of 64621 LinkedIn

Groningen dupe vernieuwing Rijksdienst

Hans Bekkers Reageer
Door bezuinigingen op Rijksdienst gaan vooral buiten de Randstad arbeidsplaatsen verloren. De bonden vrezen dat er geen vervangend werk komt.

Ambtenaren in Groningen en Zuid-Holland worden onevenredig zwaar getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Nergens vallen relatief gezien zoveel ontslagen als in die regio’s.

 

Het kabinet heeft bij haar aantreden in 2007 afgesproken om tot en met 2010 het aantal arbeidsplaatsen bij het Rijk te verminderen met 12.800. Het gaat om banen op de departementen, maar ook bij de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) van het Rijk, zoals de Belastingdienst en het UWV. Gedwongen ontslag is hierbij volgens verantwoordelijk minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) niet aan de orde. Zij heeft met de vakbonden de afspraak dat alles in het werk wordt gesteld om mensen van werk naar werk te begeleiden.

 

Volgens Binnenlandse Zaken, rapporterend over de voortgang en de verdeling van de bezuinigingen over de verschillende regio’s, zullen de effecten vooral merkbaar zijn in Zuid-Holland, in Groningen en in mindere mate in Noord-Brabant. Gemiddeld moet de werkgelegenheid van het Rijk in de provincies met zes procent worden teruggebracht. De provincies Zuid-Holland, Groningen en Noord- Brabant zitten met respectievelijk twaalf, negen en acht procent boven dat gemiddelde. In absolute getallen gaat het respectievelijk om 5001, 281 en 749 fte’s.

 

De rapportage geeft volgens de samenwerkende ambtenarenvakbonden een vertekend beeld. Een aantal belangrijke factoren, zoals reorganisaties bij de Belastingdienst, Douane en in het gevangeniswezen, zijn niet meegenomen. ‘Juist deze organisaties hebben vooral kantoren buiten de Randstad’, aldus Jan Willen Dieten (Abvakabo). ‘Als vakbonden zijn we bang dat de minister zich straks niet aan haar afspraak kan houden om voor elke ambtenaar te zorgen voor vervangende werkgelegenheid.’

 

Onoplosbaar

 

Veel werkgelegenheid verdwijnt namelijk in kwetsbare provincies als Noord-Brabant, Limburg en Groningen. De bonden dringen daarom in een brief aan op meer regie van de minister van Binnenlandse Zaken. Vakbondsman Dieten: ‘De minister moet de bezuinigingsplannen van alle rijksonderdelen op elkaar afstemmen om te voorkomen dat we straks voor onoplosbare problemen staan.’

 

Ter Horst stelt dat van een oneigenlijke afwenteling van de taakstelling op organisaties ver van de Randstad geen sprake is. ‘Alleen de provincie Groningen scoort in relatieve zin wat ongunstiger dan gemiddeld’, aldus de minister. In reactie op het verzoek van de Tweede Kamer om de taakstelling niet onevenredig te laten neerkomen in de verschillende provincies in ons land, en de provincies met de hoogste werkloosheid te ontzien, laat zij weten geen mogelijkheden te zien om bij het invullen van de taakstelling tussentijds de spelregels te wijzigen.

 

‘Er zijn nu eenmaal bij het afspreken van de taakstelling geen regionale randvoorwaarden gesteld aan de wijze waarop de invulling plaatsvindt’, aldus de minister. De uitkomsten van het onderzoek wijzen er volgens haar ook op dat er geen sprake is van een onevenredig zwaar effect van de bezuinigingen op provincies met de hoogste werkloosheid.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers