of 63428 LinkedIn

Grote behoefte aan nieuwe rijksambtenaren

Dat meldt de CDA-bewindsman de Tweede Kamer in een actualisatie van de meerjarige personeelsplannen. Beleidsintensiveringen en politieke en maatschappelijke actualiteit, zoals de Brexit, het Klimaatakkoord, het stikstofdossier, de versterking van diverse inspectiediensten zoals de Inspectie SZW en de NVWA, de gaswinning in Groningen en de toename van taken bij uitvoeringsorganisaties, hebben volgens Knops tot die grotere omvang van de rijksdienst geleid.

De afgelopen jaren is sprake geweest van een stevige groei van het aantal medewerkers binnen de rijksoverheid. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal vacatures. Ondanks de effecten van de corona-crisis gaat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken er vanuit dat de wervingsvraag de komende jaren nog steeds groot zal zijn.

Dat meldt de CDA-bewindsman de Tweede Kamer in een actualisatie van de meerjarige personeelsplannen. Beleidsintensiveringen en politieke en maatschappelijke actualiteit, zoals de Brexit, het Klimaatakkoord, het stikstofdossier, de versterking van diverse inspectiediensten zoals de Inspectie SZW en de NVWA, de gaswinning in Groningen en de toename van taken bij uitvoeringsorganisaties, hebben volgens Knops tot die grotere omvang van de rijksdienst geleid.

Beleidsfuncties
Een belangrijke factor is ook de vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing. De uitstroom vanwege pensionering loopt tot 2025 rijksbreed op tot 12 procent, gemiddeld 2 procent per jaar. Dat kan overigens per departement verschillen. De uitstroom tot 2025 vanwege pensionering bedraagt bijvoorbeeld voor de inspectiefuncties 15 procent, waar dit bij de beleidsfuncties 10 procent is.

Wervingsplannen
Naast pensionering is er ook een toename van externe mobiliteit, zodra de arbeidsmarkt voor medewerkers gunstig is. De afgelopen jaren is er sprake geweest van stevige economische groei met als gevolg een krappe arbeidsmarkt. Ook voor het rijk als werkgever is het volgens Knops merkbaar lastig om de juiste mensen te werven en te behouden. De stijgende vervangings- en uitbreidingsvraag hebben geleid tot een forse wervingsinspanning van alle departementen. In 2017 bedroeg het aantal vacatures 8.440, in 2018 waren dit er 13.087 om in 2019 verder toe te nemen naar 16.681.

Covid-19
De staatssecretaris stelt echter nadrukkelijk dat het kabinet zich ervan bewust is dat de huidige crisis als gevolg van de uitbraak van Covid-19 ingrijpende gevolgen zal hebben. ‘Die zullen ook hun sporen op het HR-domein achterlaten. Vanzelfsprekend kunnen op dit moment nog niet alle consequenties al worden overzien. Op een later moment zal beoordeeld worden wat de beleidsmatige impact op de diverse HR-prioriteiten is’, aldus Knops. ‘De verwachting is dat de wervingsbehoefte, ondanks de effecten van alles rondom Covid-19, ook de komende jaren nog relatief groot zal zijn. Op dit moment is nog geen afname van het aantal vacatures zichtbaar.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Stan Huizenga (beleidsmedewerker) op
Door het hele land bij veel gemeenten gewerkt. Veel totaal onnodige ambtenaren die d.m.v. mooie verhalen vechten voor hun bestaansrecht. Er zit immers niemand echt op hen te wachten. Verder een en al corruptie. Nee, bij de overheid oet je niet zijn.
Door Willem Kroon (Medewerker uitvoering beheer en onderhoud) op
Via allerlei regelingen zijn er mogelijkheden om ruim voor je pensioendatum met pensioen te gaan. Ik wil (wilde) nog graag een aantal jaar doorwerken maar dat werd mij niet gegeven en was ik 62 jaar dat ik mijn dienst verliet.
Door Mark op
Ik wacht nog steeds op de daling van het aantal rijksambtenaren na de overgang van het sociaal domein naar de gemeenten per 2015.

Aantal rijksambtenaren
2014 2015 2016 2017 2018
117000 117000 117000 118000 121000

Bron
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publi …

Door Peter87 (Pensionado vanuit Gemeentewerken) op
Ik zou wel eens willen weten wat voor werk Jan en Hans doen (of gedaan hebben) gezien hun ongezouten en ongefundeerde kritiek op "ambtenaren".
Volgens mij zijn die "suffe ambtenaren" hard nodig om de beleidsbepalers op de hoogte te brengen van het werkgebied van hun portefeuille.
Door Martijn op
@Hans: vertel eens wat meer dan over jouw Spannende Baan?
Door Hans op
Degenen die het qua opleiding zouden kunnen, zijn - een enkele uitzondering daargelaten - totaal niet geïnteresseerd in een baan bij welke overheid dan ook:suf en saai.
Door Jan op
Helemaal met Spijker eens! Mede ook omdat de financiële middelen niet tot in de hemel reiken zou een kritische blik op de noodzakelijkheid van al die ambtenaren geen kwaad kunnen!
Door Spijker (n.v.t.) op
In relatie met het huidige uitgavenpatroon en de inkomsten op korte tot middellange termijn voor het Rijk (Coronacrisis) is een kritische beoordeling van het opvullen van mogelijke vacatures strikt noodzakelijk. Een terugloop van het personeelsbestand hoort trouwen ook bij de decentralisaties van de afgelopen jaren richting Gemeenten.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers