of 64120 LinkedIn

Golf jonge ambtenaren door ouderenregeling

Tientallen nieuwe jonge ambtenaren hebben een baan gevonden bij de gemeente Den Haag. Oudere collega-ambtenaren hebben uren ingeleverd tegen gunstige voorwaarden daartoe.

Op het stadhuis van Den Haag zijn de afgelopen maanden tientallen nieuwe jonge ambtenaren komen werken. Oudere gemeenteambtenaren maakten plaats door minder te gaan werken in het kader van het zogenoemde Generatiepact. Bijna een derde van de Haagse ambtenaren van 60 jaar en ouder maakten plaats door terug te gaan in uren.  

Een derde doet mee
Den Haag is de eerste grote gemeente die zijn ambtenaren de mogelijkheid bood deel te nemen aan het Generatiepact. Van alle zestigers doen er 345, bijna een derde, mee aan de regeling. Met de ontstane ruimte kunnen zo'n 65 jongeren worden aangenomen, waarvan er inmiddels al 39 in dienst zijn. Wethouder Rabin Baldewsingh noemt het Generatiepact dan ook een succes en verlengt de regeling tot 2019.

Duurzaam werk 
Het Haagse Generatiepact biedt  zestigers de mogelijkheid om 60 procent te gaan werken tegen doorbetaling van 80 procent van het loon en 100 procent pensioenopbouw. 

 ‘Dankzij het generatiepact blijven ouderen energiek aan de slag en kunnen we meer jongeren een baan bij de gemeente aanbieden,’ vertelt Baldewsingh. ‘Het pact levert daarmee een bijdrage aan onze strijd tegen jeugdwerkloosheid in de stad terwijl we tegelijkertijd de gemeentelijke organisatie verjongen’ Ook FNV-bestuurder Martha Rotgers is enthousiast over het succes van het Haagse generatiepact: ‘FNV en CNV willen duurzaam werk voor jong en oud. Dankzij het generatiepact krijgen jongeren een echte baan en koopkracht.’


Leeftijd gedaald

De effecten van de inzet op verjonging van de gemeentelijke organisatie zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. In 2015 was ruim de helft van de nieuwe ambtenaren onder de 35 jaar, 17 procent was zelfs onder de 27 jaar. Als enige G4-gemeente laat Den Haag hiermee in 2015 een lichte stijging zien van het aantal jongere ambtenaren: Van 13 procent eind 2014 tot 15 procent in juni 2016. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd na jaren van toename nu gedaald met 0.4 jaar ten opzichte van december 2014, van 47,8 naar gemiddeld 47,4 jaar.
 
Verjongen 

Van de ruim 7000 Haagse gemeenteambtenaren is momenteel 48 procent ouder dan 50 jaar en 15 procent jonger dan 35 jaar. Met het generatiepact en andere maatregelen wil de gemeente Den Haag voor 2019 bereiken dat 20 procent van alle ambtenaren 35 jaar of jonger is.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Steven op
@Henk: op welke wijze betalen ouderen voor de jongeren?

Voor zover ik zie gaat de oudere minder werken, maar daalt de bezoldiging minder hard dan de werktijd. Dit houdt in dat de oudere meer betaald krijgt dan de uren waar de persoon voor werkt.

Als detail:
Als gevolg van de doorsneepremie pensioen betaald de jongere voor de oudere. Waarbij in de toekomst deze solidariteit niet ontvangen gaat worden.
Door Henk de B. op
Zo'n 'ouderenregeling' heeft ook negetieve aspecten. Zo is er geen 'sturing' op te ontstane vacatures. Welke werplekken vrij komen is afhankelijk van 'een oudere' die die voelt voor een gedeeltelijk vertrek. En dan kan, uiteraard, de vrijgekomen (gedeeltelijke) plaats van een door-en-door ervaren senior niet meteen ingevuld worden door een onervaren junior die zich nog moet waarmaken, hoe goed zijn wil ook is en hoe handig hij ook op digitaal gebied is.
Ouderwe werknemers (ambtenaar odf niet) moeten niet 'weggeken' worden. En het idee dat zij (gedeeltelijk) moeten wijken voor een goed doel (het kunnen aantrekken van jingeren) wordt in het leven roepen met een maatregel als de onderhavige.
En tot slot nog dit. Meewerken aan de maatregel levert een oudere werknemer vrije tijd op, maar heeft evenzeer financiële consequenties. Als het kunnen aantrekken van jongere werknemers zo belangrijk wordt geacht, waarom moet de oudere, gedeeltelijk vertrekkende, wernemer daar dan voor betalen? Een eenvoudige vermindering van werktijd (9 uur per week bij volledig werk voor een 62-plusser bijv.) zou ook kunnen volstaan. Er ontstaan meer werkplekken voor jongeren door en er is geen afhankelijkheid van medewerking van partieel vertrekkende ouderen meer. Dat biedt meer gelegenheid tot overzicht en sturing van invulling van leegkomende plekkbij
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
En het mooie van deze creatieve regeling is dat vakmanschap en ervaring worden overgedragen. Je moet anderzijds erkennen dat bij een vergrijsd personeelsbestand en met snel veranderende omstandigheden in de vorm van bijzondere expertises en door digitalisering, het percentage externe krachten wel erg hoog wordt. Bij veel gemeentes ontbreekt bovendien een visie op welke expertises men de komende jaren nodig heeft en zelf in huis wil hebben. Digitalisering is belangrijk vanwege efficiency en de informatiebehoefte, maar tegelijkertijd onderschatten politici volkomen hoe belangrijk het is dat de gemeente ook een persoonlijk gezicht heeft ! Dat burgers gemakkelijk contact kunnen leggen met een ambtenaar. Een anonieme overheid is een verloren overheid en in dat kader was het Brexit-referendum een eerste signaal dat mensen een alles bedisselende, maar volkomen anonieme overheid zat zijn en overbodig vinden. Een ambtelijke organisatie kan niet zonder harmonie en inspiratie.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers