of 63908 LinkedIn

Goede Gesprek vervangt alleen functioneringsgesprek

De provincies Noord-Holland en Gelderland houden wel degelijk jaarlijks Goede Gesprekken met medewerkers. Noord-Holland houdt dat ook geautomatiseerd bij. Met het Goede Gesprek is het functioneringsgesprek komen te vervallen. Beoordelingsgesprekken zijn er nog wel, maar dan alleen in specifieke situaties, zoals bij disfunctioneren of tussentijdse salarisverhoging.

De provincies Noord-Holland en Gelderland houden wel degelijk jaarlijks Goede Gesprekken met medewerkers. Noord-Holland houdt dat ook geautomatiseerd bij. Met het Goede Gesprek is het functioneringsgesprek komen te vervallen. Beoordelingsgesprekken zijn er nog wel, maar dan alleen in specifieke situaties, zoals bij disfunctioneren of tussentijdse salarisverhoging.

Geautomatiseerd
Bij de provincie Noord-Holland worden ‘uiteraard’ Goede Gesprekken gevoerd, laat de provincie desgevraagd weten. De cijfers ontbreken in de Personeelsmonitor Provincies 2020 van A&O-fonds Provincies, omdat de registratie pas sinds juli 2020 is geautomatiseerd. Vóór juli 2020 was het wel mogelijk via handmatige telling het aantal gevoerde Goede Gesprekken te registreren. ‘Dat hebben we in 2018 gedaan en is terug te vinden in de Personeelsmonitor 2018.’ Daaruit blijkt dat 85 procent van de Noord-Hollandse ambtenaren minimaal één Goed Gesprek heeft gevoerd. ‘De registratie is bewerkelijk. Tellen kon alleen handmatig, dus dat hebben we in 2019 niet weer gedaan en in 2020 is de registratie pas halverwege geautomatiseerd. Medewerkers kunnen het verslag van het gesprek nu zelf uploaden’, aldus een provinciewoordvoerder.

Beoordelingsgesprekken
Voor de Personeelsmonitor 2021 kan de provincie de gegevens wel weer aanleveren. In principe krijgt iedere medewerker jaarlijks een Goed Gesprek, waarin het functioneren van de medewerker aan de orde komt. Daarmee is het functioneringsgesprek vervallen. De provincie registreert sinds de invoering van de Goede Gesprekken niet meer het percentage medewerkers waarmee een beoordelingsgesprek wordt gevoerd. ‘Beoordelingsgesprekken worden alleen gevoerd in specifieke situaties, zoals bij disfunctioneren, als basis voor plaatsing in de functionele schaal, een tussentijdse salarisverhoging of omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.’

Schommelingen
Vorige week meldde Binnenlands Bestuur op basis van de Personeelsmonitor Provincies 2020 dat bij provincies die de cijfers wel hadden doorgestuurd met gemiddeld 56 procent van de medewerkers minimaal één goed gesprek per jaar werd gevoerd. Dat was al beter dan in 2019, toen met gemiddeld 46 procent van de medewerkers minimaal één keer jaarlijks een dergelijk gesprek werd gehouden. In 2018 was dat gemiddelde dan weer 60 procent. De registratie of het doorgeven ervan verschilt per jaargang. Net als Noord-Holland gaf Drenthe de cijfers wel door in 2018, maar niet in 2019. Zeeland en Flevoland begonnen pas in 2019 met het doorsturen van de cijfers. Friesland, Groningen en Gelderland gaven dat jaar niet thuis. Over 2020 gaf Noord-Holland de cijfers niet door en Gelderland ook niet.

Geen reden tot zorg
Die laatste provincie laat nu weten dat de Goede Gesprekken wel degelijk worden gevoerd, ‘maar ze worden niet als zodanig geregistreerd’. De provincie stelt ook zonder deze ‘Goede Gesprekken-registratie’ zicht te hebben op de ontwikkelingen van haar personeel, maar ‘er wordt gewerkt aan een eenduidig registratiesysteem’. Verder biedt de kwaliteit van de Goede Gesprekken volgens de provincie ‘geen reden tot zorg’. Beoordelingsgesprekken vinden bij de provincie Gelderland alleen plaats ‘in het kader van tijdelijke overeenkomsten of bij specifieke loopbaanwendingen’. ‘Er zijn circa 200 tijdelijke medewerkers en zij worden allen beoordeeld.’ Over de ervaringen met deze gesprekken is de provincie kort. ‘Die gaan goed.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Na het jarenlang houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken (met dank aan HRM-experts) zijn we dus weer waar we vroeger waren. Prima dat we van deze bureaucratische toestanden af zijn. Maar het gevaar dreigt ook weer dat subjectiviteit bij personeelswaardering hoogtij gaat vieren. Belangrijk is dat daarvoor binnen organisaties wordt gewaakt en waarborgen ingebouwd.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers