheid niet eens. Ik was degene die het overkwam bij deze gemeente en kan het weten. Daar Joris Luyendijk recent een boek met de aangehaalde titel heeft geschreven en op 24 november a.s. ook spreekt op het Congres van de Dag van de Integriteit 2015 raad ik hem aan om een tweede boek met deze titel te schrijven en dan over de integriteit bij de overheid. De eer in het artikel aan de gemeentesecretaris over een bijdrage aan integriteit is volstrekt misplaatst. Als er iemand niet thuis was toen er een melding kwam van integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen dan was het de gemeentesecretaris.
Een jaar na de melding liet hij bijv. voor 22.000 euro een onderzoek doen door CAPRA bij de pesters om een onderlegger te hebben voor ontslag. De melding officiele integriteitsschendingen zijn niet eens onderzocht. In een contract van de medische dienst stond dat de bedrijfsarts van Haarlem een bonus kreeg voor iedere dag dat ze een ambtenaar eerder aan het werk kregen. De bedrijfspsycholoog gaf aan niets tegen het pesten te kunnen doen, omdat de leidinggevende volgens het contract de regie voor herstel had. Daar hij één van de pesters was en zelf ter discussie stond, adviseerde de bedrijfspsycholoog rechtstreeks contact op te nemen met de Arbeidsinspectie. De gemeente wilde aanvankelijk geen gesprek en diende direct er na een klacht in tegen de inspecteur wegens o.m. vooringenomenheid. Deze klacht is na onderzoek door het Ministerie niet ontvankelijk verklaard.
De eerste klus van de nieuwe integriteitscommissie zou kunnen zijn onderzoek naar de juistheid van de antwoorden op de vragen van het SP-lid.
Door Mr. R. M. Dalmijn op
Komt er dan ook een wrakingskamer die het wrakingsverzoek gaat beoordelen ? En is het dan ook mogelijk deze wrakingskamer te wraken? Wellicht wil BB eens per casus een financiële paragraaf aan het artikel toevoegen om te zien wat een beschreven procedure de samenleving heeft gekost , dit dus uiteraard los van de schuldvraag. De gemene burger betaalt het tenslotte links en rechtsom toch.
Door Paul Kemperman (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
Er zijn maar weinig overheidsinstanties die uit zichzelf tot het oordeel komen dat ze een fout hebben gemaakt. Dat is te betreuren.

Nog pijnlijker is het dat bepaalde overheidsinstanties een oordeel van de Nationale Ombudsman naast zich neerleggen omdat ze kennelijk geen fout kunnen maken.

Wat een arrogantie van de gemeente Haarlem en dan een raadslid ook nog wijs maken dat de klagende ambtenaar tevreden is over het oordeel van de klachtencommissie, terwijl duidelijk is dat dit volstrekt niet het geval is en kan zijn.

Is het zo moeilijk voor het gemeentebestuur van Haarlem ruiterlijk toe te geven dat men fout zit? Een oprechte verontschuldiging zou zeker op zijn plaats zijn en hoeft maar te bestaan uit drie zinnetjes:
https://wijdoendatzo.wordpress.com/2015/08/10/op …
Door klokken van haarlem (integriteit van gemeenten) op
Erg wonderlijk dat deze ambtenaar tevreden zou zijn met de antwoorden van de commissie. Terwijl de commissie de vertraging aan deze ambtenaar wijt? Ook typerend om vertraging 'wegens het ontbreken van een wrakingsprocedure' de klager aan te rekenen. Ook als zo'n procedure er niet is, behoort een commissie uit zichzelf zich af te vragen of de leden wel deskundig en onafhankelijk zijn. En het rapport van de Nationale ombudsman was duidelijk.
Door ALLE ARSCH LOCHER (EIGEN KONT REDDEN?) op
Ambtenaren verschuilen zich achter wetten en regeltjes en als ze fout zijn geven ze al helemaal niet thuis en leggen dan graag de schuld bij de burger. Zelfs als de Nationale Ombudsman een vernietigend rapport schrijft gaan ze gewoon door. Ambtenaren passen altijd de hele trukendoos toe om gelijkhebbende burgers op een zijspoor te zetten, waarbij zelfs liegen, antedateren, vervalsen van documenten geoorloofd is. Kom nu niet met reacties dat dit niet zo is er zijn harde bewijzen genoeg dat deze opmerkingen correct zijn. Ambtenaren moten PE punten halen en wel jaarlijks. Veel ambtenaren kennen de wet die moeten uitvoeren en toetsen niet eens! Bij commentaar op slecht functioneren hebben ze enorme lange tenen en worden vaak vals. Geen wonder dat burgers niets van de ambtenarij moeten hebben.
Door Joske op
Geweldig zo'n ambtenaar die er tegen in gaat !

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers