of 63623 LinkedIn

Gevaar pensioenverlaging niet geweken

Hoewel de dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP stijgt, is het nog niet uitgesloten dat er in de komende jaren alsnog een pensioenverlaging plaats gaat vinden.

Het gaat beter met de pensioenfondsen, de dekkingsgraad gaat weer langzaam omhoog. Bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waar alle ambtenaren zijn aangesloten, is de dekkingsgraad gestegen naar 101,3 procent. De beleidsdekkingsgraad was 96,3 procent. Toch blijft de situatie penibel: ‘De kans dat ABP de pensioenen in 2018 of volgende jaren moet verlagen blijft aanwezig’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Ouder worden
De laatste jaren ging het niet goed met de pensioenfondsen, de tijd dat pensioenen elk jaar automatisch meebewogen met de loon- of prijsindex is voorbij. Het feit dat mensen steeds ouder worden is een belangrijke factor. Wortmann-Kool in een eerder interview met Binnenlands Bestuur: ‘Neem als voorbeeld mensen die nu met pensioen zijn. Toen zij hun pensioen opbouwden, lag de levensverwachting jaren lager dan die nu feitelijk is. Gepensioneerden krijgen daardoor een aantal jaren langer pensioen uitgekeerd dan berekend was.’


Rente

Maar de belangrijkste factor is de rente. ‘We hebben een stelsel waarin we een uitkering toezeggen. Voor de komende 60 jaar moeten we berekenen of we de pensioenverplichtingen kunnen nakomen. En dat moeten we doen met de huidige lage rente. Dat is de Achilleshiel van dit stelsel’, aldus de bestuurvoorzitter.


Pensioenhervorming

Er wordt al geruime tijd gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.


Positief

‘De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. ABP ziet wel de noodzaak van modernisering van ons pensioenstelsel en steunt daarom de inmiddels bekende contouren van het SER-plan. Ik hoop van harte dat het nieuwe kabinet de juiste randvoorwaarden schept om dit mogelijk te maken.’ aldus bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van Soest (Gepensioneerd) op
Al jaren lang verbaas ik mij over het gedraai van het ABP.
Toen wij 23 jaar geleden naar Frankrijk verhuisden waren ons aow en pensioen geljkIn die jaren hebben wij 3 keer een bedrag uitgekeerd gekregen daarna nimmer meer een cent erbij gekregenOok de opmerking dat er minstens 5 jaar niet geindexeerd word t maakt mij nijdig heeft het ABP soms een glazen bol het is wel het geld van de gepensioneerden,
Door Jan Zever (Advizeur) op
Als je gekeken hebt naar het programma "Zwarte Zwanen" van Max dan weet je genoeg hoe er met ons pensioengeld gesjoemeld wordt. De winst valt niet bij ons, het verlies wel.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Er kan een win-winsituatie ontstaan als vooral de vakbonden af zouden stappen van oude dogma's en niet alles blokkeren. Geef pensioenfondsen een wat ruimere beleggingsspreiding en kijk naar de rendementen. Daarmee accepteer je jaarlijkse fluctuaties in de pensioenuitkering.
Door Wim den Boer (gepensioneerd) op
Het vermogen van het ABP is al jaren zo stabiel dat er 35 jaar pensioen of meer kan worden uitgekeerd. De gemiddelde sterfdatum ligt echt niet op 102 jaar. En het vermogen groeit nu alleen maar. Wanneer houden die gekunstelde rekentrucs nu eens op. Maar ja, gepensioneerden kunnen niet staken he?
Door Wim Hofstra (Gegevensbeheerder/Voorzitter OR) op
Misschien is het een veel beter idee om zélf verantwoordelijk te zijn voor je pensioen. De enige die er dan mee manipuleert ben je zelf! Het is te belachelijk voor woorden dat het geld, wat van jezelf is, dat je 'in bewaring' geeft op zo'n onverantwoorde manier wordt beheerd. Bij alles waar ons geld mee gemoeid is, gezondheidszorg, energiekosten etc., worden we om de tuin geleid. Het is beslist waar wat ik kortgeleden las: Wij laten alles gedwee over ons heenkomen en accepteren wat ons door de strot wordt geduwd!
Door t. faber op
Dit geheel van schimmige manipulaties door de Haagse Hunnenhorden laat zich in één treffende benaming vertalen: DIEFSTAL.
Door H. Wiersma (gepens.) op
1. Het ABP kan beter eens met een reactie komen wat ze er aan doen/gedaan hebben om de achterlijke rekenrente van de DNB (Klaas Knot) op een normaal niveau te krijgen. De gunstiger rekenrente, die voor verzekeringsmaatschappijen geldt, behoort sowieso ook voor het ABP te gelden.
2. Het ABP moet stoppen om mee te werken aan inkomens - en arbeidspolitiek (m.a.w. pensioenen niet gebruiken voor salarissen van werkenden; in tegeldeel dit geld zo snel mogelijk terughalen). Dat beleid heeft namelijk niets te maken met pensioenen.
3. Het ABP behoort de pensioenpremies eens richting het gewenste niveau van ca. 24% voor werkgever/werknemer brengen, net als in het verleden. Dan kunnen gepensioneerden eindelijk eens het hun in het verleden beloofde waardevaste pensioen ontvangen. De achterstand van gepensioneerden is inmiddels opgelopen tot ca. 12% of meer.
Het rendement van het ABP over de laatste 20 jaar bedroeg gemiddeld 6 - 7%. Dus daar kan het niet aan liggen, alhoewel ik ook mijn twijfels heb over sommige investeringen die het ABP op dit moment doet. Het belang van de pensioenen behoort in alle gevallen voorop te staan.
Door Dirk van Haaren op
Gisteren heb ik een reactie gepost en zou vervolgens na enig geduld geplaatst geplaatst worden en dat is niet gebeurd. Mijn vraag waarom niet??
Door Dirk van Haaren op
Gisteren heb ik een reactie gepost en zou vervolgens na enig geduld geplaatst geplaatst worden en dat is niet gebeurd. Mijn vraag waarom niet??
Door henk op
Wortman heeft niet het resultaat bereikt wat nodig is voor het ABP en dat is het op peil houden van de rendementen en de koopkracht voor je pensioen. Zij faalt dus en moet vertrekken. Daarnaast doet het ABP allerlei dingen met mijn geld onder de vlag "maatschappelijk verantwoord" beleggen (bijvoorbeeld in windmolens). Verkeerde beleggingen dus omdat het te weinig oplevert. De winsten gaan naar de NUoN, Shell en ABN/Rabo. Voor het ABp levert dit geldt slecht 1% op :(

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers