of 64120 LinkedIn

Goed presterende ambtenaren nemen afstand van werk

Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich, mannen zijn tevredener, en mensen die zich goed voelen bij het thuiswerken zijn van plan deze zomer meer afstand van hun werk te nemen. Universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen van de Radboud Universiteit Nijmegen voerde in samenwerking met Binnenlands Bestuur een onderzoek uit onder 2460  ambtenaren over ‘werk en privé in coronatijd’.
© Shutterstock

Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich, mannen zijn tevredener, en mensen die zich goed voelen bij het thuiswerken zijn van plan deze zomer meer afstand van hun werk te nemen. Universitair docent bestuurskunde en onderzoeksteamleider Peter Kruyen van de Radboud Universiteit Nijmegen voerde in samenwerking met Binnenlands Bestuur een onderzoek uit onder 2460  ambtenaren over ‘werk en privé in coronatijd’.

Consciëntieuze aanleg helpt

Consciëntieuze mensen presteren beter in de huidige situatie. ‘Opvallend is ook dat mensen die hoger scoren op deze persoonlijkheidseigenschap minder conflicten tussen werk en privé rapporteren’, zegt onderzoeker Peter Kruyen. ‘Mensen die emotioneler zijn, van nature wat gespannen zijn en meer stemmingswisselingen hebben, hebben juist meer moeite met de bestaande situatie, kijkend naar hun welbevinden en prestaties.


Ook rapporteren zij meer werk- en privéconflicten.’ Empathische mensen, mensen die graag luisteren en bij uitstek interesse hebben in het wel en wee van anderen, scoren minder hoog wat betreft welzijn en prestaties dan de hiervoor genoemde groepen. Kruyen: ‘Hier zit wellicht ook de pijn met thuiswerken. Zij missen wellicht het meest het sociale contact.’

 

 

Extravert

Empathisch

Consciëntieus

Emotioneel

Creatief

Gezondheid

Hoog

Gemiddeld

Hoog

Laag

Gemiddeld

Tevredenheid

Hoog

Gemiddeld

Hoog

Laag

Gemiddeld

Geluk

Hoog

Gemiddeld

Hoog

Laag

Gemiddeld

 

Vrouw zorgt, man is content

‘Hoewel vrouwen in de thuiswerksituatie relatief niet veel minder werken dan mannen, zie je dat ze gemiddeld meer zorgtaken op zich nemen en ook meer tijd besteden aan het huishouden’, zegt Kruyen. Vrouwen nemen ook meer ‘contextwerk’ op zich dan mannen, zoals participeren in werkoverleggen en het zoeken van nieuwe uitdagingen zodra het reguliere werk gedaan is. Mannen scoren hoger op de ‘kern’ van het werk: resultaatgericht blijven, goed kunnen plannen, op tijd klaar zijn. Mannen scoren ook iets hoger qua tevredenheid en geluk. ‘De relatief hogere score op tevredenheid en geluk zou je kunnen verklaren doordat vrouwen meer op hun bord krijgen’, zegt Kruyen. ‘Dat mannen zeggen beter in staat te zijn hun directe werktaken te vervullen, hangt hiermee samen. Wellicht zit hier achter dat als puntje bij paaltje komt vrouwen hun man de ruimte geven om hun werk af te ronden en zichzelf opofferen om het huishouden en zorgtaken te vervullen.’

 

Afbeelding

 

Lekker weg van het werk

‘Wat je ziet in de analyses is dat mensen die goed presteren op hun taak voornemens zijn om deze zomervakantie afstand te nemen van het werk’, zegt Kruyen. Die mensen nemen zich bijvoorbeeld voor om zich op privézaken te richten, tijd te maken voor ontspannende activiteiten en hun werkmail niet te checken (een kwart verwacht dat dat niet gaat lukken - zie de graphic hierboven). Dat geldt ook voor mensen die zich gezond voelen: die zijn eerder geneigd om afstand te nemen van de werktaken. Als het wringt tussen het werk en het privéleven, kan de neiging om afstand te nemen lager zijn. ‘Mensen met een dergelijk conflict geven aan dat zij verwachten deze zomer minder goed afstand van het werk te kunnen nemen.’ Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de mate waarin het werk mensen nu van activiteiten in het privéleven houdt – meer dan duizend van de respondenten (45 procent) geeft aan dat dat bij hen het geval is.

Dit artikel staat deze week in nummer 13 van Binnenlands Bestuur. Lees hier het bijbehorende nieuwsverhaal.


Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Veerle van den Broek (Adviseur) op
Wat een vreemde conclusie: Conscientieuze mensen presteren beter, emotionele mensen minder goed. Net alsof deze twee karaktereigenschappen elkaar uitsluiten! Ik zou de stelling wel aandurven dat ze juist eerder samengaan: omdat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun werk, zijn meestal ook eerder wat gespannen en emotioneel of ze alles wel goed doen.
Door cri (jur. adv) op
Enquetes. Je stopt er in wat je er uit wilt krijgen. Als ik de uren van een aantal hoofdactiviteiten bij elkaar optel dan kom ik op onmogelijk aantal uren op week basis. Bovendien neem iedereen in de zomervakantie het zich altijd al voor het wat rustiger aan te gaan doen in toekomst maar dat is alweer voorbij binnen 2 weken na de start. het is van alle tijden. Maar als je enquete tijd en geld uittrekt dan moet je wel met iets komen: nou, dit is het dan gebracht als baanbrekend. Menigeen had het zo kunnen opschrijven, en wat is dat toch allemaal met vragen over bijv. geluk, etc. Geextrapoleerd, etc. Dat geldt dan voor "de" ambtenaar? Nog los van de wetenschappelijke waarde van zon vraag.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers