of 61441 LinkedIn

Gemeenten Noord-Holland willen betere uitvoering Bibob

De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hun kennis over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) te verbeteren. Ook kan de provincie bijdragen aan verbetering van de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers bij gemeenten. De aanbevelingen komen voort uit een enquête onder alle gemeenten in Noord-Holland over toepassing van de wet Bibob.

De provincie Noord-Holland biedt gemeenten aan om hun kennis over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) te verbeteren. Tegelijkertijd kan de provincie bijdragen aan verbetering van de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers bij gemeenten. Deze aanbevelingen komen voort uit een enquête onder alle 47 gemeenten in Noord-Holland over de toepassing van de wet Bibob. 'Niet alle medewerkers hebben een ‘integriteitsbril’ op.'

Geen ‘integriteitsbril’

Uit de gegevens blijkt dat het kennisniveau van gemeenteambtenaren steviger kan. Een meerderheid van de gemeenten vindt dat de capaciteit en ervaring bij complexe dossiers beter kan, maar dat professionalisering niet altijd mogelijk is. Gemeenten hebben behoefte om samen te werken en ervaring uit te wisselen. Een aantal gemeenten wil de meldingsbereidheid binnen de organisatie verbeteren. Binnen de vakafdelingen, zoals vergunningverlening en subsidieverlening, wordt Bibob vaak gezien als ‘een vertragende factor’. Niet alle medewerkers hebben een ‘integriteitsbril’ op. Gemeenten hebben handvatten nodig om Bibob beter bekend te maken in de eigen organisatie.

Onafhankelijkheid en weerbaarheid vergroten
Een meerderheid van de Bibob-onderzoekers bekleedt binnen de organisatie ook een andere functie, bijvoorbeeld vergunningverlener. Door het gebrek aan functiescheiding kan de onafhankelijkheid van de onderzoeker en de weerbaarheid van de eigen organisatie niet altijd gewaarborgd worden. Uit de enquête blijkt verder dat het grootste deel van gemeentelijk Bibob-beleid is gericht op vergunningen en vastgoedtransacties. Aanbeveling is dat gemeenten ook aandacht besteden aan subsidies en aanbestedingen. Criminelen kunnen hun activiteiten naar deze gemeenten verplaatsen vanwege het ontbreken van de Bibob-screening op die gebieden. Het is zaak dat gemeenten bewust prioriteiten kiezen van Bibob-onderzoek in het Bibob-beleid, bijvoorbeeld op basis van het ondermijningsbeeld.


Provincie biedt hulp aan bij uitvoering Bibob

‘De provincie wil gemeenten helpen om ondermijnende activiteiten van criminelen tegen te gaan. Uitwisseling van kennis en informatie is daarbij van groot belang’, aldus commissaris van de Koning Arthur van Dijk. De enquête is uitgevoerd om inzichtelijk te maken hoe gemeenten er voor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door toepassing van de wet Bibob en na te gaan in hoeverre gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning bij de uitvoering. Er is ook met het Landelijk Bureau Bibob (LBB), de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), die gemeenten ondersteunen bij Bibob, en de gemeente Amsterdam gesproken. De provincie biedt gemeenten hulp bij verbetering van de uitvoering van de wet Bibob aan.

De ministers Grapperhaus en Dekker hebben, mede op advies van Noord-Holland, een wetsvoorstel gemaakt om informatie-uitwisseling tussen gemeenten, provincies en het rijk over criminele praktijken eenvoudiger te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

GERELATEERDE ARTIKELEN

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!