of 64204 LinkedIn

Gemeenten vaag over verschillende hoogtes studietoeslag

Waar andere gemeenten maandelijks 300 euro uitkeren, moeten de jongeren in de zuidelijke gemeenten het doen met 30 euro.

Waar andere gemeenten maandelijks 300 euro uitkeren, moeten de arbeidsbeperkte jongeren in de zuidelijke gemeenten het doen met een studietoeslag van 30 euro. Met 3600 euro per jaar is Zwolle één van de koplopers van de door Binnenlands Bestuur onderzochte gemeenten. Ondanks de hoge notering is het maximale bedrag van Zwolle, 3600 euro, nog altijd lager dan die van de oude landelijke studieregeling waaronder de jongeren vielen. Dat bedrag kon namelijk oplopen tot meer dan 4500 euro. 

Zwolle vergelijkt met buurtgemeenten
‘De hoogte van het bedrag dat Zwolle hanteert is gebaseerd op de voormalige studieregeling van het UWV en stemt ongeveer overeen met gemiddelde tijdsbesteding, zo’n 11 uur per week en het bijbehorende loonniveau van een bijbaantje’, zo laat een woordvoerder namens de wethouder weten. ‘Wanneer er sprake is van gehuwden die beiden in aanmerking komen voor de toeslag, krijgen zij deze afzonderlijk van elkaar.’ Zwolle scoort aanmerkelijk beter dan een aantal andere gemeenten in de buurt. ‘Om de hoogte te bepalen hebben wij ook gekeken naar de bedragen die anderen hanteren’, zegt de woordvoerder. Maar hoe goed er gekeken is, wordt in het midden gelaten: de jongeren in Zwartewaterland moeten het namelijk met drie keer zo weinig toeslag doen en ook in Raalte en Dalfsen ligt het bedrag aanmerkelijk lager. Kampen en Deventer hanteren wel ongeveer dezelfde bedragen als Zwolle.

Voorzichtigheid in Hilversum

Gemeente Hilversum komt met een studietoeslag van 1450 euro per jaar ergens in de middenmoot uit. ‘Voor de individuele studietoeslag is er landelijk een budget bepaald waarvan gemeenten ieder een aandeel krijgen. Voor Hilversum is dat bedrag 29.000 euro. Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal verwachte aanvragen: namelijk 20. Zodoende krijgt een jongere 1450 euro per jaar uitgekeerd. We hebben gekozen voor dit voorzichtige financiële scenario, omdat we nog niet goed weten hoeveel beroep er op de regeling gedaan zal worden. Daarbij: een studie duurt waarschijnlijk vier jaar en er wordt dus vier opeenvolgende jaren een aanvraag gedaan door dezelfde persoon. Ook blijven er steeds nieuwe aanvragen bijkomen. De verwachting is dat het aantal aanvragen op enig moment zal stabiliseren. Uiteraard wordt de regeling geëvalueerd.’

Dieptepunt in Limburg

De studietoeslag is in het leven geroepen om als steun te dienen voor de jongeren die ondanks hun beperking tóch willen leren. In de gemeenten Landgraaf, Brunssum en Onderbanken mag er inmiddels gesproken worden van een klein steuntje. Waar andere gemeenten maandelijks 300 euro uitkeren om zo te compenseren voor een ontbrekend bijbaantje moeten de jongeren in deze zuidelijke gemeenten het doen met 30 euro per maand.

Extra kosten
SP-wethouder Ben Rewinkel van Landgraaf weet ‘niet uit zijn hoofd hoe dat bedrag bepaald is’, en laat een woordvoerder erop terugkomen. Die geeft vervolgens per e-mail aan dat dit ‘een bijdrage is om extra kosten waarin de studiefinanciering niet voorziet te kunnen financieren.’ De hoogte van de studiefinanciering wordt daarbij beschouwd als ‘toereikend om te voorzien in de kosten van studie en levensonderhoud.’ Dit is volgens Landgraaf vergelijkbaar met het verstrekken van de individuele inkomenstoeslag. ‘Derhalve is besloten om de hoogte van de studietoeslag gelijk te trekken met de hoogte van de individuele inkomenstoeslag voor een alleenstaande.’

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers