of 59250 LinkedIn

Grote uittocht onder bibliothecarissen

Door bezuinigingen van provincies en gemeenten is de uitstroom van bibliothecarissen onverminderd hoog. Ook is de functie veranderd, de medewerker is vaker hoger opgeleid.

Het aantal mensen dat in bibliotheken werkt daalt in een razend tempo. Er vallen ook steeds meer gedwongen ontslagen onder de medewerkers, die grotendeels direct en indirect betaald worden door de gemeente. Vanaf 2011 is het aantal met veertien procent gedaald en ook in de toekomst verwachten bibliotheken weinig vacatures. Dat blijkt uit onderzoek van BibliotheekWerk, het Arbeidsmarkt en- Opleidingsfonds voor de openbare bibliotheken.

80 procent vrouwen

In 2014 werkten er ruim 6.800 medewerkers in de bibliotheekbranche, waarvan 80 procent vrouwen zijn. De uitstroom van medewerkers komt voor een deel door pensionering, zo’n 14 procent. Deze trend gaat door omdat zestig procent van de medewerkers vijftig jaar en ouder is. Maar een groot deel van het personeel vertrekt onvrijwillig. Zestig procent van de bibliotheken verwacht dat zij de komende jaren hooguit vertrekkende medewerkers vervangen en weinig vacatures hebben.
 
Flexibele arbeid 

De bezuinigingen van gemeenten en provincies leiden verder tot meer flexibele arbeid. Het percentage waarmee de gemeentelijke subsidie terugloopt, is lager dan de terugloop van budget voor personeel in dienstverband. Waarschijnlijk kiezen bibliotheken vaker voor tijdelijk personeel en hebben ze te maken met ontslagvergoedingen.


Andere taken
Tegelijkertijd verandert ook het takenpakket van de bibliothecaris. Er worden hoger opgeleide mensen aangetrokken en er wordt meer geïnvesteerd in scholing omdat de functie van bibliotheken is verbreed en gedigitaliseerd. Voorzitter BibliotheekWerk Jan Gommer: ‘Het gaat in de openbare bibliotheken tegenwoordig om veel meer dan boeken alleen. Zij voorzien in heel veel andere informatie en kennis. Je kunt er ook debatten, lezingen en educatieve activiteiten volgen en ze brengen kunst en cultuur dichter bij de mens. Bibliotheken zijn een beleving geworden.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Je kunt politici natuurlijk niet overal en altijd de schuld spelen. Belangrijk is dat bibliotheken in deze tijd van digitalisering en e-books vooral zelf tijdig inspelen op nieuwe innovatieve ontwikkelingen (samenwerking, ook op het gebied van veel andere maatschappelijke beleidsterreinen, fusie). Ook marketing is/blijft voor veel bibliotheken een nog steeds nauwelijks ontdekt terrein. Streekwoorden moeten o.a. zijn: een zo commercieel mogelijke exploitatie voor producten waarnaar vraag is.
Door Hor op
Logisch, nieuwe Nederlanders kijken schotel.
Door J. van Doremalen (bevlogen bibliotheekmanager) op
De meeste (politieke) bestuurders weten wel dat de bibliotheek meer biedt dan het uitlenen van boeken. Toch is de beeldvorming weerbarstig en werkt dat mee in de bezuinigingen. Bibliotheken bieden ook: literaire avonden, ondersteuning leesclubs, ondersteuning onderwijs met leesbevordering, (digitale) mediawijsheid en ouderbetrokkenheid. Ondersteuning taalontwikkeling 0-4 jarigen bij ouders, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven etc. Cursussen en ondersteuning voor ontwikkeling van basisvaardigheden voor laaggeletterden en digi-beten. Cursusaanbod i.s.m. de Volksuniversiteit of andere aanbieders. Gratis studieplekken. Gratis lezen voor 0-18 jarigen. Een fors groeiend aanbod Ebooks als extra gratis bij het bibliotheek-abonnement. Alles gericht op het streven de burger ( taal) ontwikkeling en participatie te bieden.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Helemaal eens met jhr Van Avazathe en Zottegem! Zij hadden een hele waardevolle functie kunnen vervullen op gebieden waar het onderwijs gaten laat vallen en ouders deze niet meer weten te vullen. Het is inderdaad zo dat de onze "toekomst" nog amper weet te articuleren laat staan weten wat het woord betekent. Het onderwijs is vooral geënt op hoe verkoop ik mezelf het beste en waar weet ik wat te vinden. Algemene kennisontwikkeling staat in de schaduw. Een goed boek echt lezen, er betekenis aan kunnen geven, de woorden uit de literatuur weten te gebruiken...en dan heb ik het alleen nog maar over taal... Het is goed dat we de pinindustrie hebben want onze "toekomst" kan ook niet meer teruggeven op iets meer harde valuta...; bedroevend!
Een mening heeft men echter allemaal en dat al heel vroeg in leeftijd; helaas niet "altijd" even gefundeerd, laat ik de dialoog maar even achterwege...
Door jhr Van Avazathe en Zottegem (kritische burger) op
Het is een politieke blunder van gemeentes dat men zoveel kansen heeft laten lopen.Men had bibliotheken een functie moeten geven bij huiswerkbegeleiding en buitenschoolse educatie. Veel jongeren kunnen niet goed lezen, ze plakken wat digitale werkstukjes in elkaar, maar het peil van algemene ontwikkeling is bedroevend laag. Van een verheffing van het volk begrijpen de consumptiesocialisten en baantjesjagers al 50 jaar niets meer. Bibliotheken hadden ook een rol kunnen spelen bij de culturele integratie van jongeren.